Wideo – Zmiany hormonalne w ciąży

Od momentu zapłodnienia komórki jajowej cały układ dokrewny ciężarnej podporządkowuje się nadrzędnemu celowi, jakim jest stworzenie warunków dla procesów implantacji i rozwoju zarodka, a następnie płodu. Ciałko żółte po zapłodnieniu nie zanika, lecz nadal produkuje hormony. Później tę rolę przejmuje łożysko, dlatego w okresie ciąży obserwuje się zablokowanie wydzielania gonadotropin, natomiast wzrasta wydzielanie prolaktyny. Od momentu zapłonienia ustaje cykliczna czynność jajników.

W pierwszych tygodniach ciąży ciałko żółte produkuje progesteron i estradiol, które są odpowiedzialne za prawidłowe zagnieżdżenie i rozwój jaja płodowego. Około 7.-8. tygodnia ciąży rolę ciałka żółtego przejmuje stopniowo kosmówka łożyska. W miarę rozwoju ciąży wydolność ciałka żółtego stopniowo się zmniejsza, nie znika jednak zupełnie. Gonadotropina kosmówkowa (HCG) jest podstawowym hormonem łożyska, wytwarzanym we wczesnej ciąży, odpowiedzialnym za rozwój zapłodnionego jaja, do czasu uzyskania pełnej wydolności łożyska. Przyjmuje ona przede wszystkim czynność LH, w mniejszym stopniu także FSH i TSH. HCG wywiera również istotny wpływ na rozwój i podjęcie czynności przez gruczoły dokrewne płodu. W pierwszych tygodnia prawidłowej ciąży obserwuje się szybki wzrost stężenia HCG w surowicy ciężarnej, ze szczytem w 6.-8. tygodniu. Po tym czasie stężenie tego hormonu stopniowo spada, a od 14.-16. tygodnia osiąga stały poziom do końca ciąży.

Ważną rolę w utrzymaniu dużej aktywności metabolicznej ustroju ciężarnej oraz w zapewnieniu odpowiedniego rozwoju ciąży pełni tarczyca. Jej aktywność w tym okresie nasila się, a zapotrzebowanie na hormony tarczycy w organizmie ciężarnej wzrasta. Ponieważ funkcje TSH częściowo przejmuje HCG, stężenie THS w surowicy ciężarnej może się obniżać, zwłaszcza w pierwszym trymestrze ciąży. Wszystkie te zależności należy brać pod uwagę oceniając funkcje tarczycy u ciężarnej.

W przebiegu ciąży zwiększa się także stężenie kortyzolu w nadnerczach. Oprócz tego nadnercza matki są ważnym źródłem androgenów, które są, metabolizowane w łożysku do estrogenów.

Kilkutygodniowy płód zaczyna produkować własne hormony. Płód i łożysko pozostają w kooperacji, szczególnie w wytwarzaniu hormonów steroidowych, takich jak estrogeny, progesteron, kortyzol, a także aldosteron, tworząc tzw. jednostkę płodowo-łożyskową.

Poród jest końcowym elementem ciąży. Sposób jego inicjacji nie został jeszcze dokładnie poznany, ale poprzedza go obniżenie stężenia progesteronu, a zwiększenie stężania estrogenów, co zwiększa wrażliwość mięśnia macicy na oksytocynę. Najbardziej istotnym elementem porodu jest regularna czynność skurczowa mięśnia macicy, na którą wpływa poza oksytocyną, także ACTH.

Ostatnia faza to faza inwolucji po porodzie, w trakcie, której mięsień macicy, pod wpływem oksytocyny, powraca, w ciągu kilku tygodniu, do stanu przed ciążą. Ten okres nazywany jest połogiem.


Oceń:
4.2