Wideo – Posiew moczu

Posiew moczu jest podstawowym badaniem potwierdzającym zakażenie układu moczowego, na podstawie, którego możemy stwierdzić i zidentyfikować czynnik etiologiczny. Przy posiewie moczu wykonujemy także antybiogram, który określa wrażliwość bakterii na antybiotyk.

Warunkiem prawidłowo wykonanego posiewu moczu jest właściwa procedura jego uzyskania oraz transportu do laboratorium. Czynniki te są tak ważne, ponieważ ich nieprzestrzeganie może skutkować fałszywym wynikiem. Mocz należy pobierać do jałowego naczynia, pęcherz moczowy powinien być wypełniony (dlatego czynności te najlepiej wykonać rano, po spoczynku nocnym), przed pobraniem należy wykonać higienę okolicy moczopłciowej wodą z mydłem i koniecznie dobrze wysuszyć (nie należy stosować środków dezynfekcyjnych). Mocz do badania pobieramy z tzw. środkowego strumienia. Od pobrania moczu do wykonania posiewu nie powinno minąć więcej niż jedna godzina. W przypadku braku możliwości spełnienia tego warunku mocz można przechowywać przez 24 godziny, ale wówczas temperatura nie może przekraczać czterech stopni.

Wskazaniami do wykonania posiewu moczu są nawroty zakażenia oraz brak poprawy klinicznej na leczenie doświadczalne (co może świadczyć o oporności drobnoustroju na antybiotyk). Leczenie empiryczne (doświadczalne) to takie, które rozpoczynamy przed wykonaniem posiewu moczu, wynikające z lekarskiego doświadczenia. Posiew moczu wykonuje się także: u młodych kobiet, kiedy dochodzi do ponownego zakażenia przed upływem miesiąca od poprzedniego, przy zakażeniu dróg moczowych (nawet nie powikłanych), we wszystkich zakażeniach układu moczowego wymagających hospitalizacji, w przypadku obecności wydzieliny z cewki moczowej oraz przy wystąpieniu objawów dyzurycznych (sugerujące chorobę przenoszoną droga płciową). Objawy dyzuryczne z leukocyturią (lub bez) przy ujemnych standardowych wynikach posiewu są również wskazaniem do wykonania bardziej szczegółowych badań posiewu moczu, gdyż możemy mieć do czynienia z zakażeniem grzybami, gruźlicą lub pierwotniakami.


Oceń:
4.5