Wideo – Cukrzyca u matki a zdrowie noworodka

Cukrzyca u kobiety ciężarnej wpływa nie tylko na powikłania u niej samej, ale także na stan płodu oraz noworodka. Rodzaj zaburzeń w znacznej mierze zależy od okresu ciąży, w jakim wystąpiła hiperglikemia, czyli podwyższony poziom glukozy we krwi. Cukrzyca leczona nieprawidłowo bądź też nieleczona w ogóle, wpływa na śmiertelność i wzrost powikłań okołoporodowych występujących u noworodków.

Cukrzyca ciążowa niesie za sobą również statystyczny wzrost różnego rodzaju powikłań. Umieralność okołoporodowa jest również znacznie zwiększona w przypadku braku odpowiedniej opieki nad ciężarną. Duże wady wrodzone dotyczą częściej noworodków matek chorujących na cukrzycę przed ciążą. Są to najczęściej wady serca, układu nerwowego oraz nerek.

Pewne zaburzenia występują również częściej u noworodków matki chorej na cukrzycę są to: wady takie jak niedojrzałość układu oddechowego (zaburzenia oddychania), makrosomia, czyli nadmierny wzrost płodu. Ryzyko wcześniactwa w tej grupie również jest znamiennie wysokie. Ze względu na makrosomię, która występuje u tych dzieci obserwuje się wzrost urazów okołoporodowych. Należą do nich złamanie kości długich, obojczyków, krwiaki podokostnowe, urazy nerwów i splotu barkowego. Do zaburzeń metabolicznych występujących u noworodków zalicza się hipoglikemię, czyli obniżenie poziomu glukozy, hipokalcemię — obniżenie poziomu wapnia we krwi, żółtaczkę oraz niedokrwistość. Często makrosomia płodu stwierdzana u kobiet ciężarnych jest przyczyną wykonania cięcia cesarskiego.

Do odległych powikłań u noworodków, których matki były chore na cukrzycę, należy przede wszystkim zwiększone ryzyko zachorowania dziecka na cukrzycę w późniejszym wieku. W przypadku, gdy chorują oboje rodzice, ryzyko to sięga nawet 25%. Dzieci te są zagrożone również otyłością w wieku późniejszym, rozwijają się gorzej intelektualnie, może wystąpić u nich mózgowe porażenie dziecięce oraz trudności w koncentracji. Dlatego też dzieci matek chorych na cukrzycę powinny od wczesnego okresu życia być otoczone ścisłą opieką lekarską.


Oceń:
4.5