Choroby weneryczne

Choroby przenoszone drogą płciową, zwane także chorobami wenerycznymi, to grupa chorób zakaźnych i pasożytniczych, które przenoszone są na drodze kontaktu płciowego. Najczęstszą z nich jest zakażenie wywołane przez chlamydia trachomatis.

Do chorób bakteryjnych zalicza się: kiłę, rzeżączkę, chlamydiozę, wrzut weneryczny, czerwonkę bakteryjną i ziarniniaka pachwinowego.

Do chorób wirusowych zalicza się: AIDS, opryszczkę genitaliów, opryszczkę wargową, WZW typu B i C, kłykciny kolczyste.

Do chorób grzybiczych zalicza się kandydozę, a do chorób pasożytniczych: rzęsistkowicę, świerzb, wszawicę łonowa, amebozę.

Zapobieganie wiąże się z przecięcie dróg szerzenia poprzez zaniechanie stosunków płciowych lub korzystanie z prezerwatyw. Zmniejszenie prawdopodobieństwa zakażenia można osiągnąć poprzez ograniczenie takich kontaktów do jednego, wzajemnie stałego partnera i jest to najpowszechniejsza forma zapobiegania chorobom wenerycznym.

Za leczenie chorób wenerycznych zwykle odpowiedzialni są dermatolodzy, a odbywa się ono najczęściej poprzez terapię farmaceutyczną, zależną od wywołującego chorobę patogenu. Bardziej szczegółową specjalnością medyczną zajmującą się chorobami przenoszonymi drogą płciową jest wenerologia.


Oceń:
4.4