Wideo – Urografia

Urografia jest to badanie radiologiczne, umożliwiające ocenę nerek, moczowodów oraz pęcherza moczowego. Jego istota polega na podaniu dożylnym środka kontrastowego, który jest następnie wydzielany przez nerki do układu moczowego. Przed urografią zawsze należy wykonać zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej, aby uwidocznić ewentualne złogi cieniodajne, które po podaniu kontrastu mogą być już niewidoczne.

W początkowej fazie prawidłowej urografii pojawia się tzw. nefrogram, czyli wysycenie miąższu nerek pozwalające na ocenę ich kształtu, wielkości oraz położenia. W przypadku agenezji nerki, czyli braku rozwoju, nie uzyskamy po tej stronie nefrogramu i zacienienia dróg moczowych. Następnie po wydzieleniu kontrastu do kielichów miedniczek i moczowodów, można ocenić, czy nie ma patologii pod postacią ubytków, poszerzenia dróg moczowych oraz wad wrodzonych, np. zdwojenia układu kielichowo-miedniczkowego.

W końcowej fazie badania urograficznego, kiedy zakontrastowany mocz spłynie do pęcherza moczowego, ocenia się kształt pęcherza oraz jego zarysy pod kątem pojemności, uchyłków, ewentualnych zmian guzowatych. Należy pamiętać, że środek kontrastowy może być nefrotoksyczny, zwłaszcza w przypadku pacjentów odwodnionych, z przewlekłą chorobą nerek oraz chorujących na cukrzycę. Dlatego też, w tych przypadkach należy rozważyć korzyści z badania jak i ewentualne powikłania.

Obecnie, w związku z postępem technologicznym, urografia nie odgrywa już tak znaczącej roli w diagnostyce chorób nerek i jest wypierana przez badanie ultrasonograficzne, tomografię komputerową lub rezonans.


Oceń:
4.5