Zapalenie trzustki

Zapalenie trzustki (łac. pancreatitis), czyli stan zapalny narządu wydzielającego enzymy trawienne i hormony niezbędne do regulacji stężenia cukru we krwi, dzieli się na ostre (OZT) oraz przewlekłe (PZT). Przyczyn tej choroby jest wiele, a jedną z najważniejszych jest nadużywanie alkoholu. OZT może przebiegać łagodnie, ale czasem przyjmuje formę wręcz dramatyczną. Z kolei PZT nieuchronnie prowadzi do niewydolności trzustki.

Rola trzustki i przyczyny zapalenia trzustki

Trzustka jest narządem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Pełni dwie role:

 • wydziela do światła jelita sok trzustkowy zawierający enzymy trawiące białka, tłuszcze, cukry i kwasy nukleinowe (jest to tzw. rola zewnątrzwydzielnicza),
 • wydziela do krwi hormony odpowiedzialne za prawidłową gospodarkę węglowodanową organizmu, takie jak insulina czy glukagon (rola wewnątrzwydzielnicza).

Enzymy produkowane przez trzustkę są pierwotnie proenzymami, tzn. nie wykazują aktywności enzymatycznej, inaczej mówiąc „są początkowo nieczynne”. Zjawisko to stanowi ochronę przed samotrawieniem narządu, czyli zniszczeniem komórek wchodzących w skład budowy trzustki. Dopiero po uwolnieniu proenzymów do światła jelita następuje ich aktywacja, dzięki substancji wydzielanej przez komórki dwunastnicy. Wówczas enzymy zaczynają pełnić swoją funkcję, jaką jest trawienie właściwie wszystkich składników pokarmowych. Wydzielanie enzymów regulowane jest przez złożone układy, ale bodźcem inicjującym jest spożywanie pokarmu.

Dzięki temu sok trzustkowy nie jest uwalniany do pustego przewodu pokarmowego, a jedynie wtedy, gdy rzeczywiście znajdują się w nim produkty wymagające strawienia.

Za wydzielanie hormonów odpowiedzialne są wyspy trzustkowe, tzw. wyspy Langerhansa. Składają się z kilku typów komórek, z których każdy wydziela inny hormon: glukagon (komórki A), insulinę (B), somatostatynę (D) oraz polipeptyd trzustkowy (PP). Uszkodzenie trzustki, zwłaszcza przewlekłe, może doprowadzić do nieodwracalnych zmian w strukturze narządu. Mogą się one manifestować pojawieniem się cukrzycy, czyli choroby wynikającej z nieadekwatnego wydzielania insuliny, odpowiedzialnej za obniżanie stężenia glukozy we krwi.

Przyczyny doprowadzające do rozwoju zarówno ostrego, jak i przewlekłego zapalenia trzustki są dosyć podobne. Dwiema głównymi przyczynami rozwoju ostrego zapalenia trzustki są choroby pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych oraz alkohol. Łącznie odpowiadają za około 80% wszystkich przypadków OZT.

W przypadku PZT to alkohol jest na pierwszym miejscu i odpowiedzialny jest za około 85% przypadków choroby. Czasem nie udaje się ustalić przyczyny zapalenia trzustki, mówi się wówczas o podłożu idiopatycznym. OZT może być powikłaniem zabiegu oceniającego stan dróg żółciowych i trzustkowych, tzw. endoskopowej cholangiopankreatografii wstecznej (ECPW) oraz innych zabiegów operacyjnych.

Pozostałymi stanami mogącymi doprowadzić zarówno do OZT, jak i PZT są:

 • niektóre typy hiperlipidemii, czyli chorób polegających na zbyt wysokim stężeniu niepożądanych lipidów (tłuszczów) we krwi,
 • nadczynność przytarczyc,
 • nieprawidłowe działanie zwieracza Oddiego (kiedy dochodzi do utrudnień w odpływie żółci i soku trzustkowego do światła jelita),
 • przyjmowanie niektórych leków,
 • wady wrodzone trzustki,
 • choroby wrodzone, np. mukowiscydoza, niedobór α1-antytrypsyny,
 • choroby autoimmunologiczne, np. toczeń rumieniowaty układowy.

Dodatkowo OZT może być wywołane przez:

 • urazy jamy brzusznej,
 • infekcje (głównie wirusowe i pasożytnicze).

PZT natomiast może rozwinąć się w wyniku nawracających OZT.

Ostre zapalenie trzustki – objawy

Ostre zapalenie trzustki związane jest ze zbyt wczesną aktywacją proenzymów jeszcze w obrębie narządu. Doprowadza to do niszczenia trzustki, tzw. „samotrawienia” (czyli martwicy), a także do uszkodzenia organów położonych zarówno w jej sąsiedztwie, jak i zupełnie odległych. Zazwyczaj jako pierwszy pojawia się ostry ból brzucha, zlokalizowany w nadbrzuszu lub po lewej stronie pod żebrami. Czasem może on promieniować do pleców. Bólowi towarzyszą nudności i wymioty, gorączka, napięcie powłok brzucha, może pojawić się żółtaczka. W cięższych przypadkach mogą wystąpić zaburzenia świadomości, będące objawem zwiastującym poważny przebieg choroby.

Ostre zapalenie trzustki może doprowadzić także do zatrzymania perystaltyki, tzw. niedrożności porażennej jelit, która objawia się zatrzymaniem gazów (wzdęciem brzucha) i ustaniem wypróżnień. Około 2/3 pacjentów chorujących na OZT przechodzi chorobę łagodnie, zaś u pozostałych OZT może przybrać postać ciężką.

Przewlekłe zapalenie trzustki – objawy

Objawem dominującym w przewlekłym zapaleniu trzustki jest ból brzucha występujący zazwyczaj po jedzeniu i wypiciu alkoholu, nawracający lub występujący stale z różnym nasileniem. Przewlekłe zapalenie doprowadza do powolnego niszczenia struktury narządu, ostatecznie powodując jego niewydolność, zarówno zewnątrz-, jak i wewnątrzwydzielniczą. Jeżeli trzustka przestaje produkować odpowiednią ilość enzymów, jedzenie pozostaje niestrawione, a pacjent cierpi na przewlekłą biegunkę, wzdęcia, niedożywienie. Uszkodzeniu mogą ulec także wyspy trzustkowe, co doprowadza początkowo do nieprawidłowej tolerancji glukozy, a na dalszym etapie do rozwoju cukrzycy.

Ostre zapalenie trzustki – badania dodatkowe

Badaniami pomocniczymi w postawieniu diagnozy są badania laboratoryjne krwi oraz badania obrazowe, takie jak tomografia komputerowa (tzw. „złoty standard”) i/lub USG jamy brzusznej. Charakterystycznymi zmianami w badaniach laboratoryjnych krwi jest zwiększenie aktywności amylazy i lipazy, czyli enzymów trzustkowych (zwykle wyniki trzykrotnie przekraczają przyjętą normę).

Ponadto na ciężkość choroby mogą wskazywać zmiany w morfologii krwi, wzrost wykładników stanu zapalnego (m.in. CRP i prokalcytoniny) oraz wykładników uszkodzenia wątroby. W USG jamy brzusznej trzustka jest trudna do oceny, często może być zupełnie niewidoczna, zasłonięta przez gazy jelitowe. W OZT jej granice mogą być zatarte, a cały narząd powiększony, ze zmienioną strukturą.

Jednak najlepszym badaniem do oceny trzustki jest tomografia komputerowa. To na jej podstawie ocenia się rozległość powstałej w przebiegu choroby martwicy narządu i oznacza wskaźnik ciężkości OZT. W przypadku zatrzymania gazów i stolca wykonuje się przeglądowe zdjęcie jamy brzusznej w celu zdiagnozowania niedrożności przewodu pokarmowego, niekiedy także zdjęcie klatki piersiowej w celu wykluczenia powikłań związanych z chorobą podstawową.

Jeżeli przyczyną OZT jest kamica żółciowa, badaniem dodatkowym o wartości leczniczej jest endoskopowa cholangiopankreatografia wsteczna (ECPW) ze sfinkterotomią (czyli nacięciem zwieracza ujścia dróg żółciowych i przewodu trzustkowego), a następnie usunięciem przeszkody w odpływie żółci oraz soku trzustkowego. Czasem sięga się po bardziej zaawansowane badania, takie jak rezonans magnetyczny czy endosonografia, czyli USG wykonywane sondą wprowadzaną do przełyku.

Przewlekłe zapalenie trzustki – badania dodatkowe

W przewlekłym zapaleniu trzustki największą wartość diagnostyczną mają badania obrazowe. To na USG lub w tomografii komputerowej można zaobserwować zmiany powstałe w wyniku przewlekłego procesu zapalnego, takie jak zwapnienia, złogi czy poszerzenia przewodów trzustkowych. Morfologia krwi, aktywność amylazy i lipazy zwykle są prawidłowe.

Czasem dla potwierdzenia diagnozy można wykonać badanie histologiczne po wykonaniu biopsji (nakłucia) zmienionego chorobowo narządu. Jeżeli badania obrazowe nie wykazują cech PZT, a obraz kliniczny przemawia za chorobą, wykonuje się odpowiednie testy czynnościowe. Najczulszym jest test sekretynowo-cholecystokininowy, ale w codziennej praktyce lekarskiej częściej wykonuje się testy pośrednie, oceniające stężenie określonych enzymów w kale (np. elastazy).

Ostre zapalenie trzustki – leczenie

W przypadku wystąpienia ostrego zapalenia trzustki najważniejszą czynnością jest odpowiednie nawodnienie pacjenta, wyrównanie powstałych zaburzeń elektrolitowych oraz zniesienie bólu. Wstępnie należy wstrzymać podawanie pokarmów doustnie, w łagodnej postaci OZT można zacząć jeść dopiero po ustąpieniu bólu (zwykle muszą minąć 3–4 dni).

U pacjentów z ciężkim przebiegiem OZT należy rozważyć profilaktyczne stosowanie antybiotyków, zaś jeśli OZT wywołane jest chorobą dróg żółciowych, antybiotykoterapia jest bezwzględnie konieczna, ponadto zawsze należy rozważyć wykonanie ECPW ze sfinkterotomią.

Jeśli pomimo leczenia dojdzie do zakażenia martwicy, wdraża się leczenie operacyjne. Rokowanie w OZT zależy od jej przebiegu – w łagodnym OZT jest ono dobre. W umiarkowanym i ciężkim OZT rokowanie zależy od powstałych powikłań (głównie narządowych). Należy zatem pamiętać, że OZT może być chorobą śmiertelną i unikać czynników doprowadzających do choroby (kamica żółciowa, nadmierne spożycie alkoholu).

Przewlekłe zapalenie trzustki – leczenie

Leczenie przewlekłego zapalenia trzustki polega głównie na poprawie jakości życia chorego. Do podstawowych działań należy uśmierzanie bólu, uzupełnianie brakujących enzymów trzustkowych, dbanie o prawidłowe stężenie cukru we krwi, zapobieganie niedożywieniu i leczenie powstałych powikłań.

W okresach zaostrzeń często stosuje się leczenie takie jak w OZT. Warto podkreślić, że osoby z rozpoznanym PZT powinny bezwzględnie odstawić picie alkoholu oraz palenie papierosów. Ważne jest także stosowanie odpowiedniej diety bogatokalorycznej i zawierającej duże ilości białka. U pacjentów, u których doszło do zmian struktury narządu, utrudniających mechaniczne funkcjonowanie trzustki, wdraża się leczenie inwazyjne – zarówno endoskopowe, jak i operacyjne.

Choroba może trwać wiele lat, doprowadzając do wielu powikłań, a w końcowym etapie do śmierci pacjenta. Śmiertelność po 20–25 latach choroby sięga 50%, często przyczyną zgonu jest zaostrzenie PZT. Warto pamiętać, że gorsze rokowanie obserwuje się u pacjentów z alkoholowym PZT, więc oprócz leczenia farmakologicznego i odpowiedniej diety należy skupić się na wyeliminowaniu przyczyny, jaką jest nadużywanie alkoholu, co często wymaga interdyscyplinarnej opieki razem z lekarzami psychiatrii.

Opublikowano: ; aktualizacja: 06.07.2015

Oceń:
4.6


Może cię

Dieta w chorobach trzustki

Najczęstszymi chorobami trzustki występującymi u osób dorosłych jest ostre zapalenie trzuski, przewlekłe zapalnie trzustki, rak ...

Badania przy zapaleniu trzustki

Trzustka jest narządem położonym w jamie brzusznej, pełniącym funkcję zarówno wewnątrz- jak i zewnątrzwydzielniczą. W ...

Ból trzustki – kiedy, gdzie jest i jak boli trzustka?

Ból trzustki to ból zlokalizowany w nadbrzuszu. Jest on powszechnie występującym objawem, który często niepokoi ...

Badanie poziomu lipazy trzustkowej

Badanie poziomu lipazy w surowicy zalecane jest w przypadku podejrzenia m.in. ostrego lub przewlekłego zapalenia ...

Choroby trzustki

Trzustka (łac. pancreas) to niezbyt duży, ale niezwykle ważny dla prawidłowego funkcjonowania organizmu narząd znajdujący ...

Amylaza w moczu podwyższona – norma, wyniki i cena badania alfa-amylazy trzustkowej w moczu?

Badanie amylazy w moczu wykonywane jest kiedy podejrzewa się przewlekłe lub ostre zapalenie trzustki, a ...

Martwicze zapalenie trzustki (martwica trzustki) – przyczyny, objawy i leczenie

Martwicze zapalenie trzustki (martwica trzustki) to jedna z postaci ostrego zapalenia narządu (OZT), którego najczęstszą ...

Test NBT-PABA

Test NBT-PABA to badanie wykonywane w diagnostyce zapalenia trzustki. Test ten jest szczególnie przydatny u ...

Wideo – Dieta przy zapaleniu trzustki

Zapalenie trzustki może być ostre lub przewlekłe. Pierwszy etap ostrego zapalenia trzustki leczony jest w ...

Torbiel rzekoma i prawdziwa trzustki

Torbiel to ograniczony zbiornik, najczęściej wypełniony treścią płynną. Torbiele trzustki mogą być pochodzenia wrodzonego lub ...

Przewlekłe zapalenie trzustki

Przewlekłe zapalenie trzustki – PZT (łac. pancreatitis chronica) to przewlekły, najczęściej długotrwały proces zapalny toczący ...

Dieta w zapaleniu trzustki

W przebiegu ostrego zapalenia trzustki, podczas pierwszych 3 dób, konieczna jest bezwzględna głodówka, której celem ...

Komentarze i opinie (0)

Drogi Użytkowniku!
Zależy nam, aby dostarczane przez nas serwisy w pełni spełniały Twoje oczekiwania. Dlatego prosimy — wyraź zgodę na przetwarzanie danych, które trafiają do nas, gdy korzystasz ze stron i aplikacji HF Media sp z o.o. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę.

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

Dowiedz się więcej o zasadach przetwarzania Twoich danych, które weszły w życie 25 maja 2018. Zebraliśmy dla Ciebie najważniejsze informacje, które z pewnością rozwieją wszystkie Twoje wątpliwości. Jeżeli masz więcej pytań — skontaktuj się z nami.

Dane — jak je zbieramy?

Twoje dane zbieramy w momencie, gdy korzystasz z naszych usług (np. serwisów internetowych). Dane mogą być zapisywane np. w plikach cookies, które instalujemy lub instalują nasi zaufani partnerzy na naszych stronach oraz urządzeniach, które wykorzystujesz do korzystania z naszej oferty.

Administrator danych — kto nim będzie

HF Media sp z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Łąkowa 7a, ale także inne podmioty z którymi stale współpracujemy (przede wszystkim w zakresie dostosowywania naszych treści oraz reklam do Twoich potrzeb oraz zainteresowań), ale które nie należą do HF Media sp z o.o. . Oczywiście możesz sprawdzić listę naszych zaufanych partnerów - znajduje się w zakładce Zauwani partnerzy

Przetwarzanie Twoich danych — w jakim celu?

Zależy nam na tym, by przetwarzać Twoje dane w kilku celach:
 • by świadczone przez nas usługi były odpowiedzią na to, co Cię interesuje
 • by treści ukazujące się w naszych serwisach były dopasowane do Twoich zainteresowań
 • również by publikowane przez nas reklamy odpowiadały Twoim potrzebom i upodobaniom
 • by świadczone przez nas usługi nie były polem do nadużyć i oszustw — bezpieczeństwo Twoich danych jest nas najważniejsze

Możliwość przekazywania Twoich danych — komu?

W większości dane dotyczące ruchu naszych użytkowników gromadzone są przez naszych zaufanych partnerów. Prawo daje nam także możliwość przekazania danych podmiotom, które będą je przetwarzać na nasze zlecenie. Mogą to być na przykład podwykonawcy naszych usług, agencje marketingowe oraz oczywiście organy typu sądy czy policja, które mogą żądać danych na podstawie obowiązującego prawa.

Twoje prawa w stosunku do danych

Pamiętaj, że w każdej chwili masz prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych przez HF Media sp z o.o. i jego zaufanych partnerów. Możesz również zażądać dostępu do swoich danych — w dowolnym momencie możesz je usunąć, sprostować, ograniczyć ich przetwarzanie, przenieść czy wnieść skargę do organu nadzorczego — GIODO.

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych

Nie zapominaj, że w każdym przypadku przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na podstawie prawnej na bazie obowiązujących przepisów. Jedną z nich może być konieczność przetwarzania danych do wykonania lub zawarcia umowy, której jesteś stroną. Taką umowę może stanowić regulamin jednego z naszych serwisów www, który odwiedzasz. W przypadku marketingu, w tym profilowania podstawą prawną jest Twoja dobrowolna zgoda. W przypadku pozostałych celów, takich jak analityka ruchu lub zapobieganie nadużyciom, podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora danych.

Wyraź zgodę na przechowywanie 25 maja 2018 roku, w Twoim urządzeniu plików cookies, jak też na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym profilowania, Twoich danych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania oferowanych przez nas i naszych zaufanych partnerów usług. Wyraź zgodę na przetwarzanie danych po 25 maja 2018 roku w ramach korzystania z oferowanych przez nas i naszych zaufanych partnerów usług. Dzięki temu będziemy trafiać jeszcze lepiej w Twoje preferencje poprzez nasze treści i reklamy. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Jeszcze więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych znajduje się w Polityce Prywatności serwisów HF Media.
Oktawave
FreshMail Sp. z o.o.
Google
Cloudflare
Facebook
Criteo
HotJar
Disqus
TVN
Wirtualna Polska
Quarticon