Wideo – Guzy hormonalnie czynne

Guzy hormonalnie czynne, to guzy powstałe z komórek gruczołów dokrewnych mające zdolność wytwarzania substancji o działaniu hormonów. Najczęściej mają charakter gruczolaków, rzadko raków. Rozwijają się głównie w obrębie gruczołów dokrewnych, ale także poza nimi. Objawy tych schorzeń zależą od rodzaju komórek z których się wywodzą, od sposobu działania wytwarzanych substancji oraz od wielkości guza i jego ucisku na sąsiadujące tkanki.

Guzy przysadki to zwykle gruczolaki. Najczęstsze są gruczolaki prolaktynowe przysadki wydzielające w nadmiarze w sposób niekontrolowany prolaktynę. Mają charakter mikrogruczolaków, co oznacza, że ich średnica nie przekracza 10mm. Mikrogruczolaki prolaktynowe leczy się zachowawczo, lekami hamującymi wydzielanie prolaktyny, wykorzystując fakt, że podczas leczenia same gruczolaki również ulegają regresji.

Gruczolak z komórek somatotropowych przysadki wydziela hormon wzrostu i wywołuje akromegalię lub gigantyzm. Gruczolak wydzielający kortykotropinę manifestuje się jako choroba Cushinga. Gruczolaki wydzielające tyreotropinę są bardzo rzadką przyczyną nadczynności tarczycy. Jeszcze rzadsze są gruczolaki gonadotropowe. Stwierdza się je u chorych z pierwotnym hipognonadyzmem, na skutek braku hamowania zwrotnego przez hormony gonad - gonadotropy w przysadce, tj. komórki produkujące gonadotropiny, rozrastają się nadmiernie.

Guzy hormonalnie czynne tarczycy to najczęściej skupiska zmutowanych tyreocytów, które w sposób autonomiczny (tzn. nie poddający się regulacji) wydzielają w nadmiarze hormony tarczycy, powodując nadczynność tego gruczołu. One także mają charakter gruczolaków. Rak rdzeniasty tarczycy, wywodzący się z komórek C, wydziela kalcytoninę.

W korze nadnerczy gruczolak lub rak nadnerczy może wydzielać w nadmiarze kortyzol lub androgeny nadnerczowe. W warstwie kłębuszkowatej kory nadnerczy może rozwijać się gruczolak wydzielający aldosteron – jest to tzw. zespół Conna. Guz chromochłonny, to nowotwór wywodzący się z rdzenia nadnerczy, który wydziela katecholaminy, czyli adrenalinę i noradrenalinę, powodując napadowe nadciśnienie tętnicze.

W gonadach także mogą rozwijać się guzy hormonalnie czynne, wydzielające estrogeny, jak również androgeny. W jądrze najczęstszym guzem jest leydigioma, produkująca testosteron, w jajniku – błoniak ziarnisty, wydzielający estrogeny.

Istnieje także grupa neuroendokrynnych nowotworów przewodu pokarmowego i trzustki. Guzy neuroendokrynne powstają z komórek, w których wydzielane są i magazynowane substancje hormonalne. Guzy te mogą być rozsiane w różnych częściach tego samego narządu lub po całym organizmie. Większość z nich (ponad 70%) zlokalizowana jest w przewodzie pokarmowym. Zwykle guzy te rozwijają się bardzo wolno - nawet kilkanaście lat. Trudno je wykryć, gdyż na ogół wywołują nietypowe objawy takie jak biegunki, zaczerwienienie skóry, bóle brzucha i skurcze mięśni kojarzone z innymi schorzeniami. Chorzy leczeni są zatem z powodu wrzodów przewodu pokarmowego, jelita nadwrażliwego, astmy, raka płuca lub zaburzenia psychicznego.

Rakowiaki występują najczęściej, wywodzą się z jelita cienkiego, najczęściej są nowotworami wyrostka robaczkowego i w 90% przypadków są złośliwe. Wydzielają serotoninę, która wywołuje zaczerwienienie skóry, biegunki, trudności w oddychaniu, objawy astmy oraz zastoinową niewydolność serca, kołatanie serca, a także bóle brzucha i obrzęki. Insulinoma to drugi co do częstość guz neuroendokrynny, który w niekontrolowany sposób wytwarza insulinę. Może on niebezpiecznie dla życia obniżać poziom glukozy we krwi, wywołując ciężką hipoglikemię.


Oceń:
4.4