Wideo – USG gałki ocznej

Ultrasonografia jest badaniem wykorzystującym odbicie fal ultradźwiękowych od poszczególnych struktur oka oraz oczodołu. Obecnie w okulistyce znajdują zastosowanie dwa rodzaje prezentacji ultrasonograficznej — prezentacja A (liniowa) i prezentacja B (płaszczyznowa).

Rodzaje USG gałki ocznej

USG w prezentacji A jest aktualnie wykorzystywane jest do badań biometrycznych. Na ich podstawie określa się moc soczewki, która powinna być wszczepiona do oka po usunięciu zaćmy, w celu uzyskania odpowiedniej dla pacjenta refrakcji.

Do celów diagnostycznych oraz oceny topograficznej, bardziej przydatna jest ultrasonografia typu B. USG w prezentacji B płaszczyznowo obrazuje badany obszar oka lub oczodołu. Wykonując badania sondę ultrasonograficzną ustawia się bezpośrednio na znieczulonej gałce ocznej lub na powiekach, używając substancji wiskoelastycznych — najczęściej metylocelulozy. USG wykonuje się w przypadku nieprzezierności ośrodków optycznych, w celu poszukiwania odwarstwienia siatkówki, proliferacji witreoretinalnych czy wewnątrzgałkowych ciał obcych. Dzięki USG można określić wymiary podstawy oraz wysokość guza.

Badanie to wykonuje się również w celu rozpoznania różnicowego zmian w obrębie tarczy nerwu wzrokowego, a także zmian w tylnym biegunie oka. Ponadto umożliwia ono ocenę ukształtowania tylnej ściany gałki ocznej, wysokiej krótkowzroczności z uwzględnieniem garbiaka tylnego, przy obliczaniu mocy wszczepów wewnątrzgałkowych. Ponadto możliwe jest uwidocznienie zmiany w strukturach oczodołu — pogrubienie mięśni okoruchowych, zmiany zapalne obrzękowe bądź też guzy oczodołu.


Oceń:
4.7