Niedotlenienie okołoporodowe

Niedotlenienie okołoporodowe jest dla noworodka bardzo poważnym stanem zagrożenia życia. Może do niego dojść w skutek wystąpienia komplikacji podczas samego porodu bądź różnego rodzaju chorób łożyska lub pępowiny. Niedotlenienie okołoporodowe jest zazwyczaj stanem nieoczekiwanym i może zdarzyć się również w przypadku porodów, które przebiegały zupełnie prawidłowo. Ciągła i systematyczna kontrola położnicza i niepowikłany przebieg ciąży nie gwarantują uniknięcia tego stanu.

Ze względu na to, że nie można przewidzieć niedotlenienia okołoporodowego, ważne jest, aby przy każdym porodzie być przygotowanym na jego wystąpienie. O niedotlenieniu okołoporodowym mówi się w przypadku dzieci, które zaraz po urodzeniu uzyskały m.in. bardzo niską ocenę w 10-stopniowej punktacji w skali Apgar. Stan noworodka, który mieści się w przedziale od 0-3 punktów wskazuje na ciężkie niedotlenienie i wymaga zazwyczaj reanimacji oraz leczenia na oddziale intensywnej opieki medycznej.

Niedotlenienie okołoporodowe dotyczy najczęściej dzieci donoszonych, dużych, bez wad wrodzonych — jednym słowem zdrowych. Oznacza ono, że pod koniec ciąży czy też podczas porodu albo tuż po nim dziecko otrzymało niewystarczającą ilość tlenu. Powody mogą być bardzo różne — może być to ciąża przenoszona, która czasem łączy się z postępującą niewydolnością łożyska, zaciśnięcie pępowiny na szyi dziecka lub jej uciśnięcie (czasem jedno i drugie), może też zdarzyć się przedwczesne odklejenie łożyska albo poród główki dziecka, który trwał zbyt długo.

Ryzyko niedotlenienia u dziecka jest większe, kiedy matka ma mniej niż 16 lub więcej niż 40 lat, niski status społeczny, choruje na cukrzycę bądź ma nadciśnienie tętnicze, w przeszłości miała wykonaną aborcję, poroniła lub niedbała o siebie w czasie ciąży. Prawdopodobieństwo problemów wzrasta również w przypadku nieprawidłowości dotyczących samego płodu — wady wrodzone, wady genetyczne, anomalie chromosomalne. Nadużywanie alkoholu i palenie papierosów w ciąży również wpływa na wystąpienie niedotlenienia okołoporodowego.

Najbardziej wrażliwym na niedotlenie narządem jest mózg. Kiedy niedotlenienie trwa długo może dojść do nieodwracalnych zmian. Z medycznego punktu widzenia taka sytuacja jest groźna i pod wpływem braku odpowiedniej ilości tlenu zachodzą w mózgu różne reakcje biochemiczne, które prowadzą do powstawania wolnych rodników tlenowych uszkadzających komórki nerwowe. Zwykle jednak mamy do czynienia z krótkotrwałym niedotlenieniem. Ciężkie niedotlenienie natomiast, występuje stosunkowo rzadko — jego skutkiem bywa trwa le uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, mózgowe porażenie dziecięce, opóźnienie rozwoju umysłowego, upośledzenie narządu słuchu lub wzroku.

Do niedawna nie znano żadnych skutecznych metod leczenia przebytego niedotlenienia okołoporodowego lub stosowano takie, które nie były skuteczne. Pomoc dziecku, oferowana przez służbę zdrowia, ograniczała się do postepowania objawowego, czyli do łagodzenia skutków przebytego niedotlenia oraz rehabilitacji. Kilka lat temu pojawiła się nowa skuteczna metoda, jaką jest hipotermia, która przeciwdziała skutkom niedotlenienia. Obniża się temperaturę mózgu — mniej więcej o 2-2,5 stopnia, co spowalnia procesy metaboliczne i hamuje powstawanie wolnych rodników, a więc powstrzymuje obumieranie komórek. Coraz więcej ośrodków posiada specjalne czepki do chłodzenia główki.


Oceń:
4.4