Jakie są skutki biernego palenia papierosów?

Palenie tytoniu to nałóg mający negatywne oddziaływanie nie tylko bezpośrednio dla osoby uzależnionej, ale także dla osób z jej najbliższego otoczenia głównie z powodu skutków biernego palenia papierosów. Ze względu na specyfikę zjawiska trudno jest dokładnie ocenić jak duża liczba osób staje się mimowolnie biernymi palaczami każdego dnia. Palenie bierne może wywoływać te same choroby, co palenie czynne.

Co to jest bierne palenie?

Bierne palenie polega na inhalowaniu dymu tytoniowego wydychanego przez osobę palącą (jego bocznego strumienia), powstającego bezpośrednio z palącego się papierosa lub innego źródła tytoniu (np. cygara, cygaretki, fajki). Jest zatem bezpośrednim narażeniem osoby niepalącej, nieuzależnionej od żadnego z wyrobów tytoniowych na oddziaływanie substancji wchodzących w jego skład.

Czy bierne palenie jest szkodliwe?

Bierne palenie szkodzi. Opary powstające w procesie palenia papierosów i innych wyrobów tytoniowych wykazują silną toksyczność względem komórek organizmu nie tylko osoby uzależnionej od nikotyny czyli palacza, ale także względem osób niepalących. Dym tytoniowy zawiera około 4000 substancji mających działanie drażniące i trujące, w tym niemal 40 z nich jest bezpośrednio odpowiedzialnych za powstawanie zmian nowotworowych.

Dodatkowo, ze względu na specyfikę procesu palenia wyrobów tytoniowych, substancje powstające w jego trakcie ulegają szeregowi przemian chemicznych. Wskutek tego powstający boczny strumień dymu tytoniowego wydychany przez palacza zawiera nieco inne stężenia poszczególnych szkodliwych substancji niż główny strumień dymu tytoniowego inhalowany bezpośrednio przez palacza (np. zwiera on m.in.: tlenek węgla, cyjanowodór, tlenek azotu czy amoniak w stężeniach nawet kilkukrotnie wyższych). Świadczy to jednoznacznie o szkodliwych skutkach biernego palenia. Niepokojący jest fakt, że na skutki biernego palenia często narażone są dzieci przebywający w tych samych pomieszczeniach, co osoby dorosłe, które palą w ich obecności. Skutki takiego narażenia mogą być widoczne po wielu latach od momentu narażenia na dym tytoniowy.

Jakie choroby wywołuje palenie bierne?

Powstający w procesie palenia papierosów i wyrobów tytoniowych dym tytoniowy oddziałuje negatywnie na każdą osobę, która go inhaluje. Zatem przebywanie w najbliższym otoczeniu osoby aktualnie palącej papierosy lub inne wyroby tytoniowe stanowi źródło narażenia na rozwój chorób odtytoniowych. Dym tytoniowy zawiera wiele substancji, które wykazują działanie silnie alergizujące. Narażenie na ich działanie może prowadzić do wystąpienia podrażnienia śluzówki oczu (co skutkuje zaczerwienieniem i łzawieniem oczu) czy śluzówki w obrębie górnych dróg oddechowych (co powoduje napady kaszlu).

Długookresowe narażenie na działanie dymu tytoniowego niesie za sobą tak samo niekorzystne efekty zdrowotne, jak aktywne palenie wyrobów tytoniowych. Liczba występujących przypadków chorób odtytoniowych u osób niepalących, a zatem będących efektem biernego palenia stale rośnie. Z uwagi na specyfikę biernego palenia dokładna liczba osób narażonych na jego skutki nigdy nie zostanie dokładnie określona. Bezsprzecznie jednak narażenie na inhalowanie przez dłuższy czas dymu tytoniowego znacząco zwiększa ryzyko rozwoju:

  • chorób układu oddechowego, które związane są z podrażnieniem nabłonka wyściełającego drogi oddechowe oraz upośledzeniem wymiany gazowej tj.: przewlekłego zapalenia oskrzeli czy przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP);
  • astmy oskrzelowej zwłaszcza u dzieci często przebywających w tym samym pomieszczeniu co osoba paląca papierosów
  • zaburzeń odczuwania zapachów i smaków poprzez wpływ na zmysł powonienia
  • chorób nowotworowych układu oddechowego – raka krtani, płuca, gardła, jamy ustnej oraz przełyku.

Bierne palenie w ciąży

Bierne palenie oddziałuje na każdego, kto przebywa w najbliższym otoczeniu palacza. W wielu codziennych sytuacjach można zatem być narażonym na działanie dymu tytoniowego – w miejscach użyteczności publicznej, domu czy w miejscu pracy. Dotyczy to także płodu rozwijającego się w łonie matki.

Szkodliwe substancje wchodzące w skład dymu tytoniowego przechodzą przez łożysko, co istotnie może wpłynąć na rosnący płód. Bierne palenie dla rozwijającej się ciąży w istotnym stopniu może doprowadzić do urodzenia noworodka niedotlenionego o niskiej masie urodzeniowej, który w przyszłości może być bardziej podatne na rozwój różnych infekcji.

Współcześnie, pomimo szeroko rozpowszechnianej wiedzy o szkodliwości palenia i jego teratogennego działania, nadal wiele kobiet pali wyroby tytoniowe w czasie ciąży lub jako bierny palacz przebywa w otoczeniu osób palących papierosy.

Opublikowano: ; aktualizacja: 30.03.2017

Oceń:
4.0


Może cię

Jak palenie papierosów wpływa na cerę?

Palenie papierosów jest przyczyną powstawania tak zwanych zmarszczek palacza. Negatywnie wpływa na cerę, prowadząc do ...

Przyczyny i rodzaje nowotworów płuc

Bezsprzecznym i głównym sprawcą odpowiedzialnym za rozwój nowotworu płuc jest palenie papierosów. Inne przyczyny to ...

Kaszel palacza

Kaszel jest odruchem obronnym. Jego zadaniem jest ochrona dróg oddechowych przed czynnikami szkodliwymi i drażniącymi. ...

Cytyzyna czy nikotyna – co jest lepsze na rzucanie palenia?

Cytyzyna to skuteczny sposób na rzucanie palenia. W przeciwieństwie do nikotyny, od której uzależnieni są ...

Elektroniczny papieros

Elektroniczne papierosy cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem palaczy, którzy uwierzyli, że można palić i nie truć ...

Co to jest cytyzyna?

Rzucanie palenia staje się modne. Dziś nie zastanawiamy się już, czy to zrobić, ale jak ...

Kaszel po papierosach

Kaszel związany z nałogiem nikotynowym może być objawem poważnego schorzenia. Wśród najczęstszych chorób występujących u ...

Skutki palenia papierosów

Negatywne skutki palenia papierosów wynikają nie tylko z siły uzależniającej jaką posiada nikotyna, ale także ...

Palenie papierosów a nowotwory

Palenie tytoniu, w tym papierosów wywiera niezwykle niekorzystne oddziaływanie na organizm. Przyczynia się do wystąpienia ...

Palenie a choroby układu oddechowego

Nałóg palenia papierosów należy niewątpliwie do najpoważniejszych wyzwań medycyny w ostatnich latach i jednocześnie jest ...

Dlaczego dym tytoniowy szkodzi?

Dym tytoniowy zawiera substancje o działaniu uzależniającym (nikotyna), szkodliwym, upośledzającym utlenowanie komórek (tlenek węgla), drażniącym ...

POChP (przewlekła obturacyjna choroba płuc) – przyczyny, objawy, rozpoznanie, leczenie

POChP, czyli przewlekła obturacyjna choroba płuc to nieuleczalne schorzenie, w przebiegu którego występują problemy z ...

Komentarze (0)