Migrena (ból migrenowy)

Migrena należy do tzw. samoistnych bólów głowy, czyli takich, gdzie istotą problemu jest sama dolegliwość bólowa okolicy głowy. Definiuje się ją jako częste, przewlekłe i naruszające sprawność zaburzenie nerwowo-naczyniowe, znamionujące się napadami silnego bólu głowy, z towarzyszącymi objawami autonomicznymi oraz aurą z objawami neurologicznymi.

Czym jest migrena?

Migrena jest niewątpliwie schorzeniem o zasięgu globalnym, dotykającym ludzi na całym świecie. Stanowi ona najczęstszą dolegliwość układu nerwowego, z którą chorzy zgłaszają się do lekarza, a także jest jedną z najpowszechniejszych, przewlekłych przypadłości człowieka. Aktualne dane epidemiologiczne wykazują, że na migrenę cierpi ok. 10-15% populacji ogólnej. Predysponowane do zachorowania się głównie kobiety, które chorują czterokrotnie częściej niż mężczyźni. Pierwsze napady bólu głowy typu migreny zazwyczaj pojawiają się w dzieciństwie lub wieku młodzieńczym, natomiast szczyt zapadalności obserwuje się między 25 a 55 rokiem życia.

Migrena należy do rodziny tzw. samoistnych bólów głowy (pierwotnych bólów głowy), czyli takich, gdzie istotą problemu jest sama dolegliwość bólowa okolicy głowy. Definiuje się ją jako częste, przewlekłe i naruszające sprawność zaburzenie nerwowo-naczyniowe, znamionujące się napadami silnego bólu głowy, z towarzyszącymi objawami autonomicznymi oraz – u części pacjentów – aurą z objawami neurologicznymi.Obecnie uważa się ją za chorobę o podłożu genetycznym, dziedziczną zaliczaną do tzw. kanałopatii (czyli schorzeń, gdzie występuje zaburzenie funkcji kanałów jonowych lub białek).

Migrena – podłoże i przyczyny

Aktualnie, cały czas trwają badania, poszukujące głównej przyczyny rozwoju migreny. Patogeneza tej choroby pozostaje nadal nieznana. Istnieje wiele hipotez powstawania migreny, najbardziej prawdopodobną z nich wydaje się teoria, mówiąca o obecności pierwotnego zaburzenia neuronalnego (kanałopatii), polegającego na nieprawidłowym funkcjonowaniu kanałów jonowych kory mózgowej, neuronów regulujących przepływ mózgowy oraz płytek krwi lub makrofagów, które chemicznie stymulują okołonaczyniowe wewnątrzczaszkowe włókna nerwowe. Ponadto wyróżnianymi hipotezami, mogącymi brać udział w rozwoju migreny są teorie naczyniowe, metaboliczne oraz genetyczne.

Mimo, że nie udało się do tej pory wskazać jednej przyczyny tego schorzenia oraz ataki w większości występują spontanicznie, znane są liczne czynniki, które mogą prowokować napady migreny. Zaliczane są tutaj przede wszystkim:

 • czynniki endogenne – czyli takie, które działają na organizm od wewnątrz. Należą do nich głównie: zaburzenia snu (zarówno niedobory snu jak jego nadmierna ilość), zmęczenie oraz nieregularne przyjmowanie posiłków (zwłaszcza zbyt długie przerwy między posiłkami);
 • czynniki hormonalne – gdzie zasadniczą rolę odgrywają hormony płciowe żeńskie. Uważa się, że zaburzenia równowagi hormonalnej są jedną z bezpośrednich przyczyn wyzwalania migreny u kobiet. Największą rolę przypisuje się wzrostowi poziomu estrogenów, co tłumaczyłoby ujawnianie się choroby zazwyczaj w okresie dojrzewania, kiedy dziewczęta zaczynają miesiączkować i w ich organizmie dokonują się najistotniejsze zmiany hormonalne. Ponadto za istotnością czynników hormonalnych przemawia fakt, iż w pierwszym trymestrze ciąży (skok poziomu estrogenów i progesteronu) ilość napadów oraz objawy migreny ulegają znacznemu nasileniu. Podobna sytuacja dotyczy kobiet przyjmujących doustne środki antykoncepcyjne (tabletki antykoncepcyjne jednoskładnikowe), obserwuje się wśród nich zwiększony odsetek zachorowania na migrenę, a także (szczególnie u kobiet palących) wykazano tendencję do występowania tzw. udarów migrenowych (ciężka postać migreny, która może prowadzić nawet do częściowej ślepoty). Z kolei wraz ze spadkiem ilości hormonów żeńskich np. podczas menopauzy u większości kobiet dochodzi do ustąpienia objawów migreny bądź złagodzenia jej przebiegu;
 • czynniki psychiczne – gdzie głównym wyzwalaczem procesu chorobowego jest długotrwały stres, napięcie psychiczne, a także zaburzenia lękowe. U osób cierpiących na depresję, narażonych na przewlekły stres oraz manifestujących zespół wypalenia zawodowego częściej dochodzi do rozwoju migreny;
 • czynniki pokarmowe i substancje chemiczne – do tej grupy należą głównie pokarmy, napoje, leki i środki odurzające (także te wchłaniane przez układ oddechowy). Osoby dotknięte migreną powinny unikać czekolady, żółtych serów dojrzewających, orzechów arachidonowych oraz roślin strączkowych (np. groch, fasola, bób), pszenicy, owoców morza, alkoholu (głównie czerwonego wina), kawy i herbaty, cytrusów, smażonych oraz tłustych mięs. Niekorzystny wpływ wywierać mogą również substancje chemiczne stosowane w przemyśle spożywczym np. tartrazyna (np. obecna w produktach w proszku, galaretkach, likierach, musztardzie czy wyrobach cukierniczych), kwas benzoesowy (np. konserwant wielu produktów, obecny w margarynie, gumie do żucia) lub azotan sodu (np. obecny w konserwach mięsnych). Ponadto napady migreny mogą zostać zainicjowane przez niektóre leki np. estrogeny (stosowane w hormonalnej terapii zastępczej), indometacynę (niesteroidowy lek przeciwzapalny), nifedypinę (lek stosowany w chorobie niedokrwiennej serca) czy przedawkowanie ergotaminy. U niektórych chorych obserwuje się również nadwrażliwość na silne zapachy, które mogą stać się czynnikami wyzwalającymi (np. perfumy, farby, benzyna);
 • czynniki środowiskowe – zaliczają się tutaj zmiany pogody, natężenie światła, pozostawanie na dużych wysokościach oraz zmiany ciśnienia atmosferycznego;
 • inne – do których należą: duży wysiłek fizyczny, aktywność seksualna, urazy głowy oraz arteriografię tętnic szyjnych. Urazy głowy mogą być przyczyną nie tylko migreny, ale również innych, przewlekłych bólów głowy. Intensywny wysiłek fizyczny nie jest zalecany osobom cierpiącym na migrenę, ponieważ często wywołuje jej ataki. Nie oznacza to jednak, że osoby chore powinny rezygnować aktywności fizycznej lub że mają przeciwwskazania do ćwiczeń fizycznych. Wysiłek fizyczny powinien być dostosowany do możliwości chorego, aby uniknąć zbyt dużego obciążenia dla organizmu.

Postacie migreny

Migrena stanowi schorzenie niejednorodne, cechujące się zróżnicowanym przebiegiem klinicznym, dlatego w celu ułatwienia diagnostyki i rozpoznania starano się wyodrębnić główne postacie tej choroby. Jedną z obowiązujących klasyfikacji jest podział migreny wg Klasyfikacji i kryteriów diagnostycznych bólów głowy, nerwobólów czaszkowych i bólu twarzy zaproponowany przez Komitet Klasyfikacyjny Międzynarodowego Towarzystwa Bólów Głowy z 2004 roku:

 • migrena bez aury,
 • miesiączkowa migrena bez aury,
 • migrena bez aury zależna od miesiączki,
 • migrena z aurą,
 • dziecięce zespoły okresowe,
  • cykliczne wymioty,
  • migrena brzuszna,
  • łagodne napadowe dziecięce zawroty głowy,
 • powikłania migreny,
  • migrena przewlekła,
  • stan migrenowy,
  • przedłużona aura bez zawału mózgu,
  • migrenowy zawał mózgu,
  • drgawki aktywowane migreną,
 • migrena prawdopodobna,
  • bez aury,
  • z aurą,
  • przewlekła.

Objawy kliniczne migreny

Istotę obrazu klinicznego migreny stanowią spontaniczne, nawracające bóle głowy o charakterze napadowym, trwające zazwyczaj od 4 do 72 godzin u osób dorosłych (u dzieci do 15 roku życia może trwać ok. 1 godziny). Typowymi znamionami napadu migrenowego są przeważnie jednostronne bóle głowy, określane przez pacjenta jako pulsujące o średnim bądź ciężkim nasileniu. Dolegliwości bólowe wzmagają się pod wpływem zwykłej aktywności fizycznej oraz towarzysza im nudności i/lub wymioty, wrażliwość na światło, hałas oraz zapachy. U części osób chorych obserwuje się występowanie tzw. objawów prodromalnych migreny (objawy zapowiadające) jeszcze przed wystąpieniem właściwego napadu bólowego. Na ogół występują one kilka godzin przed do 2 dni przed atakiem bólowym. Należą do nich m.in. uczucie zmęczenia lub pobudzenie, wzmożone pragnienie, sztywność karku, ziewanie lub apetyt na słodycze.

Wyróżnić możemy ze względu na odrębność przebiegu ataku migreny 2 główne typy choroby:

 • Migrena bez aury, występującą zdecydowanie częściej (ok. 80-90% wszystkich napadów migrenowych)
 • Migrena z aurą

Zasadniczą cechą różniącą te dwie postacie jest występowanie odwracalnych, ogniskowych objawów neurologicznych (objawy podrażnienia z układu nerwowego) poprzedzających atak migrenowy (lub towarzyszących napadowi) i trwających do 60 min – jest to tzw. aura.

Obraz napadu migrenowego bez aury może przybierać rozmaite formy. Część chorych budzi się już z w pełni rozwiniętym zespołem objawów migreny (tzw. migrena poranna, zazwyczaj oporna na leczenie), podczas gdy u drugiej połowy ból głowy narasta stopniowo i cechuje go tętniący charakter. Zazwyczaj ból lokalizuje się w okolicy skroni oraz gałki ocznej (pacjent może zgłaszać tzw. uczucie wysadzania oka) i rozszerza się w miarę upływu czasu na połowę twarzy, rzadziej dotyczy całej głowy lub rozpoczyna się w okolicy potylicy. Oprócz dolegliwości bólowych pacjenci cierpią w trakcie napadu z powodu nudności (lub niechęci do jedzenia), fonofobii (złe znoszenie hałasu), fotofobii (nadwrażliwości na światło) oraz osmofobii (złe znoszenie zapachów). U wielu chorych występują jeszcze inne objawy autonomiczne np. dreszcze, biegunka, poty, kołatanie serca, duszność, ziewanie, wielomocz a nawet gorączka. Niekiedy dochodzi do omdlenia, często występują przykre zawroty głowy. Wygląd chorych jest dość charakterystyczny: cierpiący wyraz twarzy, uboga mimika, bladość, podkrążenie oczu. Ponadto u różnych chorych występuje odmienne nasilenie objawów, najczęściej ataki migreny mają przebieg łagodny (nie upośledzają codziennej aktywności bądź ograniczają ją w niewielkim wymiarze) lub umiarkowanie ciężki (zdolność do pracy znacznie ograniczona). Ciężkie migreny występują u 25% osób cierpiących na to schorzenie i zmuszają chorego do pozostawania w łóżku, przeważnie w ciemnym pomieszczeniu, a każdy przejaw aktywności pogłębia dolegliwości.

W przebiegu migreny z aurą możemy natomiast wyróżnić 3 zasadnicze okresy napadu:

 1. okres objawów neurologicznych (odwracalnych, ustępujących po napadzie),
 2. okres przerwy bezobjawowej,
 3. ból głowy z objawami towarzyszącymi (foto/fono/osmofobie, nudności).

Pierwszy okres rozpoczyna się co najmniej jednym odwracalnym objawem neurologicznym, który dotyczy kory lub pnia mózgu. Symptomy z układu nerwowego (aura) narastają stopniowo w ciągu kilku minut (5-20 min) i trwają do 60 min (zdarzają się przypadki migreny z tzw. przedłużoną aurą, która trwa ponad 60 min, ale krócej niż 7 dni). Mogą one przyjmować formę zaburzeń wzrokowych, jednostronnych zaburzeń czucia, niedowładu połowicznego czy zaburzeń mowy, wówczas mamy do czynienia z tzw. migreną typową. Jedną z najczęstszych postaci stanowi aura wzrokowa przyjmująca postać tzw. mroczka migocącego (czyli błyszczącej, drgającej i powiększającej się plamy ukazującej się choremu przed oczami) lub błysków, zygzakowatej fali czy ubytków w polu widzenia. Chorzy opisują często doznania wzrokowe jako świetliste, pulsujące fale, poruszające się im przed oczami lub świetliste, powiększające się punkciki.Widziane przedmioty często wydają się chorym inne niż są w rzeczywistości, jeśli chodzi o kształt lub rozmiar. Aura czuciowa może przejawiać się mrowieniem jednej części twarzy, jednego ramienia lub drętwienie jednej strony ciała.

Po okresie objawów ogniskowych następuje okres bezobjawowy, gdzie chory nie skarży się na żadne dolegliwości. Potem następuje zasadnicza faza choroby, mianowicie dochodzi do wystąpienia napadu bólowego głowy, który charakteryzuje się takimi samymi cechami jak w przypadku migreny bez aury.

Zarówno w przebiegu migreny z aurą lub bez aury można zaobserwować tzw. okres ponapadowy, gdzie po zakończeniu ataku migrenowego chory może zapaść w sen, z którego budzi się bez dolegliwości lub skarży się na niezbyt nasilone tępe, rozlane bóle głowy.

Opublikowano: ; aktualizacja: 08.07.2015

Oceń:
4.5


Może cię

Rodzaje migreny

Migrena stanowi schorzenie niejednorodne, cechujące się zróżnicowanym przebiegiem klinicznym, dlatego w celu ułatwienia diagnostyki i ...

Napięciowe bóle głowy

Napięciowy ból głowy ma charakter nienapadowy. Jego istotę stanowią mniej lub bardziej regularne incydenty bólowe ...

Wideo – Migrena – objawy

Migrena jest jednostką chorobową charakteryzującą się napadami bólów głowy, które mają specyficzne cechy. Migreną klasyczną ...

Ból głowy w nocy wybudzający ze snu – co to znaczy?

Ból głowy opisywany jest często jako silny, ostry, kłujący, pulsujący czy tępy. Dolegliwości bólowe mogą ...

Jakie są przyczyny bólów głowy?

Bóle głowy są jedną z najpowszechniejszych dolegliwości, której doświadczył chyba każdy z nas. Mogą wynikać ...

Migrena – przebieg i leczenie

Aktualna wiedza na temat migreny nie pozwala na trwałe, przyczynowe wyleczenie choroby, natomiast pozwala na ...

Wideo – Migrena a naczynioruchowy ból głowy

Zwykły naczynioruchowy ból głowy jest jednostką chorobową dość częstą. Charakteryzuje się przewlekłymi, okresowymi bólami głowy ...

Klasterowy ból głowy

Powstawanie oraz przyczyna klasterowych bólów głowy nie są do końca poznane. Należą one do rodziny ...

Jak zapobiegać bólom głowy?

Bóle głowy to wbrew pozorom bardzo szerokie spektrum zaburzeń o niezwykle zróżnicowanej etiologii. Bólu głowy ...

Leczenie bólów głowy

Na ból głowy pacjenci często stosują tabletki przeciwbólowe bez umiaru i bez potrzeby. Jest to ...

Blokery kanału wapniowego (antagoniści wapnia)

Blokery kanału wapniowego (synonimy: antagoniści kanału wapniowego, Ca-blokery) zostały wprowadzone do leczenia nadciśnienia tętniczego w ...

Wideo – Badanie EEG

Badanie EEG wykonuje się celem oceny czynności bioelektrycznej mózgu, która ulega zaburzeniu w różnych chorobach. ...

Komentarze i opinie (0)

Drogi Użytkowniku!
Zależy nam, aby dostarczane przez nas serwisy w pełni spełniały Twoje oczekiwania. Dlatego prosimy — wyraź zgodę na przetwarzanie danych, które trafiają do nas, gdy korzystasz ze stron i aplikacji HF Media sp z o.o. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę.

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

Dowiedz się więcej o zasadach przetwarzania Twoich danych, które weszły w życie 25 maja 2018. Zebraliśmy dla Ciebie najważniejsze informacje, które z pewnością rozwieją wszystkie Twoje wątpliwości. Jeżeli masz więcej pytań — skontaktuj się z nami.

Dane — jak je zbieramy?

Twoje dane zbieramy w momencie, gdy korzystasz z naszych usług (np. serwisów internetowych). Dane mogą być zapisywane np. w plikach cookies, które instalujemy lub instalują nasi zaufani partnerzy na naszych stronach oraz urządzeniach, które wykorzystujesz do korzystania z naszej oferty.

Administrator danych — kto nim będzie

HF Media sp z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Łąkowa 7a, ale także inne podmioty z którymi stale współpracujemy (przede wszystkim w zakresie dostosowywania naszych treści oraz reklam do Twoich potrzeb oraz zainteresowań), ale które nie należą do HF Media sp z o.o. . Oczywiście możesz sprawdzić listę naszych zaufanych partnerów - znajduje się w zakładce Zauwani partnerzy

Przetwarzanie Twoich danych — w jakim celu?

Zależy nam na tym, by przetwarzać Twoje dane w kilku celach:
 • by świadczone przez nas usługi były odpowiedzią na to, co Cię interesuje
 • by treści ukazujące się w naszych serwisach były dopasowane do Twoich zainteresowań
 • również by publikowane przez nas reklamy odpowiadały Twoim potrzebom i upodobaniom
 • by świadczone przez nas usługi nie były polem do nadużyć i oszustw — bezpieczeństwo Twoich danych jest nas najważniejsze

Możliwość przekazywania Twoich danych — komu?

W większości dane dotyczące ruchu naszych użytkowników gromadzone są przez naszych zaufanych partnerów. Prawo daje nam także możliwość przekazania danych podmiotom, które będą je przetwarzać na nasze zlecenie. Mogą to być na przykład podwykonawcy naszych usług, agencje marketingowe oraz oczywiście organy typu sądy czy policja, które mogą żądać danych na podstawie obowiązującego prawa.

Twoje prawa w stosunku do danych

Pamiętaj, że w każdej chwili masz prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych przez HF Media sp z o.o. i jego zaufanych partnerów. Możesz również zażądać dostępu do swoich danych — w dowolnym momencie możesz je usunąć, sprostować, ograniczyć ich przetwarzanie, przenieść czy wnieść skargę do organu nadzorczego — GIODO.

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych

Nie zapominaj, że w każdym przypadku przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na podstawie prawnej na bazie obowiązujących przepisów. Jedną z nich może być konieczność przetwarzania danych do wykonania lub zawarcia umowy, której jesteś stroną. Taką umowę może stanowić regulamin jednego z naszych serwisów www, który odwiedzasz. W przypadku marketingu, w tym profilowania podstawą prawną jest Twoja dobrowolna zgoda. W przypadku pozostałych celów, takich jak analityka ruchu lub zapobieganie nadużyciom, podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora danych.

Wyraź zgodę na przechowywanie 25 maja 2018 roku, w Twoim urządzeniu plików cookies, jak też na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym profilowania, Twoich danych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania oferowanych przez nas i naszych zaufanych partnerów usług. Wyraź zgodę na przetwarzanie danych po 25 maja 2018 roku w ramach korzystania z oferowanych przez nas i naszych zaufanych partnerów usług. Dzięki temu będziemy trafiać jeszcze lepiej w Twoje preferencje poprzez nasze treści i reklamy. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Jeszcze więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych znajduje się w Polityce Prywatności serwisów HF Media.
Oktawave
FreshMail Sp. z o.o.
Google
Cloudflare
Facebook
Criteo
HotJar
Disqus
TVN
Wirtualna Polska
Quarticon