Co jest w dymie papierosowym?

Papierosy to jedna z najczęściej stosowanych i powszechnie dostępnych używek. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) informuje, iż aktualnie prawie 1/3 dorosłej populacji to palacze. Dym papierosowy ma niezwykle bogaty skład. Zawiera ponad 4000 różnych substancji chemicznych, z których prawie 40 wykazuje działanie rakotwórcze, czyli kancerogenne.

Palenie tytoniu a choroby

Papierosy to jedna z najczęściej stosowanych i powszechnie dostępnych używek. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) informuje, iż aktualnie prawie 1/3 dorosłej populacji to palacze. Dane te uwzględniają zarówno osoby palące codziennie, jak i okazjonalnie. Z uwagi na negatywne oddziaływanie na organizm każdorazowe wypalenie papierosa statystycznie skraca życie o 11 minut.

Palenie wszelkich wyrobów tytoniowych, w tym najpopularniejszych papierosów, powoduje rozwój wielu groźnych dla zdrowia i życia zaburzeń, m.in. w obrębie układu krwionośnego oraz oddechowego, nowotworów, zaburzeń płodności i wad rozwojowych płodu. Jest to również jedna z głównych przyczyn największej ilości przedwczesnych zgonów. Główna przyczyna to wszelkie substancje chemiczne, które wydzielane są oraz podlegają szeregowi przemian w trakcie procesu palenia wyrobów tytoniowych.

Co to jest dym papierosowy?

Dym papierosowy to ze względu na właściwości fizykochemiczne aerozol, który powstaje w procesie niepełnego spalania tytoniu. Jest to określenie stosowane zamiennie z nazwą ”dym tytoniowy”, która odnosi się do szerszej grupy wyrobów tytoniowych, gdyż obejmuje także cygara, cygaretki oraz fajki. Z uwagi na niezwykle niekorzystny wpływ na niemal wszystkie komórki ludzkiego organizmu pojęcia te są niekiedy stosowane zamiennie.

Obie nazwy dymu – „papierosowy” oraz „tytoniowy” – różnią się jedynie swoim źródłem, podczas gdy ich oddziaływanie jest jednakowo szkodliwe. Bez względu zatem na bezpośrednie źródło pochodzenia proces palenia tytoniu prowadzi do powstania dymu, w którym wyróżnia się dwie fazy – gazową oraz cząsteczkową. Jednocześnie dochodzi do znacznego wzrostu temperatury i wydzielenia dużych ilości ciepła, co skutkuje kolejnymi przemianami chemicznymi każdej substancji wchodzącej w skład dymu. Powstają zatem wtórnie kolejne, nowe związki chemiczne, potęgujące wpływ dymu na organizm. Dzieje się tak z uwagi na fakt, iż tytoń charakteryzuje się niezwykle wysoką (bo osiągającą ok. 900ºC) temperaturą żarzenia.

Jak dzieli się dym papierosowy?

Dym papierosowy to aerozol, w którym wyróżnia się dwa strumienie – główny oraz boczny. Charakteryzują się one nieco inną zawartością szkodliwych substancji chemicznych, w związku z czym posiadają również nieco inny stopień toksyczności.

Główny strumień dymu papierosowego naraża osobę palącą na głębszą ekspozycję na związki w nim zawarte. Cechuje się jednak nieco mniejszym poziomem toksyczności w porównaniu do strumienia bocznego. Spowodowane jest to obecnością niektórych substancji chemicznych w stężeniach nawet kilkukrotnie wyższych niż w głównym strumieniu. Właśnie z tego powodu nie tylko świadome palenie wyrobów tytoniowych, ale również tzw. bierne palenie (czyli narażanie innych na wdychanie dymu tytoniowego) jest niezwykle szkodliwe dla organizmu.

Boczny strumień dymu papierosowego zawiera zwiększone stężenie m.in. tlenków węgla czy azotu, amoniaku, cyjanowodoru czy benzenu.

Co zawiera dym papierosowy?

Zgodnie z przeprowadzonymi licznymi badaniami stwierdzono, iż skład dymu tytoniowego jest niezwykle bogaty. Zawiera ponad 4000 różnych substancji chemicznych, z których prawie 40 wykazuje działanie rakotwórcze, czyli kancerogenne.

Wszystkie składniki dymu tytoniowego w trakcie palenia ulegają kolejnym przemianom, m.in. na drodze utleniania, redukcji, priolizy czy hydrolizy. Główna część masy dymu pochodzącego z papierosa zawiera tlen, dwutlenek węgla oraz azot. Stanowi to ok. 85%-95% jego masy. Każda z tych substancji wykazuje efekt biologiczny, często złożony, przez co nie można ich jednoznacznie uszeregować.

Na liście składników dymu papierosowego znajdują się m.in.:

  • nikotyna – alkaloid odpowiedzialny za powstanie uzależnienia. Zależnie od przyjętej dawki oraz tempa jej dotarcia do mózgu wywołuje efekt o różnym nasileniu. Inhalowana wraz z dymem podczas palenia papierosa, błyskawicznie (już po ok. 7 sekundach) dociera do mózgu, gdzie działa stymulująco. Zwiększa częstość akcji serca, przyczynia się do wzrostu ciśnienia tętniczego krwi oraz skurczu naczyń obwodowych. Skutkuje także zwiększonym wydzielaniem adrenaliny, wazopresyny i angiotensyny II. Nie pozostaje bez wpływu także na działanie układu oddechowego, gdzie przyczynia się do zwiększenia częstości oraz głębokości oddechów. Wraz ze wzrostem dawki prowadzi jednak do zablokowania w sposób trwały receptorów nikotynowych w komórkach układu nerwowego, co w efekcie zaburza ich metabolizm,
  • tlenek węgla, cyjanowodór – substancje o ogólnym działaniu szkodliwym na komórki organizmu. Prowadzą do niedotlenienia komórek wskutek tworzenia karboksyhemoglobiny, skutecznie blokując proces transportu tlenu do komórek,
  • tlenek siarki, amoniak, formaldehyd, akroleina – składniki, które wykazują wpływ drażniący, głównie oddziałując negatywnie na funkcjonowanie układu oddechowego (np. na skutek zwężenia oskrzeli, zaburzenia ruchu rzęsek nabłonka wyściełającego drogi oddechowe). W związku z powyższym wywołują kaszel, podrażnienie śluzówki nosa, jamy ustnej, gardła,
  • tzw. substancje smoliste, czyli grupa składników fazy cząsteczkowej dymu tytoniowego, które wykazują niezwykle toksyczny wpływ na komórki organizmu, m.in.: węglowodory alifatyczne i aromatyczne, kwasy, fenole, związki siarki i azotu, ketony,
  • ołów, polon – składniki dymu papierosowego o działaniu promieniotwórczym. Dostają się do papierosów z uwagi na fakt, że ulegają kumulacji np. w liściach roślin (czyli także tytoniu) na skutek rozpadu promieniotwórczego,
  • benzen, chlorek winylu, nikiel, toluidyna, arsen, naftyloamina, dwumetylonitrozoamina, dibenzoakrydyna – substancje spośród niemal 40, które wykazują działanie kancerogenne, czyli rakotwórcze. Sam fakt ekspozycji na wyżej wymienione substancje nie zawsze prowadzi bezpośrednio do rozwoju tego procesu. W dymie papierosowym znajdują się również składniki (np. toluen, uretan), które rozpoczynają, czyli inicjują proces nowotworowy na drodze aktywacji ognisk w materiale genetycznym.

Ponadto po zapaleniu papierosa palacz naraża się również na wpływ kokancerogenów, czyli substancji, które nie wywołują bezpośrednio nowotworów, ale wzmacniają proces rakotwórczy, tj. formaldehyd, naftaleny, katechol.

Opublikowano: ; aktualizacja: 30.03.2017

Oceń:
4.0


Może cię

Jak rzucić palenie – domowe sposoby, preparaty, zioła, terapie

Jak skutecznie rzucić palenie? Sposobów jest wiele. Podstawą jest motywacja – by skutecznie zerwać z ...

Dlaczego przy dziecku nie wolno palić papierosów?

Palenie bierne ma niekorzystny wpływ na zdrowie człowieka. Dzieci przebywające w otoczeniu palaczy częściej chorują ...

Czy i jak palenie papierosów wpływa na seks?

Większość palaczy ma świadomość niekorzystnego wpływu palenia papierosów na zdrowie. Rzadko dostrzegany jest jednak inny ...

Co to jest cytyzyna?

Rzucanie palenia staje się modne. Dziś nie zastanawiamy się już, czy to zrobić, ale jak ...

Palenie papierosów a nowotwory

Palenie tytoniu, w tym papierosów wywiera niezwykle niekorzystne oddziaływanie na organizm. Przyczynia się do wystąpienia ...

Skutki palenia papierosów

Negatywne skutki palenia papierosów wynikają nie tylko z siły uzależniającej jaką posiada nikotyna, ale także ...

Czy e-papieros uzależnia?

Elektroniczne papierosy traktowane są często jako potencjalnie mniej szkodliwe od tradycyjnych, ponieważ nie wydzielają substancji ...

Dlaczego dym tytoniowy szkodzi?

Dym tytoniowy zawiera substancje o działaniu uzależniającym (nikotyna), szkodliwym, upośledzającym utlenowanie komórek (tlenek węgla), drażniącym ...

Amfetamina

Amfetamina jest narkotykiem psychostymulującym, to znaczy takim, którego działanie polega na pobudzaniu ośrodkowego układu nerwowego. ...

Palenie wśród nastolatków – jakie są skutki w okresie dojrzewania?

Skutki palenia u nastolatków nie ograniczają się jedynie do znacznie większego ryzyka uzależniania od nikotyny ...

Korzyści z rzucenia palenia

Palenie papierosów to nałóg powszechnie uznany za niezwykle szkodliwy dla organizmu. Mimo wszystko, niemal 1/3 ...

Palenie papierosów a choroby serca

Palenie papierosów jest jednym z czynników nie tylko zagrażającym zdrowiu, ale nawet życiu. Obecnie znanych ...

Komentarze i opinie (0)

Drogi Użytkowniku!
Zależy nam, aby dostarczane przez nas serwisy w pełni spełniały Twoje oczekiwania. Dlatego prosimy — wyraź zgodę na przetwarzanie danych, które trafiają do nas, gdy korzystasz ze stron i aplikacji HF Media sp z o.o. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę.

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

Dowiedz się więcej o zasadach przetwarzania Twoich danych, które weszły w życie 25 maja 2018. Zebraliśmy dla Ciebie najważniejsze informacje, które z pewnością rozwieją wszystkie Twoje wątpliwości. Jeżeli masz więcej pytań — skontaktuj się z nami.

Dane — jak je zbieramy?

Twoje dane zbieramy w momencie, gdy korzystasz z naszych usług (np. serwisów internetowych). Dane mogą być zapisywane np. w plikach cookies, które instalujemy lub instalują nasi zaufani partnerzy na naszych stronach oraz urządzeniach, które wykorzystujesz do korzystania z naszej oferty.

Administrator danych — kto nim będzie

HF Media sp z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Łąkowa 7a, ale także inne podmioty z którymi stale współpracujemy (przede wszystkim w zakresie dostosowywania naszych treści oraz reklam do Twoich potrzeb oraz zainteresowań), ale które nie należą do HF Media sp z o.o. . Oczywiście możesz sprawdzić listę naszych zaufanych partnerów - znajduje się w zakładce Zauwani partnerzy

Przetwarzanie Twoich danych — w jakim celu?

Zależy nam na tym, by przetwarzać Twoje dane w kilku celach:
  • by świadczone przez nas usługi były odpowiedzią na to, co Cię interesuje
  • by treści ukazujące się w naszych serwisach były dopasowane do Twoich zainteresowań
  • również by publikowane przez nas reklamy odpowiadały Twoim potrzebom i upodobaniom
  • by świadczone przez nas usługi nie były polem do nadużyć i oszustw — bezpieczeństwo Twoich danych jest nas najważniejsze

Możliwość przekazywania Twoich danych — komu?

W większości dane dotyczące ruchu naszych użytkowników gromadzone są przez naszych zaufanych partnerów. Prawo daje nam także możliwość przekazania danych podmiotom, które będą je przetwarzać na nasze zlecenie. Mogą to być na przykład podwykonawcy naszych usług, agencje marketingowe oraz oczywiście organy typu sądy czy policja, które mogą żądać danych na podstawie obowiązującego prawa.

Twoje prawa w stosunku do danych

Pamiętaj, że w każdej chwili masz prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych przez HF Media sp z o.o. i jego zaufanych partnerów. Możesz również zażądać dostępu do swoich danych — w dowolnym momencie możesz je usunąć, sprostować, ograniczyć ich przetwarzanie, przenieść czy wnieść skargę do organu nadzorczego — GIODO.

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych

Nie zapominaj, że w każdym przypadku przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na podstawie prawnej na bazie obowiązujących przepisów. Jedną z nich może być konieczność przetwarzania danych do wykonania lub zawarcia umowy, której jesteś stroną. Taką umowę może stanowić regulamin jednego z naszych serwisów www, który odwiedzasz. W przypadku marketingu, w tym profilowania podstawą prawną jest Twoja dobrowolna zgoda. W przypadku pozostałych celów, takich jak analityka ruchu lub zapobieganie nadużyciom, podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora danych.

Wyraź zgodę na przechowywanie 25 maja 2018 roku, w Twoim urządzeniu plików cookies, jak też na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym profilowania, Twoich danych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania oferowanych przez nas i naszych zaufanych partnerów usług. Wyraź zgodę na przetwarzanie danych po 25 maja 2018 roku w ramach korzystania z oferowanych przez nas i naszych zaufanych partnerów usług. Dzięki temu będziemy trafiać jeszcze lepiej w Twoje preferencje poprzez nasze treści i reklamy. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Jeszcze więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych znajduje się w Polityce Prywatności serwisów HF Media.
Oktawave
FreshMail Sp. z o.o.
Google
Cloudflare
Facebook
Criteo
HotJar
Disqus
TVN
Wirtualna Polska
Quarticon