Drgawki u noworodka

Drgawki są najbardziej charakterystycznym objawem neurologicznym w okresie noworodkowym. Są to napadowe zaburzenia czynności ośrodkowego układu nerwowego, pod postacią zaburzeń ruchowych, czuciowych czy też wegetatywnych.

Przyczyną drgawek może być niedotlenienie okołoporodowe, zaburzenia rozwojowe ośrodkowego układu nerwowego, krwawienia śródczaszkowe, zaburzenia metaboliczne takie jak hipoglikemia lub też hiperglikemia, infekcje albo zespół abstynencji noworodka.

Najczęściej drgawki ujawniają się pod postacią subtelnych zaburzeń. Dotyczy to najczęściej wcześniaków. Charakteryzują się u nich zbaczaniem gałek ocznych, rytmicznym mruganiem, ruchami warg, języka, policzków, ruchy te przypominają cmokanie, rzucie, mogą być to ruchy kończyn przypominające pływanie, pedałowanie oraz zaburzenia wegetatywne. Często dołączają się również bezdechy.

Istnieje kilka postaci drgawek. Postacie kliniczne ujawniają się jako rytmiczne skurcze całego ciała bądź też części ciała noworodka. Częstość tych rytmicznych skurczów wynosi mniej więcej od 1-3 na sekundę. Drgawki toniczne dzielą się na ogniskowe, czyli takie, które polegają na asymetrycznym ułożeniu noworodka oraz na uogólnione polegające na przyjęciu przez noworodka pozycji odmóżdżeniowej, która jest wynikiem bardzo intensywnego krwawienia do komór mózgu. Istnieją również postacie miokloniczne, polegające na gwałtownych skurczach mięśni zginaczy, co może przypominać odruch Moro — są one stosunkowe rzadkie.

Diagnostyka drgawek obejmuje wywiad, badanie fizykalne noworodka, badanie laboratoryjne takie jak glikemia, gazometria, poziom elektrolitów, EEG, badanie w kierunku chorób metabolicznych, badanie neuroobrazowe oraz badania bakteriologiczne. Drgawki trwające dłużej niż 5 minut lub też nawracające, wymagają leczenia bez względu na przyczynę, ponieważ mają niekorzystny wpływ na ośrodkowy układ nerwowy.

Do leków, jakie stosuje się w leczeniu drgawek należy fenobarbital, fenytoina oraz clonazepam.


Oceń:
4.5