Wideo – Zapalenie wielomięśniowe

Zapalenie wielomięśniowe jest rzadką, przewlekłą chorobą reumatyczną, o nieznanej przyczynie. Przyjmuje się, że może ona tkwić w zaburzeniach układu odpornościowego, który nie rozpoznając własnych komórek, doprowadza do ich niszczenia.

Wyróżnia się dwie postacie zapalenia wielomięśniowego: postać dziecięcą, która pojawia się między 10 a 15 rokiem życia oraz postać dorosłą, występującą u ludzi w średnim wieku. Choroba ta częściej dotyka kobiet.

Pierwsze symptomy zapalenia wielomięśniowego są dość niespecyficzne. Choroba objawia się szybką męczliwością, przewlekłym osłabieniem fizycznym oraz występowaniem częstych stanów podgorączkowych. Może występować także spadek masy ciała, obniżenie wydolności, a także duszności.

Zmiany reumatyczne w układzie kostno-stawowym dotyczą symetrycznego osłabienia dużych grup mięśniowych, zwłaszcza okolic stawów barkowych, biodrowych, karku i grzbietu, co powoduje trudności w poruszaniu się oraz utrudnienia w podejmowaniu aktywności fizycznej. W cięższych przypadkach, zmiany reumatyczne lokują się w mięśniach przełyku, ograniczając funkcję połykania. Dodatkowo może dojść do zajęcia narządów wewnętrznych, np. płuc, serca czy narządu wzroku.

Przebieg choroby jest dość ciężki — charakteryzuje się występowaniem okresów rzutów i remisji. Leczenie obejmuje systematyczną rehabilitację oraz farmakoterapię. Rehabilitacja powinna przede wszystkim uwzględniać ćwiczenia aerobowe, a także ogólnousprawniające. Mogą być to ćwiczenia prowadzone w wodzie. Powinny być nakierowane na poprawę wydolności i sprawności fizycznej pacjenta.


Oceń:
4.7