Wideo – Leczenie zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa

Leczenie ZZSK jest trudne i z racji przewlekłego procesu chorobowego – długotrwałe, a do tego uwarunkowane okresami zaostrzeń i remisji choroby. Całkowity proces leczniczy obejmuje kinezyterapię, fizykoterapię, farmakoterapię, edukację pacjenta i rodziny, leczenie psychoterapeutyczne, a w razie konieczności leczenie operacyjne.

Głównym celem leczenia ZZSK jest poprawa komfortu życia codziennego i zawodowego, na co składa się złagodzenie bólu, poprawa ruchomości stawów oraz poprawa stanu psychicznego.

Leczenie farmakologiczne jest leczeniem objawowym, ukierunkowanym na złagodzenie skutków procesu zapalnego i zmniejszenie bólu. Standardowe leczenie farmakologiczne obejmuje podawanie Niesterydowych Leków Przeciwzapalnych. Gdy leki te okazują się nieskuteczne lub źle tolerowane można zastosować leki analgetyczne, tj. paracetamol. W przypadku zapalenia w jednym lub dwóch stawach obwodowych, a także w przypadku entezopatii stosuje się dostawowe leczenie glikokortykosteroidami.

Leczenie operacyjne polega głównie na leczeniu wtórnych zniekształceń, tworzących się na skutek zmian degeneracyjnych w stawach. Zazwyczaj stosuje się osteotomię nadkolanową w przypadku przykurczu w stawach kolanowych, osteotomię korekcyjną stawu biodrowego, jak również operacje w obrębie samego kręgosłupa. Szeroko stosuje się rehabilitacje ruchową.


Oceń:
4.5