Objawy i diagnostyka raka trzustki

Rak trzustki (łac. carcinoma pancreatis) pojawia się najczęściej u osób, które przekroczyły 60 rok życia. Choroba ta częściej spotykana jest u mężczyzn niż u kobiet. W większości przypadków lokalizuje się w głowie trzustki. Nowotwór ten wiąże się niestety z niepomyślnym rokowaniem. Nowotwory złośliwe trzustki stanowią około 3% wszystkich nowotworów złośliwych występujących u człowieka.

Nowotwory trzustki

Trzustka jest narządem położonym w górnej części jamy brzusznej. Leży między żołądkiem a jelitami. W jej budowie wyróżniamy głowę, trzon i ogon. Głowa trzustki znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie dwunastnicy, czyli początkowej części jelita cienkiego. Do dwunastnicy za pomocą przewodu trzustkowego wydzielany jest sok trzustkowy, ułatwiający trawienie tłuszczów i cukrów zawartych w spożywanym pokarmie. Ponadto trzustka wydziela substancje odpowiedzialne za regulację poziomu cukru w organizmie. Substancje to te insulina (obniżająca poziom cukru we krwi) i glukagon (odpowiedzialny za podwyższenie poziomu cukru).

Trzustka, tak jak każdy narząd w naszym organizmie, zbudowana jest z komórek. Nowotwór jest chorobą, w której w wyniku zaburzeń w obrębie komórek dochodzi do nadmiernego wzrostu ich liczby. Wyróżniamy wiele typów komórek, a więc i wiele typów nowotworów, które wywodzą się z poszczególnych komórek. Wspólną jednak cechą wszystkich chorób nowotworowych jest to, że w ich przebiegu komórki danego narządu namnażają się nadmiernie i w sposób niekontrolowany przez nasz organizm. Nowotwór złośliwy rośnie bardzo szybko, atakuje narządy w swoim sąsiedztwie, doprowadzając do ich uszkodzenia, oraz może rozprzestrzeniać się po całym organizmie, dając tzw. przerzuty.

Nowotwór złośliwy trzustki

Nowotwory złośliwe trzustki stanowią około 3% wszystkich nowotworów złośliwych występujących u człowieka. Najczęstszym nowotworem złośliwym trzustki jest gruczolakorak wywodzący się z komórek przewodów trzustkowych wyprowadzających sok trzustkowy.

Rak trzustki pojawia się najczęściej u osób po 60 roku życia, częściej u mężczyzn. W większości przypadków rak trzustki lokalizuje się w głowie trzustki.

Nowotwór ten wiąże się ze złym rokowaniem. Chorzy niepoddani operacji przeżywają zazwyczaj kilka miesięcy od czasu rozpoznania choroby, a osoby operowane przeżywają 1–1,5 roku.

Przyczyny raka trzustki

Wśród przyczyn prowadzących do rozwoju raka trzustki wyróżnia się:

 • uwarunkowania genetyczne,
 • palenie tytoniu,
 • związki chemiczne,
 • przewlekłe zapalenie trzustki.

Większość przypadków raka trzustki nie jest dziedziczna. Istnieją jednak rodziny, w których zapadalność na tę chorobę jest wyższa. Jest to spowodowane tym, że w rodzinach tych dziedziczony jest gen zwiększający ryzyko wystąpienia tego nowotworu. Przypadki uwarunkowanego genetycznie raka trzustki stanowią 3–5% przypadków tej choroby, a największe ryzyko obserwuje się u osób cierpiących na genetycznie uwarunkowaną chorobę – zespół Peutza-Jeghersa.

Rak trzustki występuje też częściej w krajach uprzemysłowionych. Jedną z przyczyn raka jest palenie papierosów. Największe ryzyko tego nowotworu pojawia się po około 15 latach palenia i spada po zaprzestaniu palenia. Obserwuje się jednakże wzrost ryzyka po około 10 latach od rzucenia palenia. Uważa się, że czynnikiem powodującym chorobę są nitrozaminy zawarte w dymie tytoniowym. Ryzyko zachorowania wzrasta wraz z liczbą wypalanych papierosów.

Rak trzustki może też być spowodowany narażeniem na związku chemiczne, takie jak DDT czy pochodne benzyny. Częściej jest też obserwowany u osób, które chorowały na przewlekłe zapalenie trzustki.

Objawy raka trzustki

Początkowo choroba przebiega bezobjawowo. W dalszej fazie wśród głównych objawów raka trzustki wyróżnia się:

 • dyskomfort w jamie brzusznej,
 • utratę masy ciała,
 • niechęć do jedzenia,
 • żółtaczkę,
 • świąd skóry,
 • nagłe pojawienie się cukrzycy,
 • ból brzucha.

Ze względu na to, że wczesnym stadium choroba może nie dawać żadnych objawów, większość przypadków raka trzustki wykrywa się, gdy choroba jest już zaawansowana.

Wczesne objawy raka trzustki są niecharakterystyczne. Występują wzdęcia brzucha, utrata apetytu, spadek masy ciała, biegunka, nudności i dyskomfort w jamie brzusznej. W bardziej zaawansowanym stadium, gdy rosnący nowotwór uciska przewody żółciowe, zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie głowy trzustki, pojawia się żółtaczka, świąd skóry, wymioty i ból w górnej części brzucha, który może promieniować do pleców.

U chorych z rakiem trzustki często współistnieje cukrzyca, spowodowana zniszczeniem przez naciekający nowotwór miąższu trzustki, w którym produkowana jest insulina (jej zadaniem jest obniżanie poziomu cukru we krwi). Nagłe pojawienie się cukrzycy, zwłaszcza u osób po 50 roku życia, które nie są otyłe i u których w rodzinie nie występowała cukrzyca, powinno nasuwać podejrzenie raka trzustki.

U około 15% chorych z rakiem trzustki współistnieje ostre zapalenie trzustki. U chorych mogą występować tzw. zespoły paranowotworowe, czyli choroby często współistniejące z określonym nowotworem. W przypadku raka trzustki do chorób tych należy zakrzepica żylna i wędrujące zakrzepowe zapalenie żył. Pojawienie się tych chorób u osób z żółtaczką i bólem brzucha wymaga diagnostyki w kierunku raka.

Rozpoznanie raka trzustki

W diagnostyce raka trzustki wykorzystuje się:

 • tomografię komputerową,
 • ultrasonografię endoskopową (EUS),
 • badanie ultrasonograficzne (USG).

Rozpoznanie raka trzustki stawia się na podstawie wyniku badań obrazowych: tomografii komputerowej jamy brzusznej lub ultrasonografii endoskopowej, czyli EUS. Ultrasonografia endoskopowa jest badaniem polegającym na wykonaniu USG jamy brzusznej, ale od wewnątrz ciała, czyli za pomocą sondy wprowadzonej do dwunastnicy chorego. Sondę wprowadza się się przez jamę ustną.

Wykonuje się także badanie histologiczne guza, tzn. ocenia się go pod mikroskopem. Takie badanie wykonuje się u chorych, którzy będą poddani chemioterapii, w celu jak najlepszego i najskuteczniejszego wyboru leków. W tym celu pobiera się komórki z guza. Zabieg pobierania komórek to tzw. biopsja.

Badania krwi u chorych z rakiem trzustki mogą być początkowo prawidłowe. W późniejszym etapie choroby pojawia się zwiększony poziom bilirubiny, zwiększona aktywność enzymów wątrobowych, takich jak GGTP i ALT, obniżony poziom krwinek czerwonych i albumin.

Spośród badań obrazowych największe znaczenie ma tomografia komputerowa jamy brzusznej, umożliwiająca ocenę wielkości guza, stopień zaawansowania nowotworu oraz naciekania na struktury sąsiednie. EUS jest stosowana w celu wykrywania guzów o małych rozmiarach.

Badaniem USG można stwierdzić, czy guz istnieje, ocenić rozmiar przewodów żółciowych, stwierdzić, czy są obecne przerzuty w wątrobie. Niemniej jednak prawidłowy wynik badania USG nie pozwala wyleczyć raka trzustki.

Leczenie raka trzustki

Leczenie obejmuje:

 • zabiegi operacyjne połączone z chemioterapią,
 • chemioterapię.

Leczenie polega na wycięciu części trzustki, pęcherzyka żółciowego, części przewodu żółciowego wspólnego, dwunastnicy i odźwiernika żołądka. Jest to tzw. pankreatoduodenektomia. Leczenie operacyjne połączone jest z chemioterapią, którą stosuje się po 8 tygodniach od wykonania operacji.

Operacja ta jest możliwa tylko u 20% pacjentów. Operacyjnie nie mogą być leczeni pacjenci, u których nowotwór dał przerzuty do wątroby albo zaatakował duże żyły lub tętnice. Chorzy, którzy nie kwalifikują się do operacji, poddawani są chemioterapii, mającej na celu zmniejszenie rozmiarów guza i zmniejszenie objawów choroby. Zarówno u chorych operowanych, jak i u chorych, którzy nie są operowani, stosowane jest leczenie objawowe polegające na podawaniu środków łagodzących ból.

Leczenie żółtaczki, która wystąpiła w trakcie choroby, opiera się na wszczepieniu protez do dróg żółciowych u chorych, których rokowanie jest złe, oraz na operacji dróg żółciowych u chorych, których przewidywana długość życia jest większa oraz nie istnieje duże ryzyko, że w trakcie operacji dróg żółciowych ich stan ulegnie znacznemu pogorszeniu.

Opublikowano: ; aktualizacja: 07.05.2015

Oceń:
4.2


Może cię

Dieta dla osób leczonych onkologicznie

Wśród wielu czynników, które inicjują powstawania nowotworów żywienie odgrywa bardzo ważną rolę. Prawidłowe odżywianie może ...

AFP (alfa fetoproteina) – badanie

Alfa fetoproteina to białko płodowe, wytwarzane przez pęcherzyk żółtkowy. Wskazaniem do oznaczenia AFP jest monitorowanie ...

Rak trzustki – objawy, rokowanie i leczenie raka trzustki

Objawy raka trzustki pojawiają się w zaawansowanym stadium choroby, dlatego diagnostyka nowotworu jest znacznie utrudniona. ...

Dieta w chorobach trzustki

Najczęstszymi chorobami trzustki występującymi u osób dorosłych jest ostre zapalenie trzuski, przewlekłe zapalnie trzustki, rak ...

Ból trzustki – kiedy, gdzie jest i jak boli trzustka?

Ból trzustki to ból zlokalizowany w nadbrzuszu. Jest on powszechnie występującym objawem, który często niepokoi ...

Wideo – Ostre zapalenie trzustki

Ostre zapalenie trzustki jest chorobą powodującą uszkodzenia pęcherzyków tworzących tkankę trzustkową i w konsekwencji zachwiania ...

Rezonans magnetyczny (MRI) układu pokarmowego

Rezonans magnetyczny (MRI) układu pokarmowego jest to jeden ze sposobów obrazowania tego układu. Odznacza się ...

Tomografia komputerowa jamy brzusznej

Tomografia komputerowa układu pokarmowego to badanie, które umożliwia zobrazowanie przekroju ciała od sklepienia przepony do ...

Wideo – Rak trzustki

Rak trzustki jest wyjątkowo podstępnym i trudnym do diagnostyki nowotworem. Ostatnio wielu sławnych ludzi zmarło ...

Antygen nowotworowy CA 19.9 – badanie

Antygen nowotworowy CA 19.9 jest specyficznym markerem raka trzustki. Jego podwyższony poziom obserwuje się także ...

Badanie poziomu lipazy trzustkowej

Badanie poziomu lipazy w surowicy zalecane jest w przypadku podejrzenia m.in. ostrego lub przewlekłego zapalenia ...

Amylaza w moczu podwyższona – norma, wyniki i cena badania alfa-amylazy trzustkowej w moczu?

Badanie amylazy w moczu wykonywane jest kiedy podejrzewa się przewlekłe lub ostre zapalenie trzustki, a ...

Komentarze (0)