Wideo – Porażenie nerwu krtaniowego wstecznego

Porażenie nerwu krtaniowego wstecznego jest bardzo niebezpiecznym schorzeniem. Nerw ten odchodzi od nerwu błędnego i unerwia mięsień rozszerzający szparę głośni. Jeżeli dojdzie do porażenia nerwu krtaniowego, i jeżeli jest to sprawa jednostronna, następuje ustawienie fałdu głosowego przyśrodkowo, jeżeli natomiast jest obustronne przyśrodkowe ich ustawienie – grozi to uduszeniem. Zamyka się szpara głośni, pacjent nie może oddychać, wówczas należy wykonać tracheotomię w trybie natychmiastowym.

Przyczyny porażenia nerwu krtaniowego są różne. Mogą być to guzy śródpiersia, rak przełyku oraz wszelkie zmiany znajdujące się w śródpiersiu i mogące uciskać na ten nerw na jego przebiegu poodgałęzieniu od nerwu błędnego.

Jako najważniejszą i najczęstszą przyczynę prowadzącą do porażenia nerwu krtaniowego wstecznego wymienia się stany po operacji tarczycy, kiedy to może dojść do przycięcia tego nerwu albo wciągnięcia go w bliznę pooperacyjną.


Oceń:
4.4