Wideo – Hipertrofia płodu

Hipertfrofia płodu oznacza urodzeniową masę ciała powyżej 90 centyla w stosunku do wielu płodowego, płci i rasy. Makrosomia, która często jest używana zamiennie z hipertforią dotyczy trochę innej grupy noworodków — są to noworodki, których urodzeniowa masa ciała przekracza 4 kg. Szacuje się, że powiększenie masy ciała płodu dotyczy ok. 10% wszystkich ciąż.

Makrosomię płodu wykrywa się najczęściej podczas badania USG, którego dokonuje ginekolog-położnik lub bezpośrednio po porodzie. Wygląd noworodka z hipertrofią wewnątrzmaciczną jest charakterystyczny — cechuje go dysproporcja rozmiarów brzucha w stosunku do głowy, takie dziecko ma mniejszą główkę niż obwód klatki piersiowej, ma żywoczerwoną skórę i charakterystyczne owłosienie, zwłaszcza na małżowinach usznych.

Makrosomia płodu jest zwykle wywołana czynnikami matczynymi. Najczęstszymi czynnikami ze strony matki są: wiek powyżej 35 roku życia, typ budowy ciała, wielokrotne porody, cukrzyca ciężarnych, wysokie ciśnienie tętnicze krwi, przeterminowana ciąża lub ciąża trwająca powyżej 42 tygodni, otyłość w ciąży, duży przyrost masy ciała, wcześniejszy poród dziecka o wadze większej niż 4,5 kg.

Makrosomia płodu dotyczy częściej noworodków płci męskiej niż żeńskiej. Czynnikiem ryzyka hipertrofii wewnątrzmacicznej ze strony płodu jest pewien genetycznie uwarunkowany zestaw wad wrodzonych pod nazwą zespoły Beckwitha-Wiedemanna.

Hipertrofia wewnątrzmaciczna grozi bardzo dużym ryzykiem urazów u płodu, szczególnie podczas porodu drogami natury. Najczęstszym problemem w trakcie akcji porodowej jest tzw. dystocja barkowa, która powoduje urazy splotu ramiennego pod postacią porażenia nerwu splotu barkowego, uszkodzenie nerwu przeponowego. Wśród innych możliwych uszkodzeń warto wymienić złamanie kości ramiennej, złamanie mostka — zdarza się rzadko oraz zwichnięcie stawu barkowego.

Częstym skutkiem porodu hipertfroficznego płodu jest encefalopatia u dziecka, czyli uszkodzenie mózgu, najczęściej w przebiegu zamartwicy urodzeniowej. Encyfalopatia może doprowadzić do upośledzenia umysłowego, a nawet do zgonu.

Noworodki hipertroficzne mogą cierpieć na hipoglikemię, mieć nadmiar czerwonych krwinek we krwi oraz podwyższony poziom bilirubiny w surowicy krwi, czyli żółtaczkę. Makrosomia wiąże się również w późniejszym wieku dziecka z dużym ryzkiem nadwagi, otyłości, zespołu metabolicznego, nadciśnienia krwi, nieprawidłowej tolerancji glukozy, insulinoodorności oraz rozwoju cukrzycy typu 2 w wieku dorosłym.

Po porodzie lekarz mierzy masę ciała nowowrodka i porównuje ją z przyjętymi normami dla płci i wieku na siatce centylowej. Za patologiczną uznawana jest waga dwukrotnie większa, przekraczająca uśrednioną masę ciała nowowordka przyjętą za normę.


Oceń:
4.4