Wideo – Ocena noworodka w skali Apgar

Każdy noworodek po urodzeniu podlega ocenie wg skali Apgar. Skala ta jest oceną dobrostanu noworodka po porodzie. Jest dokonywana w pierwszej, piątej oraz dziesiątej minucie życia, dzięki czemu lekarz dowiaduje się, czy dziecku jest potrzebna natychmiastowa pomoc. System oceny stanu dziecka wg skali Apgar określa stopień nasilenia zaburzeń czynności układu oddechowego, krążenia i układu nerwowego przy urodzeniu, poprzez stopniowanie niektórych objawów fizykalnych.

Przy tej ocenie bierze się pod uwagę pięć parametrów: czynność serca, czyli częstość jego bicia na minutę, wysiłek oddechowy, odpowiedź na umieszczenie cewnika w nosie, napięcie mięśniowe oraz zabarwienie skóry. Za każdy objaw dziecka otrzymuje od 0-2 punktów. Dziesięć punktów oznacza, ze dziecko jest w fizycznie najlepszej formie — zwykle są to noworodki z liczbą 100 lub więcej uderzeń serca na minutę, które oddychają oraz płaczą bez problemów. Taki wynik oznacza również, że dziecko prawidłowo reagowało kaszlem, kichaniem, przy ogólnym niezadowoleniu na cewnik znajdujący się w nosie, a także, że miało prawidłowe różowe zabarwienie skóry. Dzieci z liczbą punktów 8 i więcej, również są dziećmi zdrowymi i najczęściej nie wymagają pomocy bądź wymagają jedynie odśluzowania śluzu z ich dróg oddechowych. Dzieci z punktacją poniżej 3 w skali Apgar w pierwszej minucie, są najczęściej dziećmi wymagającymi natychmiastowej pomocy w oddychaniu albo mają również bardzo niską częstość bicia serca, mogą mieć spowolnione odruchy, a ich skóra przyjmuje odcień siny lub bardzo blady.

8-10 punktów oznacza, że dziecko urodziło się w stanie dobrym. 4-7 punktów oznacza stan noworodka średnio-ciężki, a 0-3 punkty stan bardzo ciężki. Uzyskanie przez dziecko najwyższej oceny oznacza, ze jest ono w stanie samodzielnie podjąć wszystkie podstawowe funkcje życiowe, m.in. również to, że potrafi utrzymać właściwą temperaturę ciała i prawidłowo ssać. Należy pamiętać, że skala Apgar nie jest w stanie ocenić przyszłego stanu zdrowia dziecka, jego rozwoju fizycznego i psychicznego.


Oceń:
4.8