Wideo – Badanie EKG

Badanie EKG, czyli elektrokardiogram, to metoda, która polega na analizie zjawisk elektrycznych serca. Serce kurczy się samoistnie, ma swój własny rozrusznik – jest nim grupa komórek zlokalizowanych w przedsionku, które samoistnie zmieniają swoją aktywność i powodują indukcję impulsu, który rozchodzi się po całym sercu. Rozchodzenie impulsu wiąże się ze zmianą potencjału błonowego komórek serca, która powoduje napływ jonów wapnia do serca i w konsekwencji kurcz mięśnia sercowego.

EKG spoczynkowe pozwala na ocenę, na specjalnej taśmie lub monitorze komputera, tego co jest sumarycznym obrazem zmiany elektrycznej mięśnia sercowego. Pozwala na ocenę zjawisk elektrycznych w poszczególnych częściach serca – w przedsionkach i w komorach. Pomimo tego, że EKG serca jest to metoda stosowana od lat, zapis EKG dostarcza ona wielu informacji diagnostycznych na temat zaburzeń rytmu serca, zaburzeń przewodzenia impulsu elektrycznego w mięśniu sercowym oraz pozwala na diagnozę procesów leżących u podłoża uszkodzenia serca (takich jak niedokrwienie mięśnia sercowego, przerost mięśnia sercowego, powiększenie jam serca) i u podłoża zaburzeń rytmu serca (takich jak np. zaburzenia wodno-elektrolitowe).


Oceń:
4.6


    Tagi: