Triada Charcota – czym jest i co oznacza dodatnia?

Brak zdjęcia

30 października 2018

Triada Charcota to pojęcie medyczne odnoszące się do ostrego zapalenia dróg żółciowych, jak również do jednej z najbardziej znanych chorób z dziedziny neurologii – stwardnienia rozsianego (SM). Objawy wchodzące w skład tych triad są odmienne, dlatego też warto zapoznać się z ich charakterystyką.

Triada Charcota – czym jest?

Ostre zapalenie dróg żółciowych to schorzenie obejmujące wewnątrzwątrobowe i zewnątrzwątrobowe drogi odprowadzające żółć. Czynnikiem sprzyjającym tej chorobie jest utrudniony odpływ, czyli zastój żółci produkowanej przez wątrobę, a magazynowanie jej odbywa się w pęcherzyku żółciowym (czasem nieprawidłowo nazywanym woreczkiem żółciowym).

Do najczęściej wymienianych czynników etiologicznych tego zapalenia bakteryjnego zaliczyć możemy następujących przedstawicieli świata bakterii: Escherichia coli, Enterococcus, Klebsiella oraz Enterobacter i Streptococcus. Około 15–20 proc. przypadków ostrego zapalenia dróg żółciowych powodowanych jest przez bakterie beztlenowe.

W przypadku ostrego zapalenia dróg żółciowych triadą Charcota nazywamy zespół charakterystycznych objawów, na który składają się:

  • silny ból kolkowy, który zazwyczaj zlokalizowany jest w okolicy podżebrowej prawej lub nadbrzuszu środkowym,
  • żółtaczka,
  • podwyższona temperatura ciała (gorączka) wraz z współwystępującymi dreszczami.

Triada Charcota a pentada Reynoldsa

Potwierdzenie wystąpienia wyżej wymienionych objawów upoważnia lekarza do zdiagnozowania ostrego zapalenia dróg żółciowych. Ponadto w przypadku choroby tej mówić możemy o zespole objawowym, znanym jako pentada Reynoldsa (pięć objawów Reynoldsa).

W jej skład, oprócz objawów triady Charcota, wchodzą również zaburzenia świadomości oraz objawy wstrząsu. Ze względu na bakteryjną etiologię schorzenia jest to zazwyczaj wstrząs septyczny, który (nieleczony) może doprowadzić do zgonu pacjenta.

Dodatnia triada Charcota a choroby neurologiczne

Ponadto triada Charcota to także zespół objawów charakterystycznych dla stwardnienia rozsianego (sclerosis multiplex).

Tradycyjnie do triady tej zaliczamy:

  • oczopląs, który najczęściej ma charakter poziomy,
  • mowę skandowaną, która jest wynikiem uszkodzenia móżdżku,
  • drżenie zamiarowe, czyli drżenie występujące np. w przypadku zbliżania kończyny górnej do wcześniej obranego celu.

Neurologiczna triada Charcota nie jest jednak patognomoniczna (charakterystyczna) dla stwardnienia rozsianego, czyli choroby demielinizacyjnej ośrodkowego układu nerwowego. Fakt ten oznacza, że z objawami tymi spotkać możemy się łącznie lub osobno w przypadku innych chorób o podłożu neurologicznym. Mowę skandowaną, czyli utrudnienie wypowiadania słów, rozdzielanie ich na sylaby, a także utratę płynności mowy stwierdzić możemy m.in. w przypadku guzów móżdżku, w zatruciach układu nerwowego, a także w przebiegu chorób prowadzących do zaniku móżdżku.

Wymienione powyżej drżenie zamiarowe to objaw także dosyć często spotykany. Do czynienia mamy z nim u pacjentów nadużywających alkoholu i cierpiących z powodu choroby Wilsona (genetycznie uwarunkowane zaburzenie odkładania się miedzi w organizmie).

Bibliografia

  • Kozubski W., Neurologia. Kompendium, Wydanie 1. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2015; Stwardnienie rozsiane i inne choroby demielinizacyjne, s. 373–386.
  • Gajewski P., Interna Szczeklika 2018/2019, Wydanie 10. Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, Kraków 2018.
  • https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3094361
Opublikowano: ; aktualizacja: 30.10.2018

Oceń:
4.5


Może cię

Usunięcie pęcherzyka żółciowego

Usunięcie pęcherzyka żółciowego (cholecystektomia) to jedna z najczęściej wykonywanych operacji. Obecnie w większości wykonywana laparoskopowo. ...

Polekowe uszkodzenie wątroby

Żółtaczka polekowa jest rodzajem toksycznego uszkodzenia wątroby powstałego w wyniku działania leków i ich metabolitów ...

Rak pęcherzyka żółciowego

Rak pęcherzyka żółciowego (łac. adenocarcinoma vesicae fellae, ang. gallbladder cancer) jest najczęstszy spośród wszystkich nowotworów ...

Stwardnienie rozsiane

Przyczyny rozwoju stwardnienia rozsianego są nadal nie do końca poznane. Wiadomo, że istotą choroby jest ...

Objaw Courvoisiera – co to jest, czy oznacza chorobę lub nowotwór?

Mianem objawu Courvoisiera określa się niebolesne powiększenie pęcherzyka żółciowego. Ponadto może stać się on twardy, ...

Niedrożność dróg żółciowych – przyczyny, objawy, leczenie

Drogi żółciowe to niewielkie kanaliki, które odprowadzają żółć z wątroby do światła przewodu pokarmowego. Nieraz ...

Wideo – Stwardnienie rozsiane

Stwardnienie rozsiane, czyli sclerosis multiplex jest jedną z najczęstszych chorób neurologicznych. Występuje poniżej 40 roku ...

Żółtaczka u noworodka

Żółtaczka fizjologicznie występująca u noworodków jest zjawiskiem dość powszechnym. Żółte zabarwienie skóry i oczu to ...

Stwardnienie rozsiane – diagnostyka i leczenie

Stwardnienie rozsiane jest schorzeniem, przebiegającym skrycie, które przez wiele miesięcy (nawet lat) często nie daje ...

Wideo – Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego

Płyn mózgowo-rdzeniowy badamy wówczas, gdy podejrzewamy: zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie mózgu, zapalenie korzeni rdzeniowych, krwawienie ...

Ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego

Obecność kamieni żółciowych stwierdza się w Polsce u 15–20% osób, 3 do 4 razy częściej ...

Żółtaczka

Żółtaczka (łac. icterus) to objaw polegający na zażółceniu twardówek oczu, błon śluzowych i skóry, powstający ...

Komentarze (0)