Wideo – Opieka nad wcześniakiem

Do najważniejszych zasad opieki nad wcześniakiem należy: po pierwsze — zapewnienie komfortu cieplnego, prowadzenie ciągłej obserwacji i monitorowanie podstawowych funkcji życiowych, a więc oddechu, czynności serca, ciśnienia, saturacji oraz temperatury ciała.

Prawidłowe odżywianie to kolejny parametr, wymagany przy monitorowaniu wcześniaka, zapewnienie higieny ciała, prawidłowa pielęgnacja dróg oddechowych, ochrona przed zakażeniem oraz pomoc w kształtowaniu więzi pomiędzy rodzicami a dzieckiem.


Oceń:
4.3