Wideo – Leki przeciwdepresyjne

Leki przeciwdepresyjne stosuje się w przypadku zaburzeń depresyjnych – zarówno w epizodzie depresyjnym, zaburzeniach depresyjnych nawracających, ale też w tych określanych mianem nerwicowych – począwszy od zaburzeń depresyjnych i lękowych mieszanych, poprzez zaburzenia związane z lękiem uogólnionym, napadowym, fobiami czy nerwicą natręctw.

Leki przeciwdepresyjne można poprzydzielać do kilku grup. Najstarszą z nich stanowią leki trójpierścieniowe, które stosuje się nadal pomimo pewnego ryzyka działań niepożądanych, jakie mogą wywołać. Dla części pacjentów jednak są najlepszym rozwiązaniem i są przez nich dobrze tolerowane.

Historia psychiatrii i leków w niej stosowanych jest stosunkowo krótka. Najkrótsza historię mają nowoczesne grupy leków przeciwdepresyjnych określanych mianem inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny, ewentualnie mianem farmaceutyków selektywnych, tj. takich, które działają wybiórczo na układ serotoniny i noradrenaliny. Ta selektywność oraz precyzyjność działania, czyli tam, gdzie jest to pożądane, w odniesieniu do receptorów dwóch ważnych substancji – serotoniny i noradrenaliny – jest zaletą tych leków. Selektywność zmniejsza ryzyko powodowania przez te środki działań niepożądanych.

Bardzo często leczenie, z uwagi na bardzo dobrą tolerancję tych medykamentów, rozpoczyna się od zastosowania jednego z nich. Dają one choremu możliwość normalnego życia. Raz, że są skuteczne i prowadzą do ustąpienia objawów depresyjnych czy lękowych, dwa – to medykamenty wygodne w dawkowaniu, ponieważ większość z nich zażywa się raz na dobę, po trzecie nie ograniczają pacjenta w codziennym funkcjonowaniu, np. stosując je można bez przeszkód prowadzić samochód. Co więcej nie wchodzą w szczególne interakcje z innymi lekami czy alkoholem. Po prostu – nie wymagają od pacjenta szczególnych modyfikacji w stylu życia, co jest ważne jeśli weźmie się pod uwagę fakt, że przyjmowanie tych leków jest zazwyczaj długoterminowe. Leki trójpierścieniowe oraz inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny to najbardziej rozbudowane grupy leków, jeżeli chodzi o ilość substancji.

Istnieją leki, które mają jeszcze inne specyficzne mechanizmy działania. Sięga się również po nie. Lek wybierany jest przez psychiatrę tak, aby profil jego działania pasował do objawów lub pacjenta. Tak, więc, niektóre z leków przeciwdepresyjnych z założenia posiadają większy potencjał przeciwlękowy, stad będą właściwe dla pacjentów, u których podstawowym objawem jest lęk. Inne, z przewagą potencjału aktywizującego, będą służyły pacjentom, u których objawem wiodącym jest spadek napędu oraz brak energii życiowej. Leki można również odnosić do zaburzeń snu czy objawów somatycznych (fizycznych). Przy ich doborze zawsze uwzględnia się specyfikę pacjenta, jego sytuację życiową oraz zawodowa, a także choroby towarzyszące, itd.

Leczenie środkami przeciwdepresyjnymi jest długoterminowe, a czas oczekiwania na poprawę, to zwykle okres 4-6 tygodni. Później dla podtrzymania zdrowia i zapobiegania nawrotom zaburzenia depresyjnego czy lękowego, lek powinien być przyjmowany w dalszym ciągu przez przynajmniej 2 lata. W przypadku nawracających depresji okres ten powinien być jeszcze dłuższy.


Oceń:
4.7