Zapalenie błędnika

Zapalenie błędnika (łac. labyrinthitis) jest to proces chorobowy, obejmujący ucho wewnętrzne. Najczęściej choroba jest powikłaniem zapalenia ucha środkowego i objawia się zaburzeniami równowagi, zawrotami głowy i niedosłuchem. Nieleczone zapalenie błędnika może powodować poważne powikłania, między innymi ropień mózgu.

Zapalenie błędnika – postacie choroby

Ze względu na różne czynniki mogące wywołać zapalenie błędnika, wyróżniamy różne postacie choroby:

  • surowicze zapalenie błędnika – wywołane jest przez toksyny wydzielane przez bakterie, co powoduje obrzęk struktur ucha wewnętrznego;
  • ropne zapalenie błędnika – spowodowane jest przez bakterie, które wniknęły do ucha wewnętrznego. W reakcji na patogeny dochodzi do nacieku leukocytów oraz wytrącania się włóknika, co może powodować włóknienie a następnie tworzenie tkanki kostnej, doprowadzając do nieodwracalnego uszkodzenia błędnika;
  • swoiste zapalenie błędnika – np. gruźlicze, kiłowe; objawy są zwykle mniej nasilone;
  • autoimmunologiczne zapalenie błędnika – występuje w przebiegu chorób autoimmunologicznych (chorób, w których organizm wytwarza przeciwciała przeciwko własnym tkankom) lub jako izolowany proces patologiczny ograniczony do błędnika.

Szczególną postacią zapalenia błędnika jest toksyczne uszkodzenie błędnika – nie jest ono zapaleniem spowodowanym bakteriami czy wirusami, a uszkodzeniem wywołanym np. przez alkohol lub leki. Objawy przypominają zapalenie błędnika, jednak w większości ustępują po odstawieniu czynnika sprawczego.

Do leków ototoksycznych (uszkadzających błędnik) zaliczamy:

Wystąpienie objawów wskazujących na zaburzenia pracy błędnika jest wskazaniem do ich zmiany po konsultacji z lekarzem. Objawy takie jak: zawroty głowy czy oczopląs, pojawiające się po spożyciu alkoholu, ustępują samoistnie.

Wyróżniamy także różne drogi zakażenia. Najczęstsze jest zakażenie tympanogenne – następuje szerzenie się procesu zapalnego z ucha środkowego do ucha wewnętrznego; rzadziej występuje zakażenie zstępujące, gdy do zapalenia błędnika dochodzi w wyniku przejścia zapalenia z opon mózgowo-rdzeniowych, lub zapalenie krwiopochodne – patogeny docierają do błędnika wraz z krwią, w wyniku rozsiewu procesu zapalnego, toczącego się w innym miejscu.

Zapalenie błędnika – objawy

Zapalenie błędnika ze względu na różną etiologię choroby, daje różne nasilenie objawów. Zwykle występują poniższe symptomy, jednak nie wszystkie z nich muszą się pojawić:

Zapalenie błędnika – różnicowanie

Powyższe objawy mogą występować również w innych jednostkach chorobowych, dlatego konieczne jest różnicowanie zapalenia błędnika z innymi patologiami, takimi jak:

  • choroba Meniere'a – objawy występują napadowo, jednak ustępują całkowicie między napadami,
  • wstrząśnienie błędnika – przed wystąpieniem objawów miał miejsce uraz głowy lub kręgosłupa szyjnego,
  • niewydolność tętnicza – często towarzyszą dodatkowo inne objawy neurologiczne, jak np. zaburzenia widzenia,
  • choroba nowotworowa – objawy postępują, dodatkowo w zależności od lokalizacji występują również inne objawy neurologiczne.

Zapalenie błędnika – leczenie i powikłania

W zależności od przyczyny wywołującej zapalenie błędnika, są róże opcje terapeutyczne, jednak zwykle wymagana jest hospitalizacja pacjenta. Jeżeli choroba została wywołana przez bakterie, konieczne jest stosowanie antybiotyków o szerokim spektrum działania. Dodatkowo ropne zapalenie często wymaga leczenia chirurgicznego – drenażu. Leczenie operacyjne stosowane jest w sytuacji zapalenia tympanogennego oraz każdego ropnego, a także zapalenia martwiczego. Ponadto stosowana jest również labiryntektomia.

Najpoważniejszym powikłaniem bakteryjnego zapalenia błędnika jest ropień mózgu, zlokalizowany w płacie skroniowym lub móżdżku; śmiertelność w przypadku wystąpienia ropnia mózgu sięga 40 %. Do innych powikłań należy zaliczyć zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych oraz zakrzepicę zatok żylnych.

Opublikowano: ; aktualizacja: 20.11.2017

Oceń:
3.9


Może cię

Próba Romberga – co to jest, kiedy wykonać i co oznacza objaw Romberga?

Próba Romberga to nieinwazyjne badanie neurologiczne wykonywane u osób z zaburzeniami równowagi. Polega na ocenie ...

Badania elektrofizjologiczne w okulistyce

Badania elektrofizjologiczne stanowią ważny element diagnostyki okulistycznej. Badania oka, rejestrujące prądy czynnościowe to elektroretinografia, elektrookulografia, ...

Zapalenie ucha wewnętrznego – objawy i leczenie zapalenia błędnika

W uchu wewnętrznym znajdują się niezwykle ważne struktury odpowiedzialne za zmysły: słuchu oraz równowagi. Patologie ...

Wideo – Oczopląs

Oczopląs, po łacinie nystagmus, to zjawisko drgania gałek ocznych, najczęściej w płaszczyźnie poziomej, ale także ...

Oczopląs – przyczyny neurologiczne, laryngologiczne, okulistyczne

Oczopląs to mimowolne i rytmiczne wahania gałek ocznych. Drgania mogą odbywać się w pozycji pionowej ...

ENG – Elektronystagmografia

Elekronystagmografia jest to badanie, w którym ocenia się oczopląs, będący objawem zaburzeń równowagi. Schorzenie to ...

Oczopląs

Oczopląsto choroba, która polega na rytmicznych i niekontrolowanych ruchach gałek ocznych, odbywających się w różnych ...

Videonystagmografia (badanie VNG)

Videonystagmografia jest nowoczesnym badaniem diagnostycznym, pozwalającym na ocenę funkcji błędnika. Wymaga użycia specjalnych okularów, które ...

Wideo – Zaburzenia równowagi

Zaburzenia równowagi wynikają z zaburzeń koordynacji między narządem przedsionkowym, narządem wzroku oraz proprioreceptorami. Nieprawidłowości w ...

Nerwiak

Nerwiak to rzadko występujący rodzaj nowotworu, który obejmuje tkanki tworzące nerwy. Przyczyna powstawania nerwiaków nie ...

Błyski w oku – przyczyny, objawy, badanie, leczenie

Błyski w oku są opisywane przez pacjentów w różnorodny sposób. Osoby z opisywanym problemem swoje ...

Wideo – Typy oczopląsu

Oczopląs jest powtarzalnym, mimowolnym ruchem gałek ocznych, na zasadzie tam i z powrotem. Może on ...

Komentarze (0)