Wideo – Nerw trójdzielny

Nerw trójdzielny jest to piąty nerw czaszkowy. Wychodzi on z otworu półksiężycowatego rozdzielając się na trzy części: na część oczną, jako nerw oczny biegnie przez szczelinę oczodołową górną i unerwia główną część twarzy; druga gałąź jest to nerw szczękowy oraz ostatnia – trzecia – nerw żuchwowy (unerwia mięsień żwacz). Nerwy te przechodzą przez otwory w czaszce unerwiając czuciowo połowę twarzy.

Objawem porażenia nerwu ocznego jest brak odruchu rogówkowego.


Oceń:
4.7