Wideo – Niedobór hormonu wzrostu (niedobór wzrostu)

Niedoborem hormonu wzrostu (somatotropiny) nazywa się somatotropinową niedoczynność przysadki. Jeśli schorzenie to pojawi się w wieku dziecięcym charakteryzuje się niskąrosłością.

Przyczyny niedoboru hormonu wzrostu mogą być wrodzone lub nabyte. Postaci nabyte są zwykle wynikiem ucisku przez guzy wewnątrzczaszkowe lub mogą być skutkiem infekcji, zabiegów neurochirurgicznych, naświetlań, urazów mózgu. W praktyce klinicznej obserwuje się także postaci idiopatyczne, tj. bez wykrytej organicznej przyczyny w ośrodkowym układzie nerwowym.

Zdarza się tak, że hormon wzrostu jest wydzielany prawidłowo, lecz istnieje defekt receptora dla hormonu wzrostu i związany z tym brak czynników wzrostowych, tzw. somatomedyn. Niedobór wzrostu może być także wynikiem braku reakcji tkanek docelowych na somatomedyny. Zwolnienie tempa wzrastania i opóźnienie dojrzewania kośćca zawsze powinny być powodem do bardziej szczegółowej diagnostyki.

Niedobór hormonu wzrostu rozpoznaje się wówczas, gdy w dwóch testach symulacyjnych stwierdza się brak odpowiedniego wzrostu hormonu. Wydzielanie hormonu wzrostu uznaje się za prawidłowe jeśli przekroczy ono wartość 10ng/ml. Jeśli wydzielanie hormonu wzrostu jest wysokie, a stężenie somatomedyn znacznie obniżone, należy brać pod uwagę niewrażliwość na hormon wzrostu. W pierwszym etapie diagnostyki trzeba zawsze wykluczyć niedoczynność tarczycy oraz przewlekłe choroby upośledzające wzrost dziecka.

Hormon wzrostu ma szereg działań metabolicznych, dlatego nawet jeśli wystąpi po zakończeniu procesu wzrastania, także charakteryzuje się zespołem niespecyficznych objawów występujących u dorosłych. Obraz kliniczny niedoboru hormonu wzrostu u dorosłych to: zwiększenie tkani tłuszczowej, a zmniejszenie masy mięśniowej i kostnej, nadciśnienie tętnicze ze zwiększonym ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych, hiperlipidemia, oporność na insulinę, suchość skóry oraz ogóle osłabienie i brak napędu, pogarszające znacznie jakość życia.


Oceń:
4.3