Wideo – Przedwczesne dojrzewanie płciowe

Przedwczesne dojrzewanie płciowe jest to pojawienie się cech fizycznych dojrzewania płciowego przed ukończeniem 8. roku życia u dziewcząt oraz przed ukończeniem 9. roku życia u chłopców. Może być ono izoseksualne – jeśli cechy dojrzewania są zgodne z fenotypową płcią dziecka, albo też heteroseksualne - jeśli występuje wirylizacja u dziewcząt lub feminizacja u chłopców.

Przedwczesne dojrzewanie płciowe charakteryzuje się: przedwczesnym rozwojem cech płciowych, zwiększeniem szybkości wzrastania, przyspieszeniem dojrzewania kośćca, ale rozwojem psychoseksualnym zgodnym z wiekiem chronologicznym (oznacza to, że ta sfera nie dojrzewa przedwcześnie). Przyspieszenie dojrzewania kośćca jest nieproporcjonalnie większe niż przyśpieszenie wzrastania, co w konsekwencji prowadzi do przedwczesnego zarośnięcia nasad kostnych. Dziecko początkowo wyższe od rówieśników, kończy przedwcześnie wzrastanie, a to powoduje niski wzrost końcowy.

Przedwczesne dojrzewanie płciowe dzieli się na prawdziwe – zależne od gonadoliberyny (GnRH) wydzielanej w podwzgórzu, oraz rzekome – inaczej przedwczesne dojrzewanie pochodzenia obwodowego, zwane również GnRH niezależnym. Istnieją także izolowane, łagodne formy przedwczesnego dojrzewania, nie wymagające leczenia.

Przedwczesne dojrzenie prawdziwe zawiera wszystkie fazy dojrzewania fizjologicznego, z tym że występuje przedwcześnie, a dynamika dojrzewania jest duża. Przyczyną są najczęściej zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym, wady wrodzone, nowotwory, stany zapalane lub radioterapia. Idiopatyczne przedwczesne dojrzewanie płciowe, tj. takie, w którym nie stwierdza się organicznej przyczyny, występuje głównie u dziewczynek.

Przedwczesne dojrzewanie rzekome charakteryzuje się zwiększonym wydzielaniem hormonów płciowych, bez zwiększenia wydzielania gonadotropin. Nadmiar hormonów płciowych może pochodzić z gonad (tj. z jąder lub jajników) lub z nadnerczy wydzielających androgeny. Przyczyną tego typu dojrzewania są guzy wydzielające hormony płciowe, niektóre zespoły genetyczne (np. testotoksykoza), wrodzony przerost nadnerczy lub podawanie hormonów płciowych z zewnątrz.

W celu zapobiegania skutkom przedwczesnego dojrzewania stosuje się leki, które jej hamują.


Oceń:
4.5