Wideo – Choroba krwotoczna noworodków

Choroba krwotoczna noworodków to nabyta osoczowa skaza krwotoczna, która jest wywołana niedoborem witaminy K. Krwawienie jest wynikiem niedoborów czynników krzepnięcia, które zależą od obecności tej witaminy. Choroba może pojawić się już w pierwszej dobie życia noworodka. Objawy występują między 2 a 7dobą życia.

Groźna postać ze względu na ciężki przebieg kliniczny może wystąpić pomiędzy 2 a 26 tygodniem życia. Wczesne postacie choroby występują rzadko i zwykle dotyczą one 1% noworodków, które nie otrzymały profilaktycznej dawki witaminy K.

Do grupy ryzyka należą również noworodki, których matki podczas ciąży były leczone niektórymi lekami przeciwpadaczkowymi takimi jak barbiturany lub fenytoina, lekami przeciwbakteryjnymi z grupy cefalosporyn — ryfampicyna i izoniazyd — są to leki stosowane w przypadku gruźlicy albo antagonistami witaminy K — leki przeciwzakrzepowe.

Postać późna obserwowana jest rzadko, jednak ma ona bardzo ciężki przebieg i wielokrotnie może wiązać się ze zgonem dziecka oraz trwałym uszkodzeniem mózgu, w wyniku krwawienia do ośrodkowego układu nerwowego.

Zespół polskich ekspertów zaproponował zasady zapobiegania krwawieniom z niedoboru witaminy K u noworodków i niemowląt. Wszystkie noworodki po urodzeniu powinny otrzymać witaminę K. Noworodki oraz niemowlęta karmione piersią, poza jednorazową dawką witaminy K, podaną po urodzeniu, wymagają dalszej, profilaktycznej jej podaży, począwszy od 2 tygodnia życia do ukończenia 3 miesiąca życia. Noworodki z zaburzeniami funkcji wątroby bądź też wchłaniania powinny mieć zwiększoną profilaktykę — dawka powinna być dwukrotnie większa. Niemowlęta karmione sztucznie po otrzymaniu jednorazowej dawki witaminy K po urodzeniu, nie wymagają dalszej podaży profilaktycznej.

Typowe objawy choroby krwotocznej noworodków to przede wszystkim: krwawienia z przewodu pokarmowego — w postaci krwawych wymiotów, smolistych stolców, inne objawy to krwawienie z kikuta pępowiny, zagrażające życiu wylewy krwi do ośrodkowego układu nerwowego.W badaniach laboratoryjnych stwierdza się przedłużony czas protombinowy (bądź jego ujednoloconą formę – wskaźnik INR), kaolinowo-kefalinowy (ATPP).

Profilaktyczne podawanie witaminy K praktycznie eliminuje ryzyko wystąpienia tej choroby. Po zakończeniu profilaktycznego jej podawania, prawidłowe odżywianie dziecka eliminuje możliwość wystąpienia niedoboru tej witaminy. Należy jednak pamiętać, że u chorych z zaburzeniami funkcji wątroby lub też zaburzeniami wchłaniania jelitowego, profilaktyczne podawanie witaminy powinno być prowadzone przez całe życie.


Oceń:
4.6