Częste bóle głowy – przyczyny nawracającego bólu głowy

Częste i powtarzające się ból głowy mogą mieć różną przyczyną. Mogą pojawiać się nagle pod postacią napadu bólu. Przyczynami częstego bólu głowy może być nadciśnienie tętnicze, silny stres, stosowanie używek, bezsenność. Nawracający ból głowy, może wskazywać, że jest to migrena. Osobnymi rodzajami bólów głowy, które pojawiają się często jest klasterowy ból głowy i napięciowy ból głowy

Przyczyny częstego i nawracającego bólu głowy

Powtarzający się ból głowy może mieć wiele przyczyn. Nie zawsze oznacza to poważne problemy zdrowotne, a częściej jest wynikiem nadmiernych bodźców zewnętrznych. W poniższym artykule opisane zostaną najczęstsze przyczyny nawracającego bólu głowy oraz metody radzenia sobie z tą dolegliwością. Najczęstszymi przyczynami nawracających bólów głowy są: stres, nadciśnienie tętnicze, bezsenność oraz używki.

Ból głowy jest objawem subiektywnym. Nawracający ból głowy dzielimy na:

 • pierwotny – bez innej przyczyny;
 • wtórny – będący objawem innej choroby organicznej.

Przyczyny powstawania bólu głowy są rozmaite i najczęściej wymagają głębszej diagnostyki. W rozpoznaniu przyczyny częstych bólów głowy bierze się pod uwagę okresy ich występowania, obszar czaszki, który obejmuje, a także objawy towarzyszące.

Pierwotny ból głowy to zazwyczaj:

 • migrena;
 • napięciowy ból głowy;
 • klasterowy ból głowy;
 • inne – wysiłkowy ból głowy, kaszlowy ból głowy, ból głowy związany z aktywnością seksualną.

Wtórny ból głowy towarzyszy:

 • nadciśnieniu tętniczemu,
 • zwężeniu naczyń dogłowowych,
 • nadużywaniu substancji psychoaktywnych lub ich nagłemu odstawieniu,
 • zakażeniom ośrodkowego układu nerwowego.

Migrena – przyczyna częstego bólu głowy

Migrena uznawana jest obecnie za chorobę populacyjną, gdyż cierpi na nią nawet 15% ogółu ludności na całym świecie. Częściej pojawia się u kobiet, szczególnie w młodym wieku, ale również u kobiet dojrzałych. Mężczyźni chorują rzadziej, ale nie wyjaśniono tej zależności. Wyróżnia się migreny bez aury (zdecydowana większość) oraz z migreny z aurą (czyli z przejściowymi zaburzeniami widzenia lub czucia), które pojawia się na krótko przed napadem bólu głowy. Rozpoznanie migreny jako przyczyny nawracających bólów głowy opiera się na stwierdzeniu kilku cech charakteryzujących tę chorobę:

 • ból głowy trwa od 4–72 godzin;
 • ma co najmniej 2 cechy z wymienionych: umiejscawia się po jednej stronie, jest pulsujący, umiarkowane lub znaczne natężenie, aktywność fizyczna nasila ból;
 • bólowi towarzyszy jedna z dodatkowych dolegliwości – nudności, wymioty, nadwrażliwość na światło lub nadwrażliwość na dźwięki;
 • nie ma innej przyczyny bólu.

Napięciowy ból głowy – napad bólu głowy

Ten typ częstego bólu głowy jest przypisywany osobom, które trudniej radzą sobie ze stresem. Występuje on zazwyczaj mniej regularnie niż migreny, a ponadto ma związek z bezsennością.

Napięciowy ból głowy to dolegliwość o charakterze rozpierania lub ucisku, zazwyczaj obustronnego, w odróżnieniu od migreny. Niestety nie ma jednoznacznych kryteriów rozpoznania choroby, ale przyjmuje się, że powtarzające się napady bólu głowy trwają do kilku godzin i mają charakter narastający oraz mają wyraźny związek ze stanem emocjonalnym chorego. Stres, głód, lęk, niedobór snu a także zmiana klimatu może wywoływać pojawienie się tej przykrej dolegliwości.

Klasterowy ból głowy

Klasterowy ból głowy należy do rodziny trójdzielno-autonomicznych bólów głowy, co oznacza lokalizację bólu w obszarach unerwionych przez czuciowy nerw trójdzielny oraz towarzyszące mu objawy z układu autonomicznego. Cechy charakterystyczne to przede wszystkim:

 • palący, kłujący ból głowy;
 • ból głowy z jednej strony;
 • lokalizacja bólu to zwykle okolica ciemieniowa, gałki ocznej i czoła;
 • napadowość – do kilku napadów na dobę;
 • występowanie również w trakcie snu;
 • współistnienie objawów wegetatywnych po stronie bólu tj. łzawienie, przekrwienie spojówek, obrzęk powiek, wyciek z nosa oraz nadmierna potliwość twarzy.

Klasterem określa się okres czasu, w którym występują napady bólu. Zazwyczaj jest ich 2– 3 w ciągu roku, a pomiędzy tymi okresami następuje remisja.

Częsty ból głowy – przyczyna groźnej choroby?

Do najczęstszych przyczyn nawracających bólów głowy zalicza się głównie przewlekły stres, nadciśnienie tętnicze, bezsenność oraz używki (palenie papierosów, duża ilość spożywanej kofeiny). W trakcie ustalania przyczyny powtarzających się epizodów bólu głowy należy wziąć pod uwagę także te czynniki, a więc niezbędny jest dokładny wywiad chorobowy oraz obserwacja pacjenta.

Najpoważniejszym, ale rzadką przyczyna częstych bólów głowy jest również wzmożone ciśnienie wewnątrzczaszkowe wynikające między innymi z współistnienia nowotworu układu nerwowego lub zakażenia opon mózgowych i mózgu. W tych przypadkach należy zwrócić uwagę na objawy alarmujące towarzyszące opisywanej dolegliwości. Są to przede wszystkim: poranne nudności i wymioty, dodatnie objawy oponowe, zaburzenia świadomości, pogorszenie ostrości wzroku, obrzęk tarczy nerwu wzrokowego.

Leczenie częstych bólów głowy

Walkę z nieprzyjemną dolegliwością należy rozpocząć od prawidłowej higieny snu oraz wypracowania metod relaksacji. Jeśli nawracające bóle głowy są wtórne do choroby towarzyszącej, najlepszym sposobem zapobiegania jest właściwe leczenie objawowe tej choroby. Jeśli jednak mamy do czynienia z jedną z pierwotnych przyczyn bólów głowy, to leczenie jest zazwyczaj zachowawcze.

Leczenie migreny zaczyna się od sposobów niefarmakologicznych i eliminacji czynników wyzwalających napady. Każdy pacjent jest pod tym względem inny i zazwyczaj reaguje na inne czynniki. U niektórych są to konkretne pokarmy, a u niektórych brak snu. Jeśli takie metody nie są wystarczające, zaleca się stosowanie leków przeciwbólowych – w pierwszej kolejności niesteoidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) w odpowiednio dużej dawce. Farmakoterapia migreny to również leki przeciwmigrenowe, czyli tryptany, które jednak ze względu na wysoki koszt nie są dostępne dla wszystkich. W leczeniu napadów migreny pomocne jest także leczenie objawów towarzyszących lekami przeciwwymiotnymi, uspokajającymi oraz kofeiną.

Napięciowy ból głowy w związku z podłożem psychogennym wymaga zazwyczaj pracy z psychologiem i nauce metod łagodzenia stresu. Oprócz tego pomocniczo stosuje się w trakcie napadów leki przeciwbólowe (NLPZ) lub preparaty złożone, zawierające także kofeinę.

Leczenie klasterowego bólu głowy to tlenoterapia w trakcie napadu lub przerywanie ataku lekiem steroidowym (np. deksometazon lub metyloprednizolon). Pomiędzy klasterami istotne jest leczenie profilaktyczne kwasem walproinowym, który jest lekiem przeciwpadaczkowym, hamującym pobudliwość neuronów.

Opublikowano: ; aktualizacja: 27.08.2015

Oceń:
4.1


Może cię

Ból głowy u dziecka

Ból głowy (np. migrenowy czy napięciowy) u dziecka to jeden z najczęstszych objawów zgłaszanych przez ...

Leczenie bólów głowy

Na ból głowy pacjenci często stosują tabletki przeciwbólowe bez umiaru i bez potrzeby. Jest to ...

Ból głowy w nocy wybudzający ze snu – co to znaczy?

Ból głowy opisywany jest często jako silny, ostry, kłujący, pulsujący czy tępy. Dolegliwości bólowe mogą ...

Migrena miesiączkowa – przyczyny, rozpoznanie, leczenie, domowe sposoby, zapobieganie

Migrena miesiączkowa to bóle głowy spowodowane miesiączką. Pojawiają się u kobiet, które mają aktualnie okres ...

Ból skroni

Bóle głowy to dolegliwość powszechnie spotykana, która może dotyczyć osób we wszystkich grupach wiekowych. Bóle ...

Pulsowanie w skroniach – co to znaczy?

Ból głowy może mieć różny charakter (ostry, silny, kłujący, nagły, tępy) i lokalizacje (np. z ...

Jakie są przyczyny bólów głowy?

Bóle głowy są jedną z najpowszechniejszych dolegliwości, której doświadczył chyba każdy z nas. Mogą wynikać ...

Dieta w bólach głowy i migrenie

Migrena jest często spotykanym problemem zarówno wśród mężczyzn jak i kobiet. Profilaktyka w bólach głowy ...

Ból głowy na czubku – co oznacza ból czubka głowy?

Ból na czubku głowy może mieć różne przyczyny i być wynikiem napięciowego, migrenowego czy klasterowego ...

Przewlekły ból głowy – co oznacza gdy jest ciągły, codzienny i trwa od kilku dni i tygodni?

Codzienny ból głowy może znacznie utrudnia codzienne funkcjonowanie, zwłaszcza wtedy, gdy dokucza od kilku dni, ...

Ból głowy – przyczyny, rodzaje, leczenie

Ból głowy najczęściej ma zwykle samoistny (migreny, bóle napięciowe, klasterowe) i rzadko przyczyną jest poważna ...

Objawy migreny

W czasie migreny ból lokalizuje się z jednej strony głowy, w okolicy skroni. Ból jest ...

Komentarze (0)