Wideo – Badanie dna oka

Badanie dna oka jest jednym z etapów pełnego, podstawowego badania okulistycznego. Jest bezinwazyjne oraz bezbolesne. Przeprowadza się je po uprzednim farmakologicznym rozszerzeniu źrenic. Dno oka można badać z użyciem różnego sprzętu. Wykorzystuje się do tego oftalmoskop, lampę szczelinową i soczewkę Volka lub lustro Goldmana bądź też wziernik Fisona. Każdy z tych aparatów ma swoje wady i zalety. Zaletą oftalmoskopu jest możliwość wykorzystania go do badania przyłóżkowego, co nie jest bez znaczenia w przypadku pacjentów leżących.

Zwykle pierwszą ze stosowanych w gabinecie okulistycznych metod oceny dna oka jest użycie lampy szczelinowej i silnie skupiającej soczewki, umieszczonej przed okiem pacjenta — metoda jest nazywana wziernikowaniem pośrednim.

Badanie dna oka umożliwia ocenę siatkówki, tarczy nerwu wzrokowego, plamki, a także naczyń krwionośnych siatkówki. Często zalecane jest przez lekarzy innych specjalności, np. neurologów, laryngologów, diabetologów czy internistów. Ocenę tarczy nerwu wzrokowego zaleca się pacjentom z zaburzeniami neurologicznymi — zawrotami i bólami głowy, szumami usznymi, po urazach mózgowych.

Badanie dna oka - wskazania

Przyczyn okulistycznych wpływających na morfologię tarczy nerwu wzrokowego należy wymienić jaskrę. Badanie to jest pomocne nie tylko w diagnostyce tej choroby, ale również w jej monitorowaniu.

Innymi chorobami zmieniającymi obraz tarczy nerwu wzrokowego są wszelkiego rodzaju wewnątrzgałkowe neuropatie nerwu wzrokowego. Dużą grupę pacjentów, badanych w gabinecie okulistycznym, stanowią chorzy na cukrzycę. W przypadku tych osób regularne badania dna oczu są bardzo wskazane. Ich częstotliwość uzależnione jest od ewentualnych zmian na dnie oczu. Jeśli nie ma zmian lub są o małym nasileniu — pacjenci powinni zgłaszać się na to badanie raz w roku. Jeśli zmiany są poważniejsze, powinni być badani częściej, np. co 3-4 miesiące. Jest to o tyle ważne, ponieważ zmiany cukrzycowe nie ulegają samoistnej regresji i nieleczone w odpowiedni sposób oraz w odpowiednim czasie, wpływają na czynność układu optycznego.

Kolejną grupą pacjentów, którzy powinni regularnie odwiedzać okulistę, są chorzy na nadciśnienie tętnicze. Badanie to umożliwia ocenę skuteczności leczenia tego schorzenia. Dno oka powinno być dokładnie ocenianie u pacjentów z zaburzeniami widzenia, zwłaszcza z nagłym zaniewidzeniem. Jest to najszybszy sposób diagnostyki chorób naczyniowych siatkówki, do których należą zakrzep naczyń żylnych bądź zator naczyń tętniczych siatkówki. Ponadto u pacjentów z pogorszeniem ostrości widzenia, którego nie można skorygować szkłami, zaleca się ocenę dna oczu, aby wykluczyć inne niż wada refrakcji przyczyny tego stanu. Należy zwrócić uwagę na morfologię plamki.

Zdarza się często, że przyczyną osłabienia widzenia są zmiany zwyrodnieniowe plamki. Podczas badania ze szczególną uwagą należy obejrzeć obwód siatkówki — w tej jej części mogą występować zmiany zwyrodnieniowe predysponujące do jej odwarstwienia. Dotyczy to przede wszystkim osób z krótkowzrocznością. W przypadku stwierdzenia takich zmian konieczne jest profilaktyczne zabezpieczenie laserowe.

Należy także skupić się na innych nieprawidłowościach zlokalizowanych nad dnie oczu, np. znamionach czy guzach, ponieważ niektóre z nich mogą predysponować do zmian nowotworowych.

Badanie dna oka wskazane jest w każdym wieku, również u dzieci. U wcześniaków pozwala wykluczyć retinopatię wcześniaczą bądź w przypadku jej wystąpienia, podjęcie jak najszybszego i optymalnego leczenia. Regularne, profilaktyczne badanie dna oczu, powinny być przeprowadzane u dzieci obciążonych rodzinnym występowaniem siatkówczaka. Pozwalają one na wczesną diagnostykę i ewentualne leczenie. Ponadto dzieci z zezem powinny być poddawane badaniom okulistycznym.

Badanie dnia oczu jest bardzo ważne dla diagnostyki nie tylko schorzeń narządu wzroku, ale również chorób ogólnoustrojowych.


Oceń:
4.5