Udar krwotoczny mózgu

Udar krwotoczny mózgu jest nagłym stanem zagrożenia życia. Udar mózgu występuje rzadziej niż udar niedokrwienny (stanowi ok 20 % udarów), a jego przyczyną jest pęknięcie jednego z naczyń krwionośnych zaopatrujących mózg w krew i jej wylew do otaczającej tkanki, co powoduje uszkodzenie struktur mózgu. Rokowanie wylewu krwi do mózgu jest bardzo poważne.

Co to jest udar mózgu?

Mózg jest silnie ukrwionym narządem, wewnątrzczaszkowo przebiega rozbudowana sieć naczyń, które zaopatrują ośrodkowy układ nerwowy w niezbędne składniki odżywcze oraz tlen. Jednocześnie tak dużo ilość naczyń krwionośnych powoduje, że krwotok może wystąpić w każdej części ośrodkowego układu nerwowego, uszkadzając różne struktury.

Nieurazowymi krwotokami są najczęściej:

  • pierwotne krwotoki śródmózgowe,
  • krwotoki podpajęczynówkowe.

Krwotoki śródmózgowe najczęściej są spowodowane pęknięciem naczynia krwionośnego, którego ściana jest uszkodzona w wyniku wieloletniego nadciśnienia tętniczego. Natomiast krwotok podpajęczynówkowy jest najczęściej spowodowany pęknięciem tętniaka, występuje u młodszej populacji pacjentów w stosunku do innych udarów mózgu.

Udar mózgu – czynniki ryzyka

Najważniejszym czynnikiem ryzyka krwotoku śródmózgowego jest nadciśnienie tętnicze. Wysokie wartości ciśnienia tętniczego krwi powodują stwardnienie ściany drobnych tętniczek, co sprawia, że stają się one mniej wytrzymałe i pękają.

Do innych czynników ryzyka wylewu krwi do mózgu zaliczamy:

  • zaburzenia krzepnięcia (spowodowane zarówno chorobami wrodzonymi jak i przyjmowanymi lekami);
  • zapalenia naczyń;
  • nowotwory.

Samoistny krwotok podpajęczynówkowy najczęściej jest spowodowany pęknięciem tętniaka. Tętniaki częściej tworzą się w miejscu rozgałęzień naczyń, są obecne (i zwykle bezobjawowe) u około 1 % ludzi w danej populacji, częściej u kobiet. U niektórych chorych (np. cierpiących na torbielowatość nerek) występuje większe ryzyko rozwoju tętniaka, a w wyniku tego także większe prawdopodobieństwo udaru. Ryzyko krwotoku podpajęczynówkowego jest również większe wśród osób (obu płci) palących papierosy i rośnie wraz z ilością wypalanych dziennie papierosów.

Warto również wspomnieć o udarze niedokrwiennym jako jednym z czynników ryzyka wystąpienia krwotoku wewnątrzczaszkowego. U niektórych pacjentów, u których pierwotnie wystąpił udar niedokrwienny (w wyniku zamknięcia światła naczynia krwionośnego), może dojść do wtórnego ukrwotocznienia ogniska zaopatrywanego przez to naczynie, co pogarsza rokowanie pacjenta.

Objawy udaru krwotocznego

Objawy udaru krwotocznego pojawiają się nagle, najsilniej zaznaczają się te, które są związane ze wzrostem ciśnienia śródczaszkowego (czaszka jako kostna struktura jest zamkniętą przestrzenią, wzrost objętości w wyniku wynaczynienia krwi powoduje wzrost ciśnienia i poważne konsekwencje):

Często stwierdza się również sztywność karku. Wraz ze wzrostem objętości pojawiają się kolejne objawy wylewu krwi do mózgu, związane z uciskiem na pień mózgu, co stanowi bezpośrednie zagrożenie życia, a klinicznie objawia się śpiączką i zaburzeniami oddychania.

Mogą również wystąpić objawy ogniskowe udaru mózgu (spowodowane zniszczeniem danych struktur mózgu, jak np. w przypadku uszkodzenia płata potylicznego występuje niedowidzenie), jednak w przeciwieństwie do udaru niedokrwiennego, nie są one dominujące i symptomy wynikające ze wzrostu ciśnienia śródczaszkowego są silniej wyrażone.

Udar mózgu – leczenie

Bardzo ważna jest profilaktyka udaru mózgu. Dotyczy ona przede wszystkim kontrolowania ciśnienia krwi i jego regulacji do wartości prawidłowych (dietą, aktywnością fizyczną, farmakoterapią), jeśli wystąpi nadciśnienie tętnicze.

Pacjent, u którego wystąpi krwotok wewnątrzczaszkowy, wymaga hospitalizacji i ścisłej obserwacji funkcji życiowych, ponieważ jest to stan zagrożenia życia. Jeśli występują objawy wskazujące na wzrost ciśnienia wewnątrzczaszkowego, próbuje się operacyjnie zatamować krwawienie oraz zmniejszyć w ten sposób ucisk wywierany przez wynaczynioną krew na struktury mózgowia.

Warto również podkreślić istotną rolę rehabilitacji po udarze w przywracaniu choremu maksymalnej możliwej sprawności psychoruchowej. Po urazie, jakim jest dla mózgu krwotok, dochodzi do uszkodzenia różnych struktur, co w konsekwencji prowadzi do upośledzenia wielu funkcji organizmu. Zadaniem rehabilitacji jest przywrócenie jak największej sprawności pacjenta. Początkowo rehabilitacja obejmuje między innymi ćwiczenia bierne, jednak rodzaj ćwiczeń oraz czas trwania rehabilitacji są zależne od stanu pacjenta i dobierane indywidualne. Celem rehabilitacji prowadzonej bezpośrednio po udarze krwotocznym jest zapobieganie pojawieniu się zesztywnień, przykurczów, a także odleżyn u pacjentów leżących, natomiast później realizowanym zadaniem jest odzyskiwanie przez chorego sprawności fizykalnej oraz nauka funkcjonowania (w miarę możliwości – samodzielnego) mimo niepełnosprawności, która może być trwałym skutkiem krwotoku.

Rokowanie po udarze mózgu

Rokowanie udaru mózgu jest poważne i zależy od tego, które struktury mózgu oraz w jakim procencie zostały uszkodzone. W przypadku krwotoku podpajęczynówkowego zgon następuje u około 50 % pacjentów.

Opublikowano: ; aktualizacja: 16.03.2015

Oceń:
4.2


Może cię

Udar mózgu – skutki, powikłania, rokowanie, konsekwencje

Udar niedokrwienny stanowi aż 80 % przypadków wszystkich udarów. Udar niedokrwienny niesie ze sobą w ...

Dlaczego dochodzi do udaru?

Udar mózgu nazywa się także wylewem lub zawałem mózgu (w przypadku udaru niedokrwiennego). Około 80% ...

Seks a choroby neurologiczne

Choroby neurologiczne a sprawność seksualna to zagadnienia bardzo ściśle ze sobą powiązane. To właśnie mózg ...

Jakie są objawy udaru mózgu?

Udar mózgu to nagłe wystąpienie ogniskowych lub uogólnionych zaburzeń czynności mózgu, które trwają dłużej niż ...

Pierwsza pomoc przy udarze mózgu

Pierwsza pomoc przy udarze powinna w pierwszej kolejności obejmować wezwanie pogotowia ratunkowego. Czas w którym ...

Udar niedokrwienny mózgu – przyczyny i objawy

Przyczyną udaru niedokrwiennego jest zatkanie naczynia zaopatrującego w krew tkanki mózgu, na skutek czego dochodzi ...

Udar mózgu

Udar mózgu (udar krwotoczny mózgu) jest neurologicznym stanem zagrożenia życia, często prowadzącym do trwałej niepełnosprawności. ...

Udar niedokrwienny mózgu – diagnostyka i leczenie

Udar mózgu stanowi trzecią pod względem częstości przyczynę zgonów krajów rozwiniętych. U każdego chorego udar ...

Wideo – Badanie EEG

Badanie EEG wykonuje się celem oceny czynności bioelektrycznej mózgu, która ulega zaburzeniu w różnych chorobach. ...

Udar niedokrwienny a komórki macierzyste

Najnowsze osiągnięcia w badaniach nad komórkami macierzystymi potwierdzają ich ogromny potencjał w różnych dziedzinach nauki. ...

Ostry udar mózgu

Udar mózgu w ostrym okresie (fazie) stanowi bardzo duże zagrożenie dla życia pacjenta. Najważniejszym elementem ...

Wylew krwi do mózgu

Udar krwotoczny mózgu (tzw. krwotok domózgowy) powstaje w wyniku rozerwania naczynia mózgowego, powodującego wynaczynienie krwi ...

Komentarze (0)