Stwardnienie rozsiane – diagnostyka i leczenie

Brak zdjęcia

25 lipca 2013

Stwardnienie rozsiane jest schorzeniem, przebiegającym skrycie, które przez wiele miesięcy (nawet lat) często nie daje żadnych objawów, dlatego też diagnostyka i rozpoznanie w początkowych stadiach choroby bywają bardzo trudne. U ponad 25% chorych pierwsze objawy dotyczą pogorszenie widzenia oraz zaburzeń czucia w obrębie kończyn.

Czym jest stwardnienie rozsiane?

Stwardnienie rozsiane nie stanowi bezpośredniego zagrożenia życia, ponieważ ma przebieg fazowy lub postępujący. Niestety ponad połowa osób chorych umiera po latach na powikłania związane z chorobą. Podobnie jak we wszystkich chorobach przewlekłych (np. cukrzycy, chorobie wieńcowej) nieleczone stwardnienie rozsiane prowadzić może do tragicznych skutków, ale przy odpowiednim leczeniu przeżywalność chorych ulega znacznej poprawie (żyją wiele lat) we względnie zadowalającej formie.

Stwardnienie rozsiane jest schorzeniem, przebiegającym skrycie, które przez wiele miesięcy (nawet lat) często nie daje żadnych objawów, dlatego też diagnostyka i rozpoznanie w początkowych stadiach choroby bywają bardzo trudne. U ponad 25% chorych pierwsze objawy dotyczą pogorszenie widzenia oraz zaburzeń czucia w obrębie kończyn. Najczęstszym czynnikiem wyzwalającym pierwszy rzut choroby jest zwykła infekcja wirusowa.

Diagnostyka i rozpoznanie stwardnienia rozsianego

Aktualnie nie ma jednego, swoistego tylko dla stwardnienia rozsianego testu diagnostycznego, który jednocześnie określiłby czy osoba jest chora czy nie. Ponadto wiele innych chorób może wywoływać objawy podobne do stwardnienia rozsianego np. udary mózgu, guzy mózgu i rdzenia kręgowego, chłoniaki, układowy toczeń trzewny, choroby naczyń mózgowych czy infekcje ośrodkowego układu nerwowego.

W większości przypadków stwardnienia rozsianego rozpoznanie udaje się ustalić na podstawie samego obrazu klinicznego choroby, jeżeli stwierdzone zostają objawy uszkodzenia układu nerwowego rozprzestrzenione w czasie i przestrzeni oraz nie ma podejrzeń co do istnienia innej choroby, mogącej dawać podobne symptomy. Zespół ekspertów zajmujący się problematyką stwardnienia rozsianego zaproponował kryteria diagnostyczne choroby, które są aktualnie stosowane w celu rozpoznania SM – tzw. kryteria wg McDonalda i wsp.

Objawy kliniczne

Dodatkowe potwierdzenie

Więcej niż 2 lub więcej rzuty stwardnienia rozsianego i objawy z dwóch okolic mózgu/rdzenia kręgowego.

Nie jest wymagane.

Objawy kliniczne z jednej okolicy mózgu/rdzenia kręgowego.

MRI – zmiany rozsiane w przestrzeni.

Udokumentowany jeden rzut choroby.

MRI – zmiany rozsiane w czasie i przestrzeni.

Postępujący obraz choroby.

Obecność prążków oligoklonalnych w płynie mózgowo-rdzeniowym i zmiany rozsiane w MRI lub potencjałach wywołanych i zmiany rozsiane w MRI lub obserwacja postępu choroby przez rok.

W razie, gdy obraz kliniczny budzi jakiekolwiek wątpliwości diagnostykę rozszerza się o badania dodatkowe. Najczęściej stosowanym w praktyce i jednym z czulszych badań ułatwiających rozpoznanie SM jest rezonans magnetyczny (MRI). MRI stanowi bezpieczne, nieinwazyjne badanie obrazowe ośrodkowego układu nerwowego (mózgu). Pozwala ono również na prześledzenie dynamiki powstawania uszkodzeń mózgu w przebiegu choroby. Cechą najbardziej swoistą jest wykazanie za pomocą MRI zmian w mózgu/rdzeniu kręgowym, które są rozsiane w czasie (uszkodzenia pojawiają się w pewnych odstępach czasu) i przestrzeni (uszkodzenia lokalizują się w różnych miejscach mózgowia i rdzenia). Należy pamiętać, iż zmiany uchwycone w badaniu rezonansu nie są patognomoniczne tylko dla stwardnienia rozsianego (czyli nie występują tylko w tej jednostce chorobowej, ale również w innych schorzeniach układu nerwowego), dlatego wynik badania musi być rozpatrywany łącznie z objawami klinicznymi choroby.

Innym przydatnym testem wykorzystywanym w diagnostyce SM jest badanie płynu mózgowo rdzeniowego. Płyn mózgowo – rdzeniowy zostaje pobrany do badania laboratoryjnego drogą punkcji lędźwiowej (nakłucia lędźwiowego) – stanowi on więc inwazyjną metodę diagnostyczną. Parametrami płynu mózgowo-rdzeniowego, które najbardziej korelują z występowaniem stwardnienia rozsianego są:

  • podwyższenie frakcji gamma-globulin, szczególnie wzrost immunoglobuliny G (IgG) w płynie mózgowo-rdzeniowym,
  • obecność prążków oligoklonalnych (stwierdzane u ok. 95 % osób chorujących na SM).

Wykrycie tych dwóch zmian w płynie mózgowo-rdzeniowym nie wskazuje jednoznacznie na istnienie stwardnienia rozsianego, gdyż zmiany te są wyrazem tylko zwiększonej produkcji globulin w obrębie mózgu i mogą występować również w innych chorobach np. infekcja ośrodkowego układu nerwowego.

Ostatnim, dostępnym narzędziem diagnostycznym jest badanie elektrofizjologiczne zwane potencjałami wywołanymi. Polega ono na rejestrowaniu potencjałów elektrycznych z powierzchni głowy chorego po zadziałaniu bodźcem z zewnątrz. Wykorzystuje się w tym celu bodźce słuchowe, czuciowe i wzrokowe. Najbardziej przydatnymi w rozpoznaniu stwardnienia rozsianego są wzrokowe potencjały wywołane. Występowanie nieprawidłowych potencjałów przemawia za istnieniem procesu demielinizacyjnego.

Stwierdza się ponadto objaw Lhermitte’a. To objaw neurologiczny polegający na poczuciu „prądu elektrycznego”, rozprzestrzeniającego się w dół kręgosłupa przy zgięciu głowy ku dołowi. Dodatni objaw Lhermitte’a może świadczyć między innymi o stwardnieniu rozsianym.

Innymi mniej przydatnymi testami są: wykrywanie przeciwciał przeciwko mielinie we krwi czy tomografia optyczna siatkówki.

Leczenie stwardnienia rozsianego

W związku z tym, że nie można jednoznacznie określić przyczyn powstawania stwardnienia rozsianego skuteczne leczenie, powodujące całkowite wycofanie się choroby obecnie nie istnieje. Większość stosowanych aktualnie metod terapii opiera się na założeniu, że za schorzenie odpowiadają w dużej mierze procesy autoimmunologiczne (organizm wytwarza patologiczne przeciwciała, które atakują własne komórki chorego). Leczenie stwardnienia rozsianego ma przede wszystkim trzy główne cele:

  • Łagodzenie następstw rzutu
  • Zapobieganie postępowi
  • Leczenie objawowe

Łagodzenie następstw rzutu stwardnienia rozsianego

Najczęstszymi lekami stosowanymi w tym celu są kortykosteroidy, które zmniejszają reakcję immunologiczną organizmu osoby chorej, a także poprawiają transmisję nerwową, uszczelniają barierę krew – mózg oraz niwelują zapalenie i obrzęk mózgu. Podanie leków sterydowych podczas trwania rzutu skutkuje szybszym ustępowaniem objawów neurologicznych, jednakże nie ma dowodów na to, że steroidy poprawiają rokowanie pacjenta i wywołują korzystny wpływ na całościowy przebieg choroby. Stosowanymi w Polsce steroidami są: metyloprednizolon, kortykotrofina, prednizon i deksametazon. Bardzo ważne jest, aby przed ich zastosowaniem upewnić się, czy u chorego nie występuje aktualnie infekcja – mogąca być przyczyną chwilowego zaostrzenia stwardnienia rozsianego.

Zapobieganie postępowi stwardnienia rozsianego

Zasadniczym założeniem tego etapu leczenia jest zmniejszenie częstości rzutów choroby oraz opóźnienie przejścia stwardnienia rozsianego w fazę postępującą. W ubiegłych latach stosowane były różnego rodzaju leki immunosupresyjne prowadzące do silnego wyciszenia układu odpornościowego człowieka (aby ten nie wytwarzał przeciwciał uszkadzających osłonki mielinowe). Do immunosupresantów zaliczają się: nitrogranulogen, cyklosporyna, cyklofosfamid, azatiopryna, naświetlania RTG. Większość z tych metod terapii nie ma udokumentowanej pełnej skuteczności działania.

Aktualnie udowodnioną skutecznością w leczeniu stwardnienia rozsianego odznaczają się leki immunomodulujące: interferon β, mitoksantron, octan glatirameru i natalizumab.

Cały czas trwają dalsze próby wynalezienia bardziej efektywnych terapii. Stosowane są również na świecie metody eksperymentalne np. przeszczepy szpiku, przeszczepianie komórek macierzystych czy stosowanie różnego rodzaju przeciwciał, hamujących proces autoimmunologiczny.

Leczenie objawowe stwardnienia rozsianego

Leczenie objawowe ukierunkowane się bezpośrednio na indywidualne objawy i problemy z jakimi zmaga się osoba chora (np. zaburzenia oddawania stolca, moczu, zaburzenia seksualne czy spastyczność). Zastosowanie znalazły tutaj zarówno metody niefarmakologiczne (np. fizjoterapia, techniki ułożeniowe, stymulacja elektryczna) jak i farmakologiczne oraz operacyjne.

U pacjentów cierpiących z powodu spastyczności stosuje się rehabilitację oraz farmakoterapię (np. baklofen, benzodiazepiny, tizanidina, dantrolen), mające na celu zmniejszenie napięcia mięśniowego, zapobieganie przykurczom mięśni i usprawnianie. Gdy zawodzą metody nieinwazyjne konieczne bywa wdrożenie postępowania zabiegowego np. wstrzykiwanie toksyny botulinowej, przecięcie przednich korzeni nerwowych czy wewnątrzoponowe podawanie leków (np.bakolfenu).

W przypadkach, w których osoba chora skarży się na nasilone osłabienie siły mięśniowej czy zaburzenia koordynacji ruchowej stosowane są głównie ćwiczenie fizyczne, mające zapewnić pacjentowi jak najdłuższą sprawność.

U chorych skarżących się na dolegliwości bólowe konieczne może być wdrożenie leczenia farmakologicznego za pomocą karbamazepiny, baklofenu czy gabapentyny. W ciężkich stanach proponowane jest zabiegowe uśmierzanie bólu (dokanałowe podawanie morfiny lub przecięcie korzeni tylnych).

Opieka i terapia przy stwardnieniu rozsianym powinna być kompleksowa, zapewniająca także osobie chorej pomoc psychologiczną (czasem psychiatryczną). Chorzy mają problemy z zaakceptowaniem nowej sytuacji, frustrują ich pojawiające się objawy neurologiczne, bardzo często rozwija się u nich depresja, dlatego bardzo ważne jest wsparcie osób bliskich, jak i psychologów.

Rokowanie w stwardnieniu rozsianym

Przebieg stwardnienia rozsianego jest bardzo zróżnicowany i praktycznie nie można go przewidzieć. Długość życia pacjentów nie różni się zbytnio od średniej długości życia w populacji generalnej (o kilka lat krótsza). Największy problem stanowi obniżenie komfortu życia oraz niesprawność. Należy pamiętać, iż choroba niesłusznie pojmowana jest jako prowadząca do szybkiego inwalidztwa, tak naprawdę proces chorobowy zazwyczaj postępuje powoli. 60% osób chorych po ok. 15 latach trwania stwardnienia rozsianego nadal porusza się samodzielnie i ma niewielkie dolegliwości neurologiczne, 20% używa wspomagaczy chodu (np. lasek, balkoników, wózków inwalidzkich), kolejne 20% jest unieruchomiona w łóżku. Aż u 1/3 stwardnienie rozsiane nigdy nie doprowadza do trwałego inwalidztwa. Szacuje się, że jeżeli w ciągu 5-7 lat nie rozwinie się niesprawność u chorego, to ryzyko trwałej niesprawności jest małe.

Opublikowano: ; aktualizacja: 16.03.2015

Oceń:
4.6


Może cię

Wideo – Stwardnienie rozsiane

Stwardnienie rozsiane, czyli sclerosis multiplex jest jedną z najczęstszych chorób neurologicznych. Występuje poniżej 40 roku ...

Afazja – co to jest, jakie są rodzaje, objawy i leczenie?

Afazja (zaburzenie afatyczne) stanowi nabyte zaburzenie mowy, polegające na całkowitej utracie tworzenia i/lub rozumienia języka ...

Stwardnienie rozsiane

Przyczyny rozwoju stwardnienia rozsianego są nadal nie do końca poznane. Wiadomo, że istotą choroby jest ...

Stwardnienie rozsiane a ciąża

Stwardnienie rozsiane (SM) zajmuje szczególne miejsce wśród chorób neurologicznych. SM jest chorobą przewlekłą, trwającą do ...

Wideo – Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego

Płyn mózgowo-rdzeniowy badamy wówczas, gdy podejrzewamy: zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie mózgu, zapalenie korzeni rdzeniowych, krwawienie ...

Rehabilitacja w stwardnieniu rozsianym

Rehabilitacja w stwardnieniu rozsianym jest nieodzownym elementem terapii chorego. Należy ją dostosować bezpośrednio do pacjenta. ...

Badania elektrofizjologiczne w okulistyce

Badania elektrofizjologiczne stanowią ważny element diagnostyki okulistycznej. Badania oka, rejestrujące prądy czynnościowe to elektroretinografia, elektrookulografia, ...

Seks a choroby neurologiczne

Choroby neurologiczne a sprawność seksualna to zagadnienia bardzo ściśle ze sobą powiązane. To właśnie mózg ...

Zaburzenia uwagi i koncentracji

Problemy z koncentracją, brak koncentracji czy niemożność „skupienia się” na wykonywanej czynności – to jedne ...

Badanie potencjałów wywołanych

Badanie potencjałów wywołanych jest obiektywną metodą zbadania przewodzenia w układzie nerwowym. Jest to bezpośrednia rejestracja ...

Rezonans magnetyczny (MRI) układu nerwowego

Rezonans magnetyczny (MRI) układu nerwowego jest obecnie jedną z najlepszych metod diagnostycznych chorób tego układu. ...

Życie ze stwardnieniem rozsianym

Stwardnienie rozsiane nie musi oznaczać rezygnacji z życia zawodowego, rodzinnego oraz aktywności fizycznej. Osoby chore ...

Komentarze i opinie (0)

Drogi Użytkowniku!
Zależy nam, aby dostarczane przez nas serwisy w pełni spełniały Twoje oczekiwania. Dlatego prosimy — wyraź zgodę na przetwarzanie danych, które trafiają do nas, gdy korzystasz ze stron i aplikacji HF Media sp z o.o. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę.

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

Dowiedz się więcej o zasadach przetwarzania Twoich danych, które weszły w życie 25 maja 2018. Zebraliśmy dla Ciebie najważniejsze informacje, które z pewnością rozwieją wszystkie Twoje wątpliwości. Jeżeli masz więcej pytań — skontaktuj się z nami.

Dane — jak je zbieramy?

Twoje dane zbieramy w momencie, gdy korzystasz z naszych usług (np. serwisów internetowych). Dane mogą być zapisywane np. w plikach cookies, które instalujemy lub instalują nasi zaufani partnerzy na naszych stronach oraz urządzeniach, które wykorzystujesz do korzystania z naszej oferty.

Administrator danych — kto nim będzie

HF Media sp z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Łąkowa 7a, ale także inne podmioty z którymi stale współpracujemy (przede wszystkim w zakresie dostosowywania naszych treści oraz reklam do Twoich potrzeb oraz zainteresowań), ale które nie należą do HF Media sp z o.o. . Oczywiście możesz sprawdzić listę naszych zaufanych partnerów - znajduje się w zakładce Zauwani partnerzy

Przetwarzanie Twoich danych — w jakim celu?

Zależy nam na tym, by przetwarzać Twoje dane w kilku celach:
  • by świadczone przez nas usługi były odpowiedzią na to, co Cię interesuje
  • by treści ukazujące się w naszych serwisach były dopasowane do Twoich zainteresowań
  • również by publikowane przez nas reklamy odpowiadały Twoim potrzebom i upodobaniom
  • by świadczone przez nas usługi nie były polem do nadużyć i oszustw — bezpieczeństwo Twoich danych jest nas najważniejsze

Możliwość przekazywania Twoich danych — komu?

W większości dane dotyczące ruchu naszych użytkowników gromadzone są przez naszych zaufanych partnerów. Prawo daje nam także możliwość przekazania danych podmiotom, które będą je przetwarzać na nasze zlecenie. Mogą to być na przykład podwykonawcy naszych usług, agencje marketingowe oraz oczywiście organy typu sądy czy policja, które mogą żądać danych na podstawie obowiązującego prawa.

Twoje prawa w stosunku do danych

Pamiętaj, że w każdej chwili masz prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych przez HF Media sp z o.o. i jego zaufanych partnerów. Możesz również zażądać dostępu do swoich danych — w dowolnym momencie możesz je usunąć, sprostować, ograniczyć ich przetwarzanie, przenieść czy wnieść skargę do organu nadzorczego — GIODO.

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych

Nie zapominaj, że w każdym przypadku przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na podstawie prawnej na bazie obowiązujących przepisów. Jedną z nich może być konieczność przetwarzania danych do wykonania lub zawarcia umowy, której jesteś stroną. Taką umowę może stanowić regulamin jednego z naszych serwisów www, który odwiedzasz. W przypadku marketingu, w tym profilowania podstawą prawną jest Twoja dobrowolna zgoda. W przypadku pozostałych celów, takich jak analityka ruchu lub zapobieganie nadużyciom, podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora danych.

Wyraź zgodę na przechowywanie 25 maja 2018 roku, w Twoim urządzeniu plików cookies, jak też na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym profilowania, Twoich danych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania oferowanych przez nas i naszych zaufanych partnerów usług. Wyraź zgodę na przetwarzanie danych po 25 maja 2018 roku w ramach korzystania z oferowanych przez nas i naszych zaufanych partnerów usług. Dzięki temu będziemy trafiać jeszcze lepiej w Twoje preferencje poprzez nasze treści i reklamy. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Jeszcze więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych znajduje się w Polityce Prywatności serwisów HF Media.
Oktawave
FreshMail Sp. z o.o.
Google
Cloudflare
Facebook
Criteo
HotJar
Disqus
TVN
Wirtualna Polska
Quarticon