Wylew krwi do mózgu

Brak zdjęcia

24 lipca 2013

Udar krwotoczny mózgu (tzw. krwotok domózgowy) powstaje w wyniku rozerwania naczynia mózgowego, powodującego wynaczynienie krwi w obrębie struktur mózgu. Krwawienie ma najczęściej charakter śródmiąższowy z wytworzeniem ogniskowego krwiaka, który najczęściej lokalizuje się w jądrach podstawy mózgu.

Czym jest wylew krwi do mózgu?

Krwotoczny udar mózgu (zwany potocznie wylewem krwi do mózgu) stanowi chorobę zagrażającą bezpośrednio życiu, cechuje się bardzo ciężkim przebiegiem, związanym głównie z faktem, iż natychmiastowo dochodzi do zniszczenia danych struktur mózgowych i szybkiego narastania obrzęku mózgu. Śmiertelność wczesna wynosi ok. 60 %.

Udary mózgu należą do grupy chorób naczyniowych centralnego układu nerwowego. Definiuje się je jako zespół kliniczny charakteryzujący się nagłym wystąpieniem ogniskowego deficytu neurologicznego lub globalnych zaburzeń czynności mózgu, którego objawy utrzymują się dłużej niż 24 godziny lub prowadzą do śmierci i nie mają innej przyczyny niż naczyniowa. Literatura fachowa wyróżnia 3 główne postacie chorób naczyniowych mózgu :

 • udar niedokrwienny mózgu – 80-85% przypadków,
 • udar krwotoczny mózgu – 10-12% przypadków,
 • krwawienie podpajęczynówkowe – 5-7% przypadków.

Udar mózgu stanowi trzecią pod względem częstości przyczynę zgonów krajów rozwiniętych (po chorobach układu krążenia i nowotworach) i jest najczęstszym powodem hospitalizacji na oddziałach neurologicznych. Udar krwotoczny może wystąpić w każdym wieku, najczęściej jednak dotyka on osób w przedziale wiekowym od 50 do 70 roku życia.

Wylew krwi do mózgu – przyczyny

Udar krwotoczny mózgu (tzw. krwotok domózgowy) powstaje w wyniku rozerwania naczynia mózgowego, powodującego wynaczynienie krwi w obrębie struktur mózgu. Krwawienie ma najczęściej charakter śródmiąższowy z wytworzeniem ogniskowego krwiaka, który najczęściej lokalizuje się w jądrach podstawy mózgu (35-44%), rzadziej w półkulach (19-25%) i innych częściach mózgu. Do wystąpienia krwawienia śródczaszkowego predysponują 2 cechy niemodyfikowalne: płeć żeńska oraz rasa czarna.

Najczęstszymi przyczynami krwotoków domózgowych są:

 • nadciśnienie tętnicze (70-80 % przypadków) oraz jednostki chorobowe prowadzące do niego,
 • malformacje naczyniowe (malformacje tętniczo-żylne, tętniaki, naczyniaki jamiste)
 • angiopatia amyloidowa (60 % udarów krwotocznych po 60 roku życia)
 • guzy wewnątrzczaszkowe (ok. 10 %)
 • choroby krwi (np. hemofilia, plamica małopłytkowa) i zaburzenia krzepnięcia (w tym ukrwotocznienie udaru niedokrwiennego mózgu wyniku zastosowania leczenia fibrynolitycznego),
 • leki i narkotyki sympatykomimetyczne(np. amfetamina, pseudoefedryna, kokaina),
 • urazy czaszki.

Wylew krwi do mózgu – objawy

Obraz kliniczny i przebieg udaru niedokrwiennego jest bardzo zróżnicowany, uzależniony przede wszystkim od rozległości zmian, lokalizacji i wielkości pękniętego naczynia krwionośnego. Jednakże można wyróżnić 2 zasadnicze grupy objawów. Pierwsze związane są z narastaniem ciśnienia śródczaszkowego (objawy ogólne), drugie zaś wynikają z umiejscowienia ogniska krwotocznego w mózgu (objawy ogniskowe, charakterystyczne dla danego rejonu mózgu).

Przebieg choroby przeważnie ma charakter nagły, rzadziej rozwija się stopniowo (w ciągu kilku minut lub godzin), dlatego wymaga natychmiastowej pomocy lekarskiej.

Wzmożone ciśnienie śródczaszkowe – objawy ogólne

Zazwyczaj pierwszym, głównym objawem choroby jest silny ból głowy. Najczęściej towarzyszą mu takie symptomy jak: nudności i/lub wymioty, zaburzenia świadomości i/lub przytomności. Chory może być podsypiający, bez kontaktu, wybudzić go może tylko bodziec bólowy. W ciężkich przypadkach osoba chora może zapaść w śpiączkę (ok. 70% przypadków). U sporej liczby osób z udarem krwotocznym występują napady padaczkowe, mające tendencję do uogólniania się. Ponadto, u części chorych dochodzi do rozwoju tzw. „neurogennego” obrzęku płuc, manifestującego się dusznością, bólem w klatce piersiowej oraz krwiopluciem. Obok obrzęku płuc występują również inne zaburzenia wegetatywne (wynikające z pobudzenia układu przywspółczulnego) np. zaburzenia oddychania (np. oddech Cheyne’a-Stokesa, polegający na występowaniu bezdechów trwających kilkanaście sekund, po których pojawia się oddech szybszy i głębszy, następnie po osiągnięciu maksimum ulega stopniowemu zwolnieniu i spłyceniu), wzrost temperatury ciała, wzmożona potliwość, zaczerwienie lub zblednięcie skóry, przyspieszenie tętna.

Objawami zwiastującymi zgon mogą być krótkie, fazowe oddechy, zwiotczenie mięśni całego ciała, zniesienie odruchów oraz ustawienie gałek ocznych na wprost ze sztywnymi, szerokimi źrenicami.

Objawy zależne od lokalizacja ogniska krwotocznego

Objawy neurologiczne, podobnie jak w udarze niedokrwiennym, wynikają z miejsca uszkodzenia mózgowia. Najbardziej specyficznymi symptomami nasuwającymi podejrzenie udaru mózgu są niedowład lub porażenia mięśni, mogące obejmować jedną kończynę górną lub dolną (monopareza lub monoplegia), połowę ciała (zmiany połowicze), a nawet wszystkie kończyny (tetrapareza lub tetraplegia). Mogą one mieć charakter spastyczny (wzmożone napięcie mięśniowe) lub wiotki. W zespole spastycznym obserwuje się wygórowane odruchy oraz pojawienie się odruchów patologicznych np. objawu Babińskiego (polega na odruchowym wyprostowaniu palucha z jego zgięciem grzbietowym w trakcie drażnienia skóry boczno-dolnej powierzchni stopy). Upośledzeniu ulegać mogą także ruchy gałek ocznych (np. niedowład skojarzonego spojrzenia w bok, zwroty gałek ku dołowi). W krwotokach do mostu obserwuje się u chorego szpilkowate, zwężone źrenice. Gdy dojdzie do uszkodzenia struktur móżdżku – pojawiają się objawy neurologiczne charakterystyczne dla zespołu móżdżkowego. Należą do nich m.in.:

 • ataksja (niezborność ruchowa) np. chory nie może dotknąć placem swojego nosa,
 • zaburzenia koordynacji i równowagi,
 • dyssymetria (brak właściwej miary w ruchach, np. nadmierne rozpościeranie palców przy próbie chwycenia małych przedmiotów),
 • dysdiadochokineza (chory nie jest wstanie wykonywać naprzemiennych ruchów palców np. nie potrafi poruszać palcami jakby grał na pianinie),
 • chód na szerokiej podstawie (chód marynarski),
 • dyzartria (zaburzenie mowy – mowa jest cicha, nosowa, powolna i niewyraźna).

Chory może cierpieć z powodu innych zaburzeń mowy w postaci afazji ruchowej (chory rozumie co się do niego mówi, ale sam ma problemy z artykulacją) lub afazji czuciowej (chory potrafi artykułować, ale nie rozumie treści rozmowy) jeżeli krwotok śródczaszkowy dotyczy półkuli dominującej.

Wraz zaburzeniami motorycznymi występują również zaburzenia w zakresie czucia, najczęściej ubytki połowicze w postaci niedoczulicy, a także zaburzenia widzenia (np. niedowidzenie połowicze czy ślepota).

Wylew krwi do mózgu – diagnostyka

Diagnostyka udaru krwotocznego jest identyczna jak w przypadku udaru niedokrwiennego. Na podstawie samego obrazu klinicznego lekarz nie jest w stanie stwierdzić, z którym rodzajem udaru ma do czynienia (udary niedokrwienne również mogą przybierać bardzo ciężkie formy jak udary krwotoczne), dlatego niezbędne jest wykonanie badań dodatkowych. Narzędziami diagnostycznymi pierwszego rzutu są niewątpliwie badania neuroobrazowe np. tomografia komputerowa czy rezonans magnetyczny, które uwidaczniają wynaczynioną do mózgu krew.

Wylew krwi do mózgu – leczenie

Rozpoznanie choroby powinno być jak najszybsze, gdyż udar krwotoczny cechuje się wysoką, wczesną śmiertelnością (ok. 60%). Najtrudniejszą decyzję stanowi wybór metody leczenia, czy zastosować terapię zachowawczą czy podjąć działania neurochirurgiczne. W większości przypadków wybiera się leczenie zachowawcze, polegające na opiece ogólnomedycznej chorego (jak w udarze niedokrwiennym), gdzie naczelnymi zadaniami są:

 • obniżanie ciśnienia śródczaszkowego i zapobieganie obrzękowi mózgu (stosuje się w tym celu takie leki jak mannitol, furosemid czy hiperwentylację)
 • terapia nadciśnienia tętniczego (leki obniżające ciśnienie w ostrej fazie choroby stosuje się gdy ciśnienie przekroczy 180/100 mm Hg)
 • zapobieganie napadom padaczkowym.

Interwencja neurochirurgiczna rozważana jest przede wszystkim w sytuacjach, gdy nastąpił krwotok do struktur móżdżku i umiejscowienie krwotoków jest powierzchowne.

Opublikowano: ; aktualizacja: 16.03.2015

Oceń:
4.7


Może cię

Udar niedokrwienny a komórki macierzyste

Najnowsze osiągnięcia w badaniach nad komórkami macierzystymi potwierdzają ich ogromny potencjał w różnych dziedzinach nauki. ...

Wideo – Udar mózgu - najczęstsze przyczyny

Udar mózgu, czyli ogniskowe niedokrwienie mózgu, może występować w wyniku zakrzepu w obrębie tętnicy mózgowej. ...

Jak zapobiegać bólom głowy?

Bóle głowy to wbrew pozorom bardzo szerokie spektrum zaburzeń o niezwykle zróżnicowanej etiologii. Bólu głowy ...

Seks a choroby neurologiczne

Choroby neurologiczne a sprawność seksualna to zagadnienia bardzo ściśle ze sobą powiązane. To właśnie mózg ...

Udar niedokrwienny mózgu – diagnostyka i leczenie

Udar mózgu stanowi trzecią pod względem częstości przyczynę zgonów krajów rozwiniętych. U każdego chorego udar ...

Wideo – Badanie EEG

Badanie EEG wykonuje się celem oceny czynności bioelektrycznej mózgu, która ulega zaburzeniu w różnych chorobach. ...

Wideo – Udar mózgu - czynniki ryzyka

Znane są następujące czynniki ryzyka udaru mózgu — po pierwsze wiek, im pacjent starszy, tym ...

Udar mózgu – skutki, powikłania, rokowanie, konsekwencje

Udar niedokrwienny stanowi aż 80 % przypadków wszystkich udarów. Udar niedokrwienny niesie ze sobą w ...

Udar niedokrwienny mózgu – przyczyny i objawy

Przyczyną udaru niedokrwiennego jest zatkanie naczynia zaopatrującego w krew tkanki mózgu, na skutek czego dochodzi ...

Dlaczego dochodzi do udaru?

Udar mózgu nazywa się także wylewem lub zawałem mózgu (w przypadku udaru niedokrwiennego). Około 80% ...

Jakie są objawy udaru mózgu?

Udar mózgu to nagłe wystąpienie ogniskowych lub uogólnionych zaburzeń czynności mózgu, które trwają dłużej niż ...

Ostry udar mózgu

Udar mózgu w ostrym okresie (fazie) stanowi bardzo duże zagrożenie dla życia pacjenta. Najważniejszym elementem ...

Komentarze i opinie (1)


Wszystko pięknie, tylko z SORu wyrzucą Cię za takimi objawami po 3 godzinach i rób dalej, co chcesz. Ze skierowaniem z napisem PILNE, tydzień szukałam kardiologa, który by mnie raczył przyjąć. Na następne badanie, mimo wykrycia choroby, kolejne pół roku czekania. Ten kraj to jakaś porażka. Dziś nie mogąc zbić ciśnienia, z ogromnym bólem głowy, dostałam Ketonal i do domu. Ketonal nie pomaga, głowa pęka. Strach wzywać pogotowie, dop ki nie wykrzywi mi porządnie gęby.
Drogi Użytkowniku!
Zależy nam, aby dostarczane przez nas serwisy w pełni spełniały Twoje oczekiwania. Dlatego prosimy — wyraź zgodę na przetwarzanie danych, które trafiają do nas, gdy korzystasz ze stron i aplikacji HF Media sp z o.o. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę.

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

Dowiedz się więcej o zasadach przetwarzania Twoich danych, które weszły w życie 25 maja 2018. Zebraliśmy dla Ciebie najważniejsze informacje, które z pewnością rozwieją wszystkie Twoje wątpliwości. Jeżeli masz więcej pytań — skontaktuj się z nami.

Dane — jak je zbieramy?

Twoje dane zbieramy w momencie, gdy korzystasz z naszych usług (np. serwisów internetowych). Dane mogą być zapisywane np. w plikach cookies, które instalujemy lub instalują nasi zaufani partnerzy na naszych stronach oraz urządzeniach, które wykorzystujesz do korzystania z naszej oferty.

Administrator danych — kto nim będzie

HF Media sp z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Łąkowa 7a, ale także inne podmioty z którymi stale współpracujemy (przede wszystkim w zakresie dostosowywania naszych treści oraz reklam do Twoich potrzeb oraz zainteresowań), ale które nie należą do HF Media sp z o.o. . Oczywiście możesz sprawdzić listę naszych zaufanych partnerów - znajduje się w zakładce Zauwani partnerzy

Przetwarzanie Twoich danych — w jakim celu?

Zależy nam na tym, by przetwarzać Twoje dane w kilku celach:
 • by świadczone przez nas usługi były odpowiedzią na to, co Cię interesuje
 • by treści ukazujące się w naszych serwisach były dopasowane do Twoich zainteresowań
 • również by publikowane przez nas reklamy odpowiadały Twoim potrzebom i upodobaniom
 • by świadczone przez nas usługi nie były polem do nadużyć i oszustw — bezpieczeństwo Twoich danych jest nas najważniejsze

Możliwość przekazywania Twoich danych — komu?

W większości dane dotyczące ruchu naszych użytkowników gromadzone są przez naszych zaufanych partnerów. Prawo daje nam także możliwość przekazania danych podmiotom, które będą je przetwarzać na nasze zlecenie. Mogą to być na przykład podwykonawcy naszych usług, agencje marketingowe oraz oczywiście organy typu sądy czy policja, które mogą żądać danych na podstawie obowiązującego prawa.

Twoje prawa w stosunku do danych

Pamiętaj, że w każdej chwili masz prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych przez HF Media sp z o.o. i jego zaufanych partnerów. Możesz również zażądać dostępu do swoich danych — w dowolnym momencie możesz je usunąć, sprostować, ograniczyć ich przetwarzanie, przenieść czy wnieść skargę do organu nadzorczego — GIODO.

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych

Nie zapominaj, że w każdym przypadku przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na podstawie prawnej na bazie obowiązujących przepisów. Jedną z nich może być konieczność przetwarzania danych do wykonania lub zawarcia umowy, której jesteś stroną. Taką umowę może stanowić regulamin jednego z naszych serwisów www, który odwiedzasz. W przypadku marketingu, w tym profilowania podstawą prawną jest Twoja dobrowolna zgoda. W przypadku pozostałych celów, takich jak analityka ruchu lub zapobieganie nadużyciom, podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora danych.

Wyraź zgodę na przechowywanie 25 maja 2018 roku, w Twoim urządzeniu plików cookies, jak też na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym profilowania, Twoich danych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania oferowanych przez nas i naszych zaufanych partnerów usług. Wyraź zgodę na przetwarzanie danych po 25 maja 2018 roku w ramach korzystania z oferowanych przez nas i naszych zaufanych partnerów usług. Dzięki temu będziemy trafiać jeszcze lepiej w Twoje preferencje poprzez nasze treści i reklamy. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Jeszcze więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych znajduje się w Polityce Prywatności serwisów HF Media.
Oktawave
FreshMail Sp. z o.o.
Google
Cloudflare
Facebook
Criteo
HotJar
Disqus
TVN
Wirtualna Polska
Quarticon