Wideo – Ciąża mnoga – co może być przyczyną ciąży mnogiej?

Ciąża mnoga oznacza jednoczesny rozwój w jamie macicy dwóch lub większej liczby płodów. W zależności od liczby rozwijających się jednocześnie płodów wyróżnia się ciążę bliźniaczą, trojaczą, czworaczą itd. Częstość występowania ciąż mnogich uzależniona jest od czynników takich jak:

  • rasa kobiety (rasa czarna: 2–4,5% porodów mnogich, rasa biała: 0,9-1,4%, żółta: 0,3–0,4%),
  • wiek matki (powyżej 35 lat częściej występują porody mnogie),
  • ilość porodów (u wieloródek częściej spotykane są porody mnogie),
  • duża liczba odbywanych stosunków płciowych,
  • pora roku (najczęściej poczęcie w miesiącach letnich),
  • stosowanie preparatów stymulujących owulację.

Na istnienie ciąży wielopłodowej wskazuje rozbieżność pomiędzy datą zatrzymania miesiączki a aktualną wielkością macicy. W rozpoznaniu ciąży wielopłodowej zastosowanie mają: badanie kliniczne, ultrasonografia, oznaczanie markerów biochemicznych.

W ciążach wielopłodowych występują takie same powikłania jak w ciążach pojedynczych, zwiększona jest jednak częstość ich występowania. Najczęstszym powikłaniem ciąży wielopłodowej jest jej przedwczesne zakończenie – ponad 50% bliźniąt rodzi się przed 37. tygodniem trwania ciąży. Odsetek ten jest jeszcze większy w przypadku równoczesnego rozwoju większej liczby płodów.

Prawidłowy nadzór nad ciążą wielopłodową oparty jest na trzech zasadniczych elementach:

  • wczesne rozpoznanie ciąży wielopłodowej (10–14 tydzień ciąży)
  • wczesna diagnostyka rodzaju błon owodniowych
  • kontrolne wizyty w poradni dla ciężarnych, dzięki którym dojdzie do wykrycia potencjalnych nieprawidłowości w rozwoju ciąży

Optymalny termin zakończenia ciąży wielopłodowej o niepowikłanym przebiegu nie został ściśle określony, jednak im wcześniejszy poród tym noworodki są bardziej niedojrzałe.

Położenie dzieci względem siebie w macicy stanowi jeden z istotnych czynników, które wpływają na decyzję o wyborze drogi porodu. Najkorzystniejszą odmianą położenia obu płodów jest położenie główkowo/główkowe.

W ciąży bliźniaczej istnieją trzy możliwości przeprowadzenia porodu: poród drogami natury, cięcie cesarskie oraz poród pochwowy pierwszego płodu z następowym wydobyciem drugiego płodu drogą cięcia cesarskiego.


Oceń:
4.2