Rehabilitacja w stwardnieniu rozsianym

Rehabilitacja w stwardnieniu rozsianym jest nieodzownym elementem terapii chorego. Należy ją dostosować bezpośrednio do pacjenta. Ważne jest wsparcie chorego i zachęcanie go do każdej formy aktywności, która pozwala zachować sprawność psychoruchową.

Stwardnienie rozsiane a rehabilitacja

Rehabilitacja w stwardnieniu rozsianym jest nieodzownym elementem terapii chorego. Należy ją dostosować indywidualnie do każdego pacjenta. Ważne jest by rozpocząć ją zaraz po zdiagnozowaniu SM. Szczególną rolę ogrywa wspieranie pacjenta i zachęcanie go do każdej formy aktywności, która pozwala zachować sprawność psychoruchową.

Stwardnienie rozsiane należy do chorób powoli postępujących, demielinizacyjnych i trwających całe życie. W sposób trwały i nieodwracalny upośledza prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Bardzo ważną rolę w przypadku tej choroby odgrywa regularna rehabilitacja.

Rehabilitacja jest definiowana jako proces, w którym osoba niepełnosprawna nabywa na nowo wiedzę i wszelkie umiejętności potrzebne do maksymalnego wykorzystania pozostającej do jej dyspozycji funkcji ruchowych, społecznych i psychologicznych. Rehabilitacja jest procesem silnie zależnym od stanu ogólnego pacjenta, etapu choroby, ponieważ przebiega ona bardzo indywidualnie. SM powoduje wiele różnych objawów i postępuje w różnym tempie. Rehabilitacje należy planować indywidualnie dla każdego. Nie ma również jednego uniwersalnego zestawu ćwiczeń dla pacjentów z SM.

Cel rehabilitacji w SM

Do szerokiego zakresu procesów rehabilitacyjnych chorych z SM zaliczamy:

 • zdobyciewszechstronnej wiedzy na temat choroby i cały czas jej pogłębianie,
 • rehabilitację ruchowej, psychologiczną oraz społeczną w celu pełnego powrotu pacjenta do stanu pełnosprawności,
 • technik, których zadaniem jest przeciwdziałanie wtórnym komplikacjom,
 • wszelkie działania dających szanse choremu z SM na niezależne, samodzielne i sprawne funkcjonowanie w życiu codziennym.

Formy rehabilitacji pacjentów ze stwardnieniem rozsianym:

 • rehabilitacja ruchowa,
 • hydroterapia,
 • rehabilitacja mowy,
 • rehabilitacja urologiczna,
 • rehabilitacja zawodowa,
 • rehabilitacja psychologiczna,
 • rehabilitacja społeczna (środowiskowa).

Rehabilitacja pacjenta z SM jest procesem długotrwałym, wymagającym regularności oraz pomocy wykwalifikowanego personelu. Przerwy pomiędzy ćwiczeniami nie powinny być zbyt długie. Celem rehabilitacji jest zwiększenie ruchomości stawów, poprawa koordynacji, siły mięśni, płynności ruchów, wydolności organizmu oraz stabilności i równowagi ruchów.

Rehabilitacja w szpitalu i w domu

Rehabilitację należy rozpocząć jak najszybciej. Na początku powinna odbywać się w szpitalu a następnie w domu chorego. Rehabilitacja na oddziałach szpitalnych jest silnie ograniczona czasowo ale bardzo intensywna i zróżnicowana. Już na tym etapie bardzo ważną role odgrywa udział rodziny, w procesach rehabilitacyjnych, który nie tylko poprawia stan psychiczny chorego ale także przygotowuje wszystkich domowników do codziennych ćwiczeń.

W przypadku rehabilitacji domowej nie ma możliwości zastosowania wielu niezbędnych technik dlatego wiele rodzin decyduje się na korzystanie z rehabilitacji w specjalnie przygotowanych do tego ośrodkach. Program zajęć dostosowany jest zawsze indywidualnie do pacjenta. Wsparcie psychiczne i emocjonalne, mobilizacja chorego, dbałość o ciągłość ćwiczeń oraz konsekwencja w założonych celach rehabilitacji są niezbędnym warunkiem osiągnięcia zamierzonych korzyści przez chorego ze stwardnieniem rozsianym.

W przypadku rehabilitacji ruchowej mamy do czynienia z prostymi czynnościami wspierającymi, zwiększającymi ruchomość czy rozciąganie kończyn. Zmniejszają one sztywność, kurczliwość oraz męczliwość mięśni przez co chory m.in. łatwiej znosi wysiłek fizyczny a poruszanie nie sprawia mu bólu. Kandydatami do rehabilitacji ruchowej są pacjenci z umiarkowanymi zaburzeniami funkcji neurologicznych, którzy zachowują jeszcze zdolność do w miarę swobodnego poruszania się. Osoby te powinno się zaangażować w uprawianie sportu (jazda na rowerze, piesze spacery czy zajęcia w wodzie). Członkowie profesjonalnego zespołu rehabilitacyjnego, odwiedzają pacjenta w domu, gdzie mogą realizować rehabilitacje społeczną i psychologiczną. Chory pomimo choroby, która go spotkała, powinien zrozumieć i uświadomić sobie, iż jest w stanie sam poradzić sobie z codziennymi problemami czy zadbać o siebie. Ważne by nie czuł się wykluczony z życia społecznego. Pacjent nie powinien rezygnować ze swoich pasji oraz zainteresowań.

Ćwiczenia w stwardnieniu rozsianym

Pacjentom z SM zaleca się ćwiczenia rozciągające, które poprawiają sprawność ruchową oraz ćwiczenia na koordynację i utrzymanie równowagi. Bardzo przydatne są ćwiczenia ruchowe wykonywane z obciążeniem oraz ćwiczenia w wodzie, które umożliwiają poruszanie np. niewładnymi kończynami. Zastosowanie wody o obniżonej temperaturze u pacjentów z zaburzeniami widzenia- poprawia wzrok. Ćwiczenia rehabilitacyjne powinny być zróżnicowane, regularne i zawsze odbywać się pod okiem wykwalifikowanego personelu. W przypadku zajęć w domu nie wolno samemu zmieniać czy ustalać przebiegu oraz czasu trwania ćwiczenia. Pomieszczenie, w którym się odbywają należy przewietrzać. W trakcie ćwiczeń należy stosować przerwy i ćwiczenia oddechowe, każdy pacjent powinien ćwiczyć we własnym tempie. Obserwacje pokazują, iż odpowiednio prowadzona rehabilitacja może doprowadzić do poprawy a nawet do naprawy utraconej funkcji neurologicznej.

Podjęcie bądź utrzymywanie aktywności zawodowej w przypadku osób dotkniętych SM jest bardzo ważnym elementem rehabilitacji. Pacjenci ze stwardnieniem rozsianym w większości przypadków, zwłaszcza na początku rozwoju choroby mogą prowadzić pojazdy mechaniczne, co pozwala zwiększać ich aktywność, a także docierać do miejsc, gdzie będą poddawane rehabilitacji.

Opieka psychologiczna w stwardnieniu rozsianym

W rehabilitacji pacjentów z SM szczególną rolę odgrywa pomoc psychologiczna już w od momentu usłyszenia diagnozy. Jest to sytuacja stresująca dla niektórych wręcz traumatyczna, która wywołuje napięcia, lęki, niepewność a nawet zagrożenia życia osobistego, zawodowego i planów na przyszłość. Pierwszym etapem rehabilitacji psychologicznej jest dostarczenie pacjentowi jak najwięcej informacji o chorobie, która go dotknęła (przekazanie ulotek, rozmowa, odpowiedzi na wszelkie pytanie, polecenie książek). Trzeba to uczynić w sposób zrozumiały dla pacjenta, bez posługiwania się skomplikowanym słownictwem, cierpliwy, bez pośpiechu. Rehabilitacja ta dotyczy także rodziny pacjenta, ponieważ choroba ta będzie miała znaczący wpływ na ich życie. Rehabilitacja ta kładzie duży nacisk na przeciwdziałanie izolacji oraz odrzucenia pacjenta jak również kontrole jego stanu emocjonalnego.

Mieszkanie osoby chorej na stwardnienie rozsiane

W początkowym okresie choroby, gdy pacjent jest w stanie samodzielnie się poruszać nie wymaga istotnych zmian w urządzeniu mieszkania. W zaawansowanych i późniejszych okresach choroby istotna rolę odgrywają odpowiednie urządzenia i przyrządy ułatwiające proces rehabilitacji, a także poruszanie się pacjenta. Do tych przyrządów należą kule oraz inne podpory ułatwiające poruszanie się (platformy, wózki inwalidzkie i stoły pionizacyjne).

Bardzo ważną role odgrywają również urządzenia domowe ułatwiające pacjentowi wykonywanie czynności życiowych, takie jak: bezprzewodowe włączniki światła, telefony z zestawem głośnomówiącym, alarmy, automatycznie otwierane drzwi i wiele innych. Niezbędne są urządzenia pomagające pacjentowi utrzymanie higieny osobistej takie jak podpory, uchwyty, mata antypoślizgowa, nisko zawieszone szafki w toaletach i wannach. Należy spod nóg chorego usunąć wszelkie śliskie dywaniki, odklejająca się wykładzinę czy wysokie progi. Ważną role odgrywa także obuwie, nie może być śliskie i trudne do włożenia przez chorego.

Rzut choroby a rehabilitacja

Stwardnienie rozsiane to choroba, w której mamy do czynienia z rzutami. Rzutem określamy pewną grupę objawów, która pojawia się w określonym czasie i przez pewien czas utrzymuje. W okresie rzutu choroby rehabilitacja ruchowa powinna być mniej intensywna i ograniczać się jedynie do ćwiczeń biernych i oddechowych. Rehabilitacja pacjentów z bardziej zaawansowaną chorobą, którzy poruszają się z trudem czy korzystają z wózka inwalidzkiego, prowadzona jest głównie w celu zmniejszenia spastyczności, ograniczenia skurczów mięśniowych oraz przeciwdziałania przykurczom stawowym. W późniejszym okresie choroby niezbędną rolę odgrywa także rehabilitacja mowy, która poprawia zakres komunikowania się pacjenta z otoczeniem. Ważna rolę odgrywa również rehabilitacja mięśni miednicy, w celu poprawy kontroli funkcji zwieraczy.

Opublikowano: ; aktualizacja: 16.03.2015

Oceń:
4.5


Może cię

Życie ze stwardnieniem rozsianym

Stwardnienie rozsiane nie musi oznaczać rezygnacji z życia zawodowego, rodzinnego oraz aktywności fizycznej. Osoby chore ...

Stwardnienie rozsiane – diagnostyka i leczenie

Stwardnienie rozsiane jest schorzeniem, przebiegającym skrycie, które przez wiele miesięcy (nawet lat) często nie daje ...

Seks a choroby neurologiczne

Choroby neurologiczne a sprawność seksualna to zagadnienia bardzo ściśle ze sobą powiązane. To właśnie mózg ...

Zaburzenia uwagi i koncentracji

Problemy z koncentracją, brak koncentracji czy niemożność „skupienia się” na wykonywanej czynności – to jedne ...

Wideo – Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego

Płyn mózgowo-rdzeniowy badamy wówczas, gdy podejrzewamy: zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie mózgu, zapalenie korzeni rdzeniowych, krwawienie ...

Badanie potencjałów wywołanych

Badanie potencjałów wywołanych jest obiektywną metodą zbadania przewodzenia w układzie nerwowym. Jest to bezpośrednia rejestracja ...

Wideo – Stwardnienie rozsiane

Stwardnienie rozsiane, czyli sclerosis multiplex jest jedną z najczęstszych chorób neurologicznych. Występuje poniżej 40 roku ...

Stwardnienie rozsiane

Przyczyny rozwoju stwardnienia rozsianego są nadal nie do końca poznane. Wiadomo, że istotą choroby jest ...

Badania elektrofizjologiczne w okulistyce

Badania elektrofizjologiczne stanowią ważny element diagnostyki okulistycznej. Badania oka, rejestrujące prądy czynnościowe to elektroretinografia, elektrookulografia, ...

Stwardnienie rozsiane a ciąża

Stwardnienie rozsiane (SM) zajmuje szczególne miejsce wśród chorób neurologicznych. SM jest chorobą przewlekłą, trwającą do ...

Rezonans magnetyczny (MRI) układu nerwowego

Rezonans magnetyczny (MRI) układu nerwowego jest obecnie jedną z najlepszych metod diagnostycznych chorób tego układu. ...

Afazja – co to jest, jakie są rodzaje, objawy i leczenie?

Afazja (zaburzenie afatyczne) stanowi nabyte zaburzenie mowy, polegające na całkowitej utracie tworzenia i/lub rozumienia języka ...

Komentarze (0)