Wideo – Leki przeciwpsychotyczne (neuroleptyki)

Grupę leków przeciwpsychotycznych stosuje się w psychozach, czy wszędzie tam, gdzie występują objawy psychotyczne, a więc – w ciężkich depresjach, manii oraz w wielu innych zaburzeniach psychicznych. Najbardziej należy kojarzyć je z leczeniem schizofrenii.

Leki psychotyczne, określa się inaczej mianem neuroleptyków i można je podzielić na dwie grupy: pierwszą z nich stanowią klasyczne leki psychotyczne, takie, którymi psychiatrzy dysponowali do niedawna. Z jednej strony skutecznych w tłumieniu, usuwaniu objawów psychotycznych takich jak urojenia czy omamy, ale obciążonych ryzykiem wystąpienia pewnych działań niepożądanych, np. neurologicznych, takich jak: usztywnienie mięśni, ich drżenia, akatyzja, czyli uczucie niepokoju w mięśniach, które nie pozwala się odprężyć. To dosyć dokuczliwe objawy, które stanowią, czy stanowiły pewien kłopot, ponieważ celem leczenia jest nie tylko usunięcie objawów, ale też zapewnienie pacjentowi komfortu i dobrej jakości życia. Kilka lat temu pojawiły się leki przeciwpsychotyczne nowej generacji, które określa się mianem atypowych leków przeciwpsychotycznych. Są to leki w związku, z którymi ryzyko występowania działań niepożądanych, takich jak wcześniej wymienione, jest mniejsze.

Oczywiście leczenie przy pomocy środków farmakologicznych zawsze niesie za sobą pewne ryzyko wystąpienia skutków ubocznych. Można powiedzieć, że tak jak zaburzenia psychotyczne i objawy, które występują w poważnych chorobach, tak też neuroleptyki są lekami poważnymi. Atypowe neuroleptyki z jednej strony nie prowokują tak silnych objawów niepożądanych, np. neurologicznych, jak leki klasyczne, ale również mogą powodować skutki uboczne. Psychiatrzy starają się zwracać na to uwagę, monitorować u pacjentów pewne wskaźniki. W przypadku stosowania niektórych leków konieczna jest okresowa kontrola obrazu krwi – ilości krwinek białych. Innym razem konieczna jest kontrola EKG, aby sprawdzić, czy lek nie wywiera wpływu na układ krążenia lub rytm pracy serca.

Dawkę neuroleptyków dobiera się indywidualnie do pacjenta. Ich stosowanie jest długoterminowe (wielomiesięczne lub wieloletnie). Czas oczekiwania na poprawę jest również dość długi. Wielu neuroleptyków nie można wprowadzić do leczenia od razu w pełnej dawce, robi się to stopniowo, obserwując stan pacjenta i starając się dobrać taką ich ilość, która z jednej strony będzie skuteczna, a z drugiej dobrze tolerowana. Dochodzenie do tego, to okres często wielotygodniowy, wymagający dobrej współpracy pacjenta, jego rodziny, lekarza, cierpliwości oraz wiedzy o tym, że wymaga to czasu. Po uzyskaniu poprawy zaleca się pacjentowi długie, wieloletnie stosowani leku, dlatego że, co prawda, przywracają one zdrowie i możliwość dobrego funkcjonowania, usuwają przynajmniej cześć objawów, ale nie są w stanie w krótkim czasie wyleczyć całkowicie z danej choroby. Sprawiają, że dzięki nim choroba jest trzymana w ryzach, stąd prośba do pacjenta o wieloletnie przyjmowanie leków przeciwspychotyczny, co ma zapobiec jej nawrotom.


Oceń:
4.6