Rak płuc – badania i leczenie operacyjne

Rak płuca jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym i najczęstszą przyczyną śmierci z powodu nowotworu na świecie. Najczęściej w momencie rozpoznania rak jest już nieuleczalny. Bardzo dobrze znane są czynniki zwiększające ryzyko zachorowania, dlatego zwłaszcza zaprzestanie palenia papierosów może zmniejszyć zachorowalność na ten nowotwór.

Co powoduje powstanie raka płuca?

Najlepiej udokumentowanym czynnikiem ryzyka jest palenie papierosów. Ponad 90% przypadków raka płuca związanych jest z paleniem tytoniu. Uważa się, ze przypadki raka płuca u niepalących związane są z czynnikami genetycznymi połączonymi z biernym paleniem. W dymie tytoniowym występuje ponad 3000 kancerogenów, czyli rakotwórczych substancji. Ryzyko zachorowania zwiększa się z czasem trwania nikotynizmu oraz z liczbą wypalanych dziennie papierosów. U osób, które rzuciły palenie, z biegiem lat zmniejsza się, jednak nigdy nie dochodzi do poziomu jak u niepalących. Najlepszym sposobem na zapobieganie zachorowania jest więc nie palenie papierosów i unikanie biernej ekspozycji na dym tytoniowy.

Innymi czynnikami zwiększającymi ryzyko zachorowania na raka płuc jest narażenie na azbest (który może wywoływać również nowotwór złośliwy opłucnej – międzybłoniaka opłucnej), radon, arsen, chrom, uran, nikiel, chlorek winylu, iperyt czy promieniowanie jonizujące.

Nie u wszystkich narażonych na dym tytoniowy lub inne kancerogeny wystąpi nowotwór. Znaczenie mają czynniki genetyczne, predysponujące do zachorowania.

Rak płuc – objawy

Objawy raka płuca są niecharakterystyczne i pojawiają się często dopiero w późnych stadiach zaawansowania, gdy guz zajmuje oskrzela, tkankę płuc czy inne struktury klatki piersiowej.

Do objawów, które występują najczęściej i które powinny zaniepokoić pacjenta oraz nakłonić go do wizyty u lekarza, należy przewlekły kaszel lub zmiana charakteru kaszlu. Może wystąpić duszność, łatwiejsze meczenie się, bóle w klatce piersiowej, nawracające infekcje dróg oddechowych czy krwioplucie. Są to bez wątpienia objawy alarmujące.

Objawy mogą wystąpić nie tylko ze strony układu oddechowego, ponieważ guz może uciskać i naciekać takie struktury jak naczynia czy nerwy, powodując inne objawy: chrypkę lub zmianę barwy głosu, zaburzenia rytmu serca, tzw. zespół żyły głównej górnej, związany z uciskiem guza na tę żyłę czy zespół Hornera (zwężenie źrenicy, opadanie powieki i zapadnięcie gałki ocznej).

Rak płuca często wywołuje też tzw. zespoły paranowotworowe. Są to różne, niecharakterystyczne objawy, często skórne, naczyniowe, neurologiczne lub związane z wydzielanymi przez guza substancjami, np. hormonami.

Rak płuca powoduje przerzuty do nadnerczy, wątroby, mózgu i kości. Czasem pierwszymi objawami niepokojącymi pacjenta są dopiero objawy przerzutów: bóle kostne, bóle głowy, zmiana osobowości, zaburzenia neurologiczne.

Rak płuc – badania dodatkowe

Pierwszym i podstawowym badaniem jest rentgen klatki piersiowej. Pozwala on na wykrycie nieprawidłowości, jednak jest badaniem wieloznacznym i zmiany w nim wykryte powinny zostać zweryfikowane za pomocą badania tomografii komputerowej, które jest znacznie dokładniejsze i pozwala na wykrycie mniejszych zmian. Bronchoskopia z kolei umożliwia diagnostykę zmian położonych w pobliżu oskrzela, pobranie do badania mikroskopowego wycinków z guza czy przy pomocy ultrasonografii również biopsję węzłów chłonnych w celu oceny obecności przerzutów. W przypadku guzów położonych w obwodowych częściach płuca możliwa jest ich biopsja przezskórna.

Badaniem wykonywanym w celu oceny przerzutów jest PET (pozytonowa tomografia emisyjna). Pozwala ono zakwalifikować chorego do ewentualnej operacji czy określić obszar, który będzie napromieniany podczas radioterapii.

Badanie markerów nowotworowych we krwi ma ograniczoną wartość.

Bardzo istotnym elementem w wyborze metody leczenia i w ocenie rokowania jest zajęcie węzłów chłonnych. Aby je zbadać, można czasem wykonać biopsję podczas bronchoskopii. Istnieją metody pozwalające na biopsję lub całkowite usunięcie węzłów chłonnych śródpiersia i zbadanie ich. W mediastinoskopii w znieczuleniu ogólnym z cięcia na szyi nad mostkiem do śródpiersia wprowadza się mediastinoskop lub tor wizyjny, co pozwala na uwidocznienie węzłów chłonnych i biopsję. W przypadku limfadenektomii węzły są usuwane. Metoda ta jest bardzo czuła i pomimo rozległości zabiegu bezpieczna. Najczęstszym powikłaniem jest krwiak opłucnej.

Leczenie raka płuc

Zakwalifikowanie chorego do operacji zależy od wielu czynników:

  • rodzaju nowotworu,
  • wielkości i umiejscowienia guza,
  • zajęcia innych struktur,
  • przerzutów do węzłów chłonnych.

Do operacji kwalifikują się chorzy w niższych stadiach zaawansowania nowotworu. Podstawowym leczeniem niedrobnokomórkowego raka płuca jest leczenie chirurgiczne. Drobnokomórkowy rak płuca rozwija się szybciej i szybciej daje przerzuty. Leczenie zabiegowe w tym przypadku prawie nie ma zastosowania. Drobnokomórkowy rak płuca lepiej niż niedrobnokomórkowy odpowiada na chemioterapię i radioterapię.

Leczenie chirurgiczne polega na usunięciu guza wraz z otaczającym go miąższem płucnym. Najczęściej wykonuje się lobektomię, czyli usunięcie całego płata płuca. Można również wykonać pneumonektomię, czyli usunięcie całego płuca, a w mniej zaawansowanych przypadkach segmentektomię – resekcję tylko części płuca. W niewielkich stadiach zaawansowania nowotworu możliwe jest wykonanie operacji torakoskopowej – z niewielkiego cięcia za pomocą endoskopu. Zaletą jest mniejszy ból po operacji, krótszy pobyt w szpitalu i szybsza rekonwalescencja, co pozwala np. na wcześniejsze niż po klasycznej torakotomii wdrożenie chemioterapii.

U pacjentów kwalifikowanych do operacji wskazane jest badanie spirometrii i konsultacja kardiologa, ponieważ obciążenia kardiologiczne i niewystarczająca sprawność płuc zwiększają ryzyko operacji. Śmiertelność okołooperacyjna w przypadku pneumonektomii jest wysoka. Konieczna jest przedłużona profilaktyka przeciwzakrzepowa.

Chemioterapia ma zastosowanie głównie w leczeniu drobnokomórkowego raka płuca. Można ją w tym przypadku skojarzyć z radioterapią. W zaawansowanych stadiach tego typu nowotworu leczenie jest głównie leczeniem paliatywnym: zmniejszenie masy guza łagodzi takie objawy jak duszność czy krwioplucie.

W przypadku raka niedrobnokomórkowego radioterapia jest stosowana w celach radykalnego leczenia u chorych w stopniu zaawansowania nowotworu niekwalifikującym się do leczenia chirurgicznego, jednak jej wyniki nie są zadowalające. Stosuje się również radioterapię paliatywną w celu zmniejszenia objawów. Radioterapia po operacji jest stosowana tylko w przypadku, kiedy resekcja nie była doszczętna.

Przerzuty do kości czy mózgu również można leczyć za pomocą radioterapii, a guzy przerzutowe do mózgu – również neurochirurgicznie.

Leczenie paliatywne skupia się przede wszystkim na łagodzeniu bólu, leczeniu duszności, krwioplucia, kaszlu oraz pomocy psychologicznej niesionej choremu i jego rodzinie.

Rak płuca jest nowotworem źle rokującym, rzadko wykrywanym dostatecznie szybko, by móc wdrożyć skuteczne leczenie. Dlatego tak istotne jest zapobieganie.

Opublikowano: ; aktualizacja: 16.03.2015

Oceń:
4.7


Może cię

Cyfra 21-1 – badanie (marker) raka płuc niedrobnokomórkowego

Cyfra 21-1 to badanie pozwalające na wykrycie niedrobnokomórkowego raka płuc, czyli jednego z najgroźniejszych nowotworów ...

Zwłóknienie płuc – rodzaje, przyczyny, objawy, badania, leczenie, rokowania

Zwłóknienie płuc to jedna ze śródmiąższowych chorób prowadzących do zaburzeń wentylacji i upośledzenia wymiany gazowej. ...

Palenie a choroby układu oddechowego

Nałóg palenia papierosów należy niewątpliwie do najpoważniejszych wyzwań medycyny w ostatnich latach i jednocześnie jest ...

Czynniki ryzyka raka płuc

Najważniejszym oraz najczęstszym czynnikiem ryzyka nowotworu płuc jest palenie tytoniu. Zarówno czynne, jak i bierne ...

Nowotwory u kobiet

Spośród wszystkich nowotworów, na które zapadają kobiety, należy wymienić: raka sutka, raka płuc, raka jelita ...

Retinopatia nowotworowa

Retinopatia towarzysząca chorobie nowotworowej jest rzadkim schorzeniem, w przebiegu którego dochodzi do inicjacji procesu autoimmunologicznego, ...

Badania, diagnostyka i markery na raka płuc

Rak płuca jest w Polsce najczęstszą przyczyną zgonu z powodu nowotworów. Choroba występuje zwykle po ...

Objawy raka płuc – pierwsze, wczesne, zaawansowane, widoczne na RTG

Skuteczność leczenia raka płuc zależy od wczesnego wykrycia choroby i zastosowania odpowiedniej terapii. Pierwsze objawy ...

Zespół żyły głównej górnej – przyczyny, objawy, badania i leczenie

Zespół żyły głównej górnej (inaczej SVCS, ZŻGG) sam w sobie nie jest chorobą. Stanowi natomiast ...

Przyczyny i rodzaje nowotworów płuc

Bezsprzecznym i głównym sprawcą odpowiedzialnym za rozwój nowotworu płuc jest palenie papierosów. Inne przyczyny to ...

AFP (alfa-fetoproteina) – marker, badanie, norma i wyniki

Alfa-fetoproteina to białko płodowe, którego poziom w sposób fizjologiczny wzrasta w czasie ciąży. Marker AFP ...

Rak płuc

Rak płuc to obecnie najczęściej występujący nowotwór złośliwy współczesnego społeczeństwa. Choroba dotyka zarówno mężczyzn, jak ...

Komentarze i opinie (0)

Drogi Użytkowniku!
Zależy nam, aby dostarczane przez nas serwisy w pełni spełniały Twoje oczekiwania. Dlatego prosimy — wyraź zgodę na przetwarzanie danych, które trafiają do nas, gdy korzystasz ze stron i aplikacji HF Media sp z o.o. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę.

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

Dowiedz się więcej o zasadach przetwarzania Twoich danych, które weszły w życie 25 maja 2018. Zebraliśmy dla Ciebie najważniejsze informacje, które z pewnością rozwieją wszystkie Twoje wątpliwości. Jeżeli masz więcej pytań — skontaktuj się z nami.

Dane — jak je zbieramy?

Twoje dane zbieramy w momencie, gdy korzystasz z naszych usług (np. serwisów internetowych). Dane mogą być zapisywane np. w plikach cookies, które instalujemy lub instalują nasi zaufani partnerzy na naszych stronach oraz urządzeniach, które wykorzystujesz do korzystania z naszej oferty.

Administrator danych — kto nim będzie

HF Media sp z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Łąkowa 7a, ale także inne podmioty z którymi stale współpracujemy (przede wszystkim w zakresie dostosowywania naszych treści oraz reklam do Twoich potrzeb oraz zainteresowań), ale które nie należą do HF Media sp z o.o. . Oczywiście możesz sprawdzić listę naszych zaufanych partnerów - znajduje się w zakładce Zauwani partnerzy

Przetwarzanie Twoich danych — w jakim celu?

Zależy nam na tym, by przetwarzać Twoje dane w kilku celach:
  • by świadczone przez nas usługi były odpowiedzią na to, co Cię interesuje
  • by treści ukazujące się w naszych serwisach były dopasowane do Twoich zainteresowań
  • również by publikowane przez nas reklamy odpowiadały Twoim potrzebom i upodobaniom
  • by świadczone przez nas usługi nie były polem do nadużyć i oszustw — bezpieczeństwo Twoich danych jest nas najważniejsze

Możliwość przekazywania Twoich danych — komu?

W większości dane dotyczące ruchu naszych użytkowników gromadzone są przez naszych zaufanych partnerów. Prawo daje nam także możliwość przekazania danych podmiotom, które będą je przetwarzać na nasze zlecenie. Mogą to być na przykład podwykonawcy naszych usług, agencje marketingowe oraz oczywiście organy typu sądy czy policja, które mogą żądać danych na podstawie obowiązującego prawa.

Twoje prawa w stosunku do danych

Pamiętaj, że w każdej chwili masz prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych przez HF Media sp z o.o. i jego zaufanych partnerów. Możesz również zażądać dostępu do swoich danych — w dowolnym momencie możesz je usunąć, sprostować, ograniczyć ich przetwarzanie, przenieść czy wnieść skargę do organu nadzorczego — GIODO.

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych

Nie zapominaj, że w każdym przypadku przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na podstawie prawnej na bazie obowiązujących przepisów. Jedną z nich może być konieczność przetwarzania danych do wykonania lub zawarcia umowy, której jesteś stroną. Taką umowę może stanowić regulamin jednego z naszych serwisów www, który odwiedzasz. W przypadku marketingu, w tym profilowania podstawą prawną jest Twoja dobrowolna zgoda. W przypadku pozostałych celów, takich jak analityka ruchu lub zapobieganie nadużyciom, podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora danych.

Wyraź zgodę na przechowywanie 25 maja 2018 roku, w Twoim urządzeniu plików cookies, jak też na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym profilowania, Twoich danych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania oferowanych przez nas i naszych zaufanych partnerów usług. Wyraź zgodę na przetwarzanie danych po 25 maja 2018 roku w ramach korzystania z oferowanych przez nas i naszych zaufanych partnerów usług. Dzięki temu będziemy trafiać jeszcze lepiej w Twoje preferencje poprzez nasze treści i reklamy. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Jeszcze więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych znajduje się w Polityce Prywatności serwisów HF Media.
Oktawave
FreshMail Sp. z o.o.
Google
Cloudflare
Facebook
Criteo
HotJar
Disqus
TVN
Wirtualna Polska
Quarticon