Ból głowy – przyczyny, rodzaje, leczenie

Ból głowy najczęściej ma zwykle samoistny (migreny, bóle napięciowe, klasterowe) i rzadko przyczyną jest poważna choroba. Mają charakter pulsujący, kłujący, tępy lub ostry. Zlokalizowane są obustronnie, z przodu, z tyłu na czubku, z jednego boku. Kiedy towarzyszą im inne objawy (nudności, wymioty, zawroty głowy, światłowstręt), a doraźne sposoby nie przynoszą ulgi, należy skonsultować je z lekarzem, by przeprowadzić odpowiednią diagnostykę i wdrożyć leczenie.

Przyczyny bólów głowy – dlaczego boli mnie głowa?

Bóle głowy dzielą się na bóle samoistne oraz pojawiające się wtórnie do istniejących schorzeń (tzw. bóle objawowe). Zdecydowanie liczniejszą grupę stanowią samoistne bóle głowy, zwane także pierwotnymi, gdzie istotą problemu jest sama dolegliwość bólowa. Zaliczamy do nich:

 • migrenę,
 • klasterowe bóle głowy,
 • napięciowe bóle głowy.

Mimo, że spora grupa pacjentów utożsamia ból głowy z migreną, to nie stanowi ona głównej przyczyny bólu samoistnego, najczęściej występującym jest bowiem napięciowy ból głowy (tzw. tension type headache, TTH). Dotyczy on, na którymś etapie życia, aż ok. 80 proc. ogólnej populacji. Do tej pory nie udało się jednoznacznie ustalić przyczyny samoistnych bólów głowy, ich patomechanizm jest najprawdopodobniej wieloczynnikowy (czynniki genetyczne, styl życia, czynniki środowiskowe itp.).

Podobnie sytuacja wygląda w przypadku objawowych bólów głowy, gdzie ból jest bardzo niecharakterystyczny, może towarzyszyć wielu jednostkom chorobowym i przyjmować rozmaite postacie (inna lokalizacja – z przodu, z tyłu, w skroniach, z jednej strony; inny charakter – silny, ostry, kłujący, pulsujący, napięciowy; i różny czas trwania bólu – przewlekłe, nawracające, rzadkie, częste bóle głowy). Do schorzeń przebiegających z dolegliwościami bólowymi głowy zaliczają się :

 • infekcje górnych dróg oddechowych (np. grypa, angina paciorkowcowa),
 • zakażenia miejscowe w obrębie czaszki (np. zapalenie ucha, choroby zębów i dziąseł),
 • zapalenia zatok przynosowych (zatokowy ból głowy, ból głowy przy schylaniu),
 • alergie (głównie wziewne),
 • choroby oczu (zwłaszcza nieleczone),
 • zmiany zwyrodnieniowe odcinka szyjnego kręgosłupa (ból głowy od kręgosłupa),
 • nadciśnienie tętnicze,
 • neuralgia w obrębie twarzy (nerwoból nerwu trójdzielnego),
 • zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych,
 • pourazowe bóle głowy,
 • leki i zatrucia (np. ból głowy po alkoholu, po palenia papierosów papierosów, w wyniku zatrucia tlenkiem węgla),
 • guzy mózgu.

Bóle głowy w przebiegu chorób

Bóle głowy występujące w przebiegu w/w chorób przyjmują różnorodne postacie. Bóle głowy od zatok mają zwykle charakter tępych bólów o typie uciskania, często nasilają się w godzinach popołudniowych i po pochyleniu głowy do przodu. Stanowią one częstą przyczynę bólów głowy, szczególnie u dzieci i młodych dorosłych. Z kolei, u pacjentów ze zmianami zwyrodnieniowymi odcinka szyjnego kręgosłupa bóle najczęściej promieniują od szyi do potylicy (ból z tyłu głowy), nasilają je ruchy głowy na boki i do tyłu.

Innym czynnikiem wywołującym dolegliwości może być wysokie ciśnienie tętnicze – bóle głowy nierzadko są pierwszą oznaką istnienia nadciśnienia tętniczego, dlatego też warto dokonywać pomiaru ciśnienia w trakcie napadu bólowego. Dotyczą one przede wszystkim kobiet w okresie okołomenopauzalnym (i po menopauzie) oraz mężczyzn po 40. roku życia. Niejednokrotnie obserwuje się wówczas ból i zawroty głowy.

Silne bóle głowy, nudności, sztywność karku i światłowstręt (zwłaszcza w przebiegu zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych) przemawiają za etiologią infekcyjną. Zwykle głowa zaczyna boleć nagle. Powyższe dolegliwości nie powinny być lekceważone. Wskazana jest pilna konsultacja z lekarzem, gdyż stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia chorego.

Neuralgia nerwu trójdzielnego to ból jednostronny (ból głowy z lewej strony bądź ze strony prawej), który charakteryzuje się bardzo krótko trwającymi (kilka sekund) napadami bólu twarzy o typie „przejścia prądu elektrycznego”, które gwałtownie się zaczynają i równie szybką ustępują. Miejsce występowania bólu odpowiada zakresowi unerwienia nerwu V (trójdzielnego).

Obok przypadków o typowym przebiegu, istnieją także sytuacje, gdzie diagnostyka bólu głowy jest znacznie utrudniona. Do tego rodzaju bólu zalicza się np. pourazowy ból głowy, mogący przyjmować różne postacie. Często ma on charakter tępy, rozlany, ewentualnie zlokalizowany w miejscu urazu. Bóle głowy po urazie mogą pojawić się zarówno na samym początku, wynikając z uszkodzenia struktur unerwionych, np. skóry głowy, jak i po kilku miesiącach (a nawet latach) po urazie – jako przewlekłe bóle głowy.

Nieczęstą przyczyną bólów głowy jest guz mózgu. Izolowane bóle głowy niezmiernie rzadko powodowane są przez procesy rozrostowe w obrębie centralnego układu nerwowego. Ból głowy i wymioty bądź poranne nudności i inne objawy neurologiczne (np. niedowłady, zaburzenia czucia, napady padaczkowe, zmiany zachowania) wymagają pilnej konsultacji lekarskiej.

Migrena i migrena z aurą – ból głowy i wymioty

Najważniejszymi samoistnymi bólami głowy są: napięciowy ból głowy, migrena i klasterowy ból głowy. Nie są one wynikiem choroby, a jedynie izolowanym objawem. Rozróżnia się je na podstawie odrębnego obrazu klinicznego tj. inny charakter bólu, czas trwania i okoliczności powstawania.

Głównym objawem migreny są spontaniczne i nawracające bóle głowy o charakterze napadowym, trwające zazwyczaj od 4 do 72 godzin u osób dorosłych (u dzieci do 15. roku życia może trwać ok. 1 godziny). Typowe dla ataku migrenowego są jednostronne bóle głowy, określane przez pacjenta jako pulsujące o średnim bądź ciężkim nasileniu. Migrenowe bóle głowy nasilają się pod wpływem normalnej aktywności fizycznej oraz towarzysza im nudności i/lub wymioty, wrażliwość na światło, hałas oraz zapachy. U części chorych obserwuje się objawy prodromalne migreny (czyli objawy zapowiadające), pojawiające się jeszcze przed wystąpieniem właściwego napadu bólowego. Zwykle występują one kilka godzin przed do 2 dni przed atakiem bólowym. Należą do nich m.in. wzmożone pragnienie, ziewanie, sztywność karku, uczucie zmęczenia lub pobudzenie lub apetyt na słodycze. Obok dolegliwości bólowych pacjenci narzekają na nękające ich nudności (lub niechęci do jedzenia), fonofobię (złe znoszenie hałasu), fotofobię (nadwrażliwości na światło) oraz osmofobię (złe znoszenie zapachów).

Migrena może przebiegać również z tzw. aurą (migrena z aurą). Aura to nic innego jak występowanie ogniskowych objawów neurologicznych przed pojawieniem się bólu głowy. W wielu przypadkach przyjmują one formę zaburzeń wzrokowych, jednostronnych zaburzeń czucia, niedowładu połowiczego czy zaburzeń mowy. Dość powszechnie występującą jest aura wzrokowa która charakteryzuje się obecnością tzw. mroczka migocącego (drgającej, błyszczącej i powiększającej się plamy ukazującej się choremu przed oczami) lub błysków, zygzakowatej fali czy ubytków w polu widzenia. Pacjenci opisują doznania wzrokowe jako świetliste, ruchome fale, poruszające się im przed oczami lub świetliste, powiększające się punkciki, a widziane przez nichprzedmioty często wydają się inne niż w rzeczywistości, jeśli chodzi o kształt lub rozmiar.

Napięciowy ból głowy – w skroniach, z przodu, na czubku

Napięciowy ból głowy ma charakter nienapadowy. Ponadto cechuje go obecność mniej lub bardziej regularnych incydentów bólowych o zróżnicowanym czasie trwania i mało charakterystycznych objawach klinicznych, co nastręcza zazwyczaj trudności diagnostycznych oraz uniemożliwia często wczesne podjęcie odpowiedniego leczenia. TTH manifestuje się tępym, rozpierającym bądź ściskającym bólem głowy o miernym nasileniu, występującym najczęściej obustronnie.

U ok. 10 proc. może lokalizować się jednostronnie. Zazwyczaj jest to ból głowy z przodu (czoło), ból głowy w skroniach (boczne części czaszki) lub w okolicy ciemieniowej („górna” część czaszki). Czas trwania epizodu bólu jest indywidualny, trwa on zwykle od 30 minut nawet do 7 dni, ale najczęściej dolegliwości utrzymują się przez wiele godzin, wykazując tendencję do narastania. Ból pojawia się bez uchwytnej przyczyny, aczkolwiek u części chorych obserwuje się korelację TTH z różnego rodzaju czynnikami np.: napięciem emocjonalnym, niedoborami snu, lękiem, używkami (alkohol, papierosy), przegrzaniem czy zmiany frontu atmosferycznego.

Klasterowy ból głowy – kłujący ból z lewej lub prawej strony

Klasterowe bóle głowy są bardzo specyficzne, dlatego zazwyczaj schorzenie nie nastręcza trudności diagnostycznych. Dominujący i zarazem najbardziej charakterystyczny objaw to jednostronne bóle (bardzo rzadko obustronny), które chory opisuje jako palące, rażące lub kłujące. Dolegliwości bólowe obejmują przeważnie gałkę oczną, okolicę czołową, ciemieniową (pacjenci skarżą się na ból głowy i oczu). Rzadko promieniuje do karku lub ramienia. Inną typową cechą KBG jest napadowość – ataki bólu występują z różną częstotliwością od 1 do 8 na dobę.

Najczęściej obserwuje się ok. 3–4 incydentów bólu głowy na dobę, pojawiających się zazwyczaj podczas snu (także w czasie snu dziennego). Napadom bólu głowy towarzyszą bardzo często objawy autonomiczne, pojawiające się po stronie bólu.

Zaliczamy do nich m.in.:

 • łzawienie,
 • obrzęk powiek,
 • przekrwienie spojówek,
 • uczucie zatkania nosa,
 • wyciek z nosa, wzmożone,
 • jednostronne pocenie skóry twarzy lub górnej części klatki piersiowej.

Dodatkowo u niektórych chorych obserwuje się objaw Hornera po stronie bólu, cechujący się zapadniętą gałką oczną, zwężoną szparą powiekową i zwężoną źrenicą. Podczas ataku bólowego można zaobserwować również charakterystyczne zachowanie chorego – pacjent jest zwykle pobudzony ruchowo, uciska bądź oziębia obolałą okolicę głowy.

W odróżnieniu od innych rodzajów bólu samoistnego, często istnieje możliwość sprowokowania napadu klasterowego bólu głowy. Do najczęstszych wyzwalaczy napadu zalicza się: alkohol, sen i nitraty (czyli leki rozszerzające naczynia, stosowane powszechnie w leczeniu choroby wieńcowej).

Diagnostyka bólu głowy

Diagnostyka bólu głowy nie jest prosta i wymaga współpracy między lekarzem oraz pacjentem. Najważniejsze narzędzie diagnostyczne to wywiad związany z obrazem napadów bólu głowy. Badanie fizykalne i badania dodatkowe (EEG, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny) mają charakter uzupełniający, pomagający jedynie wykluczyć organiczną przyczynę dolegliwości bólowych głowy (np. guza mózgu, padaczki).

Jeżeli ból ewidentnie wskazuje cechy samoistnego bólu (np. jest to typowo ból migrenowy) leczony jest zazwyczaj przez lekarza rodzinnego odpowiednią farmakoterapią. Jeżeli natomiast istnieją przesłanki, że ból może być objawowy (np. występują wymioty poranne, objawy neurologiczne, sztywność karku) niezbędne jest skierowanie na badania dodatkowe. Niepokojącym objaw są bóle głowy, uprzednio nie nękające chorego, które pojawiają się nagle bądź występują często i o bardzo dużym nasileniu.

Leczenie bólu głowy – leki i sposoby

Leczenie dolegliwości bólowych okolicy głowy jest ściśle związane z ich przyczyną. Bóle objawowe ustępują bądź zmniejszają się w wyniku terapii choroby podstawowej (np. leczenie infekcji zatok przynosowych powoduje ulgę w bólach głowy). Z kolei terapia bólów samoistnych opiera się przede wszystkim na leczeniu farmakologicznym, przeciwbólowym.

Leki na napięciowy bólów głowy podawane są doraźnie, co oznacza, że są one stosowane tylko podczas incydentów bólowych. Lekami pierwszego rzutu są tutaj niesterydowe leki przeciwzapalne (NLPZ) takie jak: ibuprofen, ketoprofen, naproksen, kwas acetylosalicylowy czy diklofenak. U pacjentów, którzy nie tolerują NLPZ (np. chorujących na chorobę wrzodową żołądka i dwunastnicy), korzystny efekt terapeutyczny można uzyskać za pomocą paracetamolu (dawka 1000 mg). Dawki preparatów powinny być dobrane indywidualnie, tak by przynosiły ulgę w bólu i nie powodowały objawów niepożądanych.

Leczenie migreny opiera się o leki leki tryptanowe (tryptany) tzw. leki przeciwmigrenowe. Dostępne są takie preparaty jak: sumitriptan, zolmitriptan czy razatriptan. W trakcie napadu bólu migrenowego stosuje się również niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ).

Leczenie klasterowych bólów głowy opiera się na trzech różnych strategiach. Pierwsza z nich obejmuje walkę z pojedynczym napadem bólu. Tą formę leczenia należy określić jako postępowanie doraźne. U niektórych pacjentów stosuje się tlenoterapię (podaje się czysty tlen przez około 15 minut). Stosuje się także farmakoterapię z użyciem sumatriptanu podawanego podskórnie.

Drugim filarem leczenia klasterowych bólów głowy jest przerywanie napadu bólu, szczególnie na początku jego trwania. Stosuje się do tego leki steroidowe np. deksametazon lub metyloprednizolon (podawane dożylnie). Ponadto, w trakcie terapii klasteru należy wdrożyć obowiązkowo leczenie profilaktyczne (trzecia strategia leczenia). Działanie profilaktyczne obejmuje podaż sól sodową kwasu walproinowego

Opublikowano: ; aktualizacja: 13.02.2018

Oceń:
4.5


Może cię

Jakie są przyczyny bólów głowy?

Bóle głowy są jedną z najpowszechniejszych dolegliwości, której doświadczył chyba każdy z nas. Mogą wynikać ...

Przewlekły ból głowy – co oznacza gdy jest ciągły, codzienny i trwa od kilku dni i tygodni?

Codzienny ból głowy może znacznie utrudnia codzienne funkcjonowanie, zwłaszcza wtedy, gdy dokucza od kilku dni, ...

Objawy migreny

W czasie migreny ból lokalizuje się z jednej strony głowy, w okolicy skroni. Ból jest ...

Pulsowanie w skroniach – co to znaczy?

Ból głowy może mieć różny charakter (ostry, silny, kłujący, nagły, tępy) i lokalizacje (np. z ...

Ból głowy u dziecka

Ból głowy (np. migrenowy czy napięciowy) u dziecka to jeden z najczęstszych objawów zgłaszanych przez ...

Ból skroni

Bóle głowy to dolegliwość powszechnie spotykana, która może dotyczyć osób we wszystkich grupach wiekowych. Bóle ...

Dieta w bólach głowy i migrenie

Migrena jest często spotykanym problemem zarówno wśród mężczyzn jak i kobiet. Profilaktyka w bólach głowy ...

Jak łagodzić objawy migrenowe?

Migrena to choroba, której dotkliwym objawem są uciążliwe bóle głowy. Ból głowy ma różny stopień ...

Leczenie bólów głowy

Na ból głowy pacjenci często stosują tabletki przeciwbólowe bez umiaru i bez potrzeby. Jest to ...

Migrena miesiączkowa – przyczyny, rozpoznanie, leczenie, domowe sposoby, zapobieganie

Migrena miesiączkowa to bóle głowy spowodowane miesiączką. Pojawiają się u kobiet, które mają aktualnie okres ...

Ból z tyłu głowy – jakie są przyczyny bólu głowy z tyłu?

Ból z tyłu głowy może występować ciągle bądź pojawiać się w określonych sytuacjach – przy ...

Częste bóle głowy – przyczyny nawracającego bólu głowy

Częste i powtarzające się ból głowy mogą mieć różną przyczyną. Mogą pojawiać się nagle pod ...

Komentarze i opinie (0)

Drogi Użytkowniku!
Zależy nam, aby dostarczane przez nas serwisy w pełni spełniały Twoje oczekiwania. Dlatego prosimy — wyraź zgodę na przetwarzanie danych, które trafiają do nas, gdy korzystasz ze stron i aplikacji HF Media sp z o.o. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę.

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

Dowiedz się więcej o zasadach przetwarzania Twoich danych, które weszły w życie 25 maja 2018. Zebraliśmy dla Ciebie najważniejsze informacje, które z pewnością rozwieją wszystkie Twoje wątpliwości. Jeżeli masz więcej pytań — skontaktuj się z nami.

Dane — jak je zbieramy?

Twoje dane zbieramy w momencie, gdy korzystasz z naszych usług (np. serwisów internetowych). Dane mogą być zapisywane np. w plikach cookies, które instalujemy lub instalują nasi zaufani partnerzy na naszych stronach oraz urządzeniach, które wykorzystujesz do korzystania z naszej oferty.

Administrator danych — kto nim będzie

HF Media sp z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Łąkowa 7a, ale także inne podmioty z którymi stale współpracujemy (przede wszystkim w zakresie dostosowywania naszych treści oraz reklam do Twoich potrzeb oraz zainteresowań), ale które nie należą do HF Media sp z o.o. . Oczywiście możesz sprawdzić listę naszych zaufanych partnerów - znajduje się w zakładce Zauwani partnerzy

Przetwarzanie Twoich danych — w jakim celu?

Zależy nam na tym, by przetwarzać Twoje dane w kilku celach:
 • by świadczone przez nas usługi były odpowiedzią na to, co Cię interesuje
 • by treści ukazujące się w naszych serwisach były dopasowane do Twoich zainteresowań
 • również by publikowane przez nas reklamy odpowiadały Twoim potrzebom i upodobaniom
 • by świadczone przez nas usługi nie były polem do nadużyć i oszustw — bezpieczeństwo Twoich danych jest nas najważniejsze

Możliwość przekazywania Twoich danych — komu?

W większości dane dotyczące ruchu naszych użytkowników gromadzone są przez naszych zaufanych partnerów. Prawo daje nam także możliwość przekazania danych podmiotom, które będą je przetwarzać na nasze zlecenie. Mogą to być na przykład podwykonawcy naszych usług, agencje marketingowe oraz oczywiście organy typu sądy czy policja, które mogą żądać danych na podstawie obowiązującego prawa.

Twoje prawa w stosunku do danych

Pamiętaj, że w każdej chwili masz prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych przez HF Media sp z o.o. i jego zaufanych partnerów. Możesz również zażądać dostępu do swoich danych — w dowolnym momencie możesz je usunąć, sprostować, ograniczyć ich przetwarzanie, przenieść czy wnieść skargę do organu nadzorczego — GIODO.

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych

Nie zapominaj, że w każdym przypadku przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na podstawie prawnej na bazie obowiązujących przepisów. Jedną z nich może być konieczność przetwarzania danych do wykonania lub zawarcia umowy, której jesteś stroną. Taką umowę może stanowić regulamin jednego z naszych serwisów www, który odwiedzasz. W przypadku marketingu, w tym profilowania podstawą prawną jest Twoja dobrowolna zgoda. W przypadku pozostałych celów, takich jak analityka ruchu lub zapobieganie nadużyciom, podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora danych.

Wyraź zgodę na przechowywanie 25 maja 2018 roku, w Twoim urządzeniu plików cookies, jak też na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym profilowania, Twoich danych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania oferowanych przez nas i naszych zaufanych partnerów usług. Wyraź zgodę na przetwarzanie danych po 25 maja 2018 roku w ramach korzystania z oferowanych przez nas i naszych zaufanych partnerów usług. Dzięki temu będziemy trafiać jeszcze lepiej w Twoje preferencje poprzez nasze treści i reklamy. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Jeszcze więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych znajduje się w Polityce Prywatności serwisów HF Media.
Oktawave
FreshMail Sp. z o.o.
Google
Cloudflare
Facebook
Criteo
HotJar
Disqus
TVN
Wirtualna Polska
Quarticon