Choroba alkoholowa

Choroba alkoholowa (czyli alkoholizm, uzależnienie od alkoholu, zespół zależności alkoholowej) to niezwykle istotny problem społeczny i ekonomiczny, gdyż dotyczy bardzo dużego odsetka populacji (10–15 %). O chorobie alkoholowej mówimy wtedy, gdy dana osoba traci kontrolę nad ilością spożywanego alkoholu oraz nad zachowaniami związanymi z piciem. Alkoholizm prowadzi do upośledzenia funkcjonowania osoby chorej w społeczeństwie.

Czym jest choroba alkoholowa?

U podłoża choroby alkoholowej leży zależność zarówno psychiczna, jak i fizyczna od alkoholu.

Zależność psychiczna od alkoholu polega na tym, że osoba chora pije, aby zmniejszyć lub wyeliminować uczucie napięcia związanego z brakiem tej substancji, uniknięcia złego samopoczucia, poczucia bycia gorszym.

Z kolei zależność fizyczna od alkoholu jest definiowana jako wzrost tolerancji organizmu na działanie tej substancji, co oznacza nic innego jak konieczność spożywania coraz większych ilości alkoholu, aby poczuć efekt jego działania. Innym aspektem zależności fizycznej jest utrata kontroli nad ilością spożywanego alkoholu, w tym między innymi utrata granic i niemożność zaprzestania picia w momencie, gdy zaczynają pojawiać sie objawy niepożądane.

U osób uzależnionych od alkoholu po zaprzestaniu picia lub znacznym ograniczeniu ilości spożywanego alkoholu pojawiają się objawy tak zwanego alkoholowego zespołu abstynencyjnego, w tym między innymi znacznie gorsze samopoczucie i przymus ponownego picia.

Jak objawia się choroba alkoholowa?

W celu rozpoznania zespołu zależności alkoholowej konieczne jest stwierdzenie, że u danej osoby występują przynajmniej trzy spośród poniżej wymienionych objawów:

  • głód alkoholu – chorzy opisują ten objaw najczęściej jako niezwykle silną potrzebę spożycia alkoholu, wszystkie ich myśli i działania skupiają się właśnie na niej, a oni sami często nie są w stanie się jej przeciwstawić;
  • utrata kontroli nad ilością spożywanego alkoholu – zaliczamy tutaj zarówno trudności z zakończeniem picia, jak i z ograniczeniem ilości przyjętego alkoholu do poziomu, który wcześniej sobie dana osoba założyła;
  • picie w celu pozbycia się lub zmniejszenia nasilenia objawów alkoholowego zespołu abstynencyjnego – gdy chory pije objawy, te tymczasowo znikają, ale po zaprzestaniu picia, pojawiają się ponownie, często o większym nasileniu, co zmusza chorego do ponownego picia, a tym samym tworzy błędne koło;
  • stwierdzenie u danej osoby objawów typowych dla zespołu abstynencyjnego, takich jak między innymi drażliwość, depresja, lęk, nadciśnienie tętnicze, drżenia mięśni, nudności i wymioty, zaburzenia rytmu serca;
  • wzrost tolerancji alkoholu – oznacza to, że aby uzyskać oczekiwany efekt działania alkoholu, osoba z chorobą alkoholową musi przyjmować coraz większe dawki alkoholu;
  • zmiana wzorców zachowań związanych z przyjmowaniem alkoholu, zwykle ich zawężenie do 1 lub 2 wzorców;
  • nasilające się wraz z czasem zaniedbywanie innych niż alkohol przyjemności, utrata dotychczasowych zainteresowań na rzecz picia, zaniedbywanie rodziny i codziennych obowiązków;
  • lekceważenie szkodliwego wpływu alkoholu na zdrowie – pacjenci, którzy nadużywają alkohol posiadają wiedzę o szkodliwości przewlekłego i nadmiernego spożywania alkoholu, mimo to piją nadal.

Choroba alkoholowa a współuzależnienie

Choroba alkoholowa jest niezwykle istotnym problemem natury społecznej, gdyż dotyczy ona nie tylko osoby chorej, ale ma wpływ także na otoczenie tejże osoby, a w szczególności na najbliższą rodzinę. Osoby uzależnione od alkoholu tracą kontrolę nad ilością spożywanego alkoholu i nie są w stanie kontrolować zachowań związanych z piciem. Wpływa to bardzo niekorzystnie na sytuację materialną rodzin, gdyż osoba chora przeznacza coraz więcej środków na picie, zaniedbując tym samym rodzinę i ich potrzeby. Niejednokrotnie pacjenci z chorobą alkoholową, w związku ze swoim uzależnieniem i wynikającymi z niego zmianami w zachowaniu i funkcjonowaniu, tracą pracę.

Innym, bardzo ważnym problemem, do którego dochodzi w rodzinach alkoholików, jest przemoc, zarówno fizyczna, jak i ta psychiczna. Osoby najbliższe chorym na alkoholizm (współuzależnione) często wstydzą się ich uzależnienia i swojej bezradności, starają się to ukryć przed innymi ludźmi, a tym samym stają się zamknięte w sobie, tracą pewność siebie i izolują się od otoczenia.

Leczenie choroby alkoholowej

Leczenie choroby alkoholowej jest procesem długotrwałym, którego skuteczność zależy przede wszystkim od motywacji osoby chorej, aczkolwiek aby osiągnąć efekt, konieczne jest także wsparcie bliskich osób.

Warto zaznaczyć, że nie jest możliwe całkowite wyleczenie z uzależnienia od alkoholu – osoba chora już na zawsze pozostaje alkoholikiem, a leczenie samo w sobie sprowadza się do kontrolowanego zaprzestania picia i zwalczania niepożądanych objawów choroby.

W procesie terapeutycznym niezwykle istotne jest to, aby osoba uzależniona zrozumiała, że ma problem z piciem oraz że sama nie jest w stanie sobie z nim poradzić. Dużą rolę przywiązuje się do zajęć z psychoterapii, zarówno tej indywidualnej, jak i grupowej.

Leczenie choroby alkoholowej może być prowadzone w warunkach ambulatoryjnych, jak i na specjalistycznych oddziałach dla osób uzależnionych od alkoholu. Dla rodzin pacjentów, cierpiących z powodu choroby alkoholowej, powstają liczne grupy wsparcia, które pomagają zrozumieć swoją sytuację i radzić sobie w codziennym życiu.

Opublikowano: ; aktualizacja: 30.03.2017

Oceń:
4.2


Może cię

Zatrucie alkoholem – jakie są objawy zatrucia alkoholem etylowym?

Zatrucie alkoholem to efekt ciężkiego upojenia. Do objawów zatrucia alkoholowego zalicza się między innymi: spadek ...

Jak działa alkohol?

Alkohol jest depresantem, co oznacza, że jest substancją psychoaktywną, spowalniającą funkcje układu nerwowego. W tym ...

Alkohol a choroby serca i naczyń

Uzależnienie od alkoholu ma negatywny wpływ na większość narządów człowieka, najczęściej powoduje schorzenia trzustki, wątroby ...

Alkohol we krwi – badanie stężenia etanolu

Badanie alkoholu we krwi mierzone jest w celu ustalenia czy osoba poddana testowi na zawartość ...

Badanie GGTP – normy i wyniki gammaglutamylotransferazy

Badanie GGTP (gammaglutamylotransferaza) wykonuje się w celu kontroli abstynencji alkoholowej oraz w diagnostyce chorób wątroby ...

Leczenie alkoholizmu

Problem nadmiernego spożywania alkoholu jest powszechny wśród społeczeństwa. Dane statystyczne mówią o ponad 800 tysiącach ...

Wpływ alkoholu na psychikę

Zarówno długotrwałe, jak i krótkie, intensywne spożywanie alkoholu wywołuje zmiany w psychice człowieka. Alkoholizm może ...

Nadużywanie alkoholu

Nadużywanie alkoholu prowadzi do uzależnienia, czyli alkoholizmu. Regularne picie wyniszcza inne układy poza nerwowym. Skutki ...

Dziecko a alkohol i narkotyki

Duża część młodych ludzi w okresie dorastania eksperymentuje z substancjami psychoaktywnymi. Narkotyki i dopalacze, a ...

Wideo – Uzależnienie od alkoholu

Najczęstszym uzależnieniem jest uzależnienie od alkoholu. Jest to substancja łatwo i powszechnie dostępna. Znaczenie mają ...

Uzależnienie od alkoholu

Uzależnienie od alkoholu dotyczy całego życia uzależnionego człowieka. Można powiedzieć, że picie alkoholu dominuje nad ...

Jak postępować z alkoholikiem?

Alkoholizm to zaburzenie psychiczne i zaburzenie zachowania polegające na utracie kontroli nad ilością spożywanego alkoholu. ...

Komentarze (0)