Wideo – Jak dbać o komfort termiczny noworodka?

Noworodkowi należy zapewnić neutralną ciepłotę otoczenia, która pozwala na utrzymywanie przez dziecko optymalnej temperatury ciała. Ta neutralna temperatura otoczenia zapewnia zminimalizowanie zużycia tlenu i wydatków energetycznych, przy utrzymaniu skórnej ciepłoty ciała na poziomie 36,5°C.

Prawidłowa temperatura głęboka, to temperatura 36,5-37,5°C. ciepłota skóry natomiast jest nieco niższa 36,3-37,2°C. Bezpośrednio po porodzie ciepły brzuch i ramiona matki, są optymalnym środowiskiem dla noworodka. Badania pokazują, że dzieci położone bezpośrednio na ciele matki, szybciej osiągają poziom tej temperatury i właściwy poziom adaptacji do życia pozamacicznego.

Najistotniejsze jest to, aby nie dopuścić do wychłodzenia dziecka, które przechodzi z temperatury ciała do temperatury pokojowej, i które zużywa swoją energię na utrzymanie stałej temperatury. Noworodek niezabezpieczony od zimna, przebywający w pomieszczeniu o temperaturze 20°C, traci 1°C na 10°C na minutę, dlatego tak ważne jest zapewnienie mu odpowiedniego środowiska termicznego.

Dziecko wydolne oddechowo i krążeniowo, pozostawione w kontakcie ciało do ciała, na brzuchu matki ma stworzone najlepsze warunki do prawidłowej termoregulacji, nie ma zatem konieczności umieszczania zdrowego, donoszonego noworodka pod cieplarką lub też innym źródłem sztucznego ciepła. Pamiętać należy o tym, że noworodek powinien zostać osuszony suchą i ciepłą pieluszką, a jego główka i plecy powinny być okryte. Utrzymanie prawidłowej temperatury ciała jest bardzo istotne w przypadku wcześniaków, szczególnie tych skrajnych, gdyż są narażone na szybkie wychłodzenie oraz na rozwój związanych z nim powikłań.

Stres wywołany niską temperaturą otoczenia, powoduje spadek ciśnienia parcjalnego tlenu we krwi tętniczej i nasila kwasicę metaboliczną, ponieważ naczynia pępowinowe zwężają się w reakcji na hipotermię. W takiej sytuacji bardzo łatwo może dojść do wychłodzenia, dlatego wcześniaki poniżej 28 tygodnia ciąży, natychmiast po urodzeniu i bez osuszania należy wionąć folią spożywczą bądź workiem plastykowym do poziomu szyi. Dopiero po wykonaniu tej czynności, powinny odbywać się dalsze zabiegi pielęgnacyjne i stabilizacja pod promiennikiem ciepła. Wcześniaki powinny pozostać owinięte takim workiem foliowym, dopóki ich temperatura nie zostanie sprawdzona po przyjęciu na oddział noworodkowy. W przypadku porodu takich noworodków, temperatura na sali porodowej powinna być nieco wyższa — przynajmniej 26°C. Noworodki urodzone przedwcześnie przebywają w inkubatorach.


Oceń:
4.6