Wideo – Guzki śpiewacze

Guzki śpiewacze są tworami, które powstają w 1/3 fałdów głosowych, naprzeciwko siebie, na obu symetrycznie. Ich przyczyną jest nadużywanie głosu. Występują u małych dzieci (np. krzyk), a także u osób nadużywających głosu (np. śpiewacy).

W tym przypadku zalecana jest higiena głosu. U dzieci leczenie ma charakter zachowawczy.

U osób dorosłych guzki śpiewacze mogą zostać usunięte operacyjnie, co wiąże się z czasowym zaprzestaniem działalności zawodowej, niemówieniem, leczeniem inhalacyjnym, lub też sanatoryjnym.

Najważniejsze jest dbanie o to, aby nie dopuścić do wysychania błony śluzowej, ponieważ jest to jeden z pierwszych etapów zmian zapalnych i przerostowych.


Oceń:
4.6