Udar móżdżku – przyczyny, objawy, badania, leczenie, powikłania, rokowanie

Udar móżdżku (zawał, niedokrwienie móżdżku) niedokrwienny lub krwotoczny to schorzenie rzadko spotykane. Zwykle przyczyną są tu zakrzepy. Objawy tej choroby móżdżku są na tyle niespecyficzne, że znaczna ilość przypadków tego schorzenia w ogóle nie jest rozpoznawana. Jakie badania wykonywane są przy podejrzeniu tego problemu? Na czym polega leczenie udaru móżdżku, jakie są rokowania i czy może dojść do powikłań?

Jakie są choroby móżdżku?

Móżdżek (ang. cerebellum) stanowi jedną z części mózgowia. Znajduje się on w tylnym dole czaszki. Powyżej niego znajduje się kresomózgowie, od którego móżdżek oddzielony jest poprzez oponę twardą, tworzącą w tym miejscu namiot móżdżku. Narząd ten posiada dwie półkule, które połączone są ze sobą za pośrednictwem robaka móżdżku.

Funkcje móżdżku to przede wszystkim planowanie i koordynacja ruchów, wpływ na utrzymanie napięcia mięśniowego i kontrola ruchu gałek ocznych. To właśnie dzięki niemujesteśmy w stanie utrzymać równowagę ciała, struktura ta sprawia też, że wykonywane przez nas ruchy są płynne.

Zadania móżdżku okazują się istotne zwłaszcza wtedy, kiedy wystąpią jakieś choroby móżdżku – objawiają się one zaburzeniami dotyczącymi powyżej wymienionych aspektów. Wśród schorzeń tego narządu wymienia się różne jednostki, takie jak np.: zapalenie móżdżku, guz czy udarf.

Udar móżdżku – niedokrwienny, krwotoczny – przyczyny

Niedokrwienie móżdżku jest rzadko występującym schorzeniem. Szacuje się, że stanowi on zdecydowanie mniej niż 10% spośród wszystkich przypadków udarów wewnątrzczaszkowych. Zazwyczaj udar móżdżku stanowi samodzielny problem chorobowy – ogólnie nie stanowi on raczej konsekwencji udaru mózgu.

Przyczyną udaru móżdżku zwykle są zakrzepy, które pojawiają się w którymś z naczyń doprowadzających krew do tej części mózgowia (udar niedokrwienny móżdżku). Tętnicami, których zablokowanie może skutkować udarem móżdżku, są tętnica dolna przednia móżdżku, tętnica dolna tylna móżdżku oraz tętnica górna móżdżku. Rzadziej do udaru móżdżku doprowadzają urazy głowy czy krwawienia wewnątrzczaszkowe (udar krwotoczny móżdżku).

Wyróżnia się szereg czynników, które mogą zwiększać ryzyko wystąpienia udaru móżdżku. Jako ich przykłady można wymienić m.in.: palenie papierosów, otyłość i hipercholesterolemię, a także nadciśnienie tętnicze, cukrzycę oraz miażdżycę.

Udar móżdżku objawy

Udar móżdżku rozpoznać jest dość trudno – spowodowane jest to tym, że objawy pojawiające się w razie jego wystąpienia są wyjątkowo niespecyficzne. U pacjentów dotkniętych schorzeniem mogą bowiem występować m.in.:

Tego rodzaju dolegliwości raczej nie nasuwają podejrzenia zawału móżdżku – mogą one bowiem mieć bardzo rozmaite przyczyny, podobne objawy mogą pojawiać się m.in. w przebiegu zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych czy udaru mózgu. Inne jednak dolegliwości – związane z zaburzeniami czynności samego niedokrwionego móżdżku – mogą już jednak wskazywać na chory móżdżek. Takowymi objawami mogą być:

 • drżenia mięśniowe,
 • zaburzenia koordynacji ruchowej,
 • upośledzenie połykania,
 • zaburzenia mowy,
 • niekontrolowane ruchy gałek ocznych,
 • zaburzenia świadomości.

Na podstawie tego, jakie dolegliwości dominują u pacjenta, można wysunąć podejrzenie co do tego, która tętnica móżdżkowa uległa zamknięciu. W sytuacji, gdy problem dotyczy tętnicy dolnej tylnej móżdżku, występować mogą przede wszystkim ataksja oraz zawroty głowy. Wtedy, gdy zamknięta zostanie tętnica dolna przednia, u chorego obserwowane mogą być głównie: szumy w uszach, ataksja kończyn czy zawroty. W przypadku gdy zablokowany zostanie zaś przepływ w tętnicy przedniej móżdżku dominującymi u pacjenta objawami mogą być ataksja oraz niedoczulica na bodźce bólowe i termiczne.

Móżdżek – udar – jakie badania wykonać?

We wstępnej diagnostyce udaru móżdżku przeprowadza się u pacjentów przede wszystkim badanie neurologiczne. Już podczas niego możliwe jest stwierdzenie różnych odchyleń, wskazujących na zaburzenia czynności móżdżku. Takowymi mogą być np. wspominane wyżej zaburzenia chodu, ale i trudności z wykonaniem próby palec-nos (w postaci tego, że pacjentowi, mającemu zamknięte oczy, bardzo trudno jest trafić swoim własnym palcem w nos).

Aby jednak stwierdzić, że u pacjenta rzeczywiście wystąpił udar móżdżku, konieczne jest przeprowadzenie badań obrazowych. Preferowane jest w tym przypadku obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego, wśród innych badań, które mogą wykonywane u chorych, wspomnieć można o tomografii komputerowej czy o angiografii rezonansu magnetycznego.

Leczenie zawału móżdżku – rehabilitacja

Schemat terapeutyczny wdrażany u chorych z udarem móżdżku bywa różny w zależności od tego, jak szybko pacjent trafi do szpitala. W sytuacji, kiedy chory znajdzie się tam po upływie krótkiego czasu (4,56 godzin) od wystąpienia udaru, możliwe jest zastosowanie leczenia trombolitycznego. Wykorzystywane mogą być również i metody zabiegowe, takie jak trombektomia, czyli usunięcie znajdującego się w tętnicach móżdżkowych zakrzepu.

Samo jednak doprowadzenie do zlikwidowania zakrzepu z naczyń móżdżkowych zazwyczaj nie jest końcem leczenia udaru móżdżku. U pacjentów zwykle wymagana jest rehabilitacja – różne ćwiczenia, prowadzone pod okiem fizjoterapeuty, umożliwiają im stopniowe odzyskiwanie sprawności. Czasami – jeżeli u chorego wystąpiły jakieś zaburzenia mowy spowodowane zmianami w móżdżku – konieczne może być skorzystanie z pomocy logopedy.

Udar móżdżku – rokowania, powikłania

Chorzy z udarem móżdżku muszą być monitorowani ze względu na ryzyko, że mogą pojawić się u nich jakieś powikłania. Takowym może być m.in. obrzęk mózgu, który może narosnąć do tego stopnia, że konieczne stanie się przeprowadzenie kraniotomii.

Rokowania w udarze móżdżku bywają bardzo różne. Uzależnione są one m.in. od rozległości udaru – im mniejszy obszar móżdżku ulegnie niedokrwieniu, tym rokowania chorego są lepsze. Uzależnia się je także od tego, czy wystąpią jakieś powikłania udaru móżdżku – ich rozwinięcie się może sprawiać, że szanse pacjenta na przeżycie będą maleć.

Ogólnie przyjmuje się jednak nierzadko, że rokowania pacjentów z udarem móżdżku są gorsze niż rokowania u chorych z udarem mózgu – taka sytuacja wynikać by miała z tego, że czasami udarowi móżdżku współtowarzyszy udar pnia mózgu, który w bardzo krótkim czasie może doprowadzić do zgonu.

Źródła:

 • Kimon Ioannides, Imama A. Naqvi, Cerebellar Infarct, Stat Pearls Publishing, Jan. 2018
 • Neurologia, red. naukowa W. Kozubski, Paweł P. Liberski, wyd. PZWL, Warszawa 2014
 • https://www.healthline.com/health/cerebellar-stroke#symptoms
 • https://radiopaedia.org/articles/cerebellar-infarction
Opublikowano: ; aktualizacja: 06.08.2018

Oceń:
4.2


Może cię

Wylew krwi do mózgu

Udar krwotoczny mózgu (tzw. krwotok domózgowy) powstaje w wyniku rozerwania naczynia mózgowego, powodującego wynaczynienie krwi ...

Ostry udar mózgu

Udar mózgu w ostrym okresie (fazie) stanowi bardzo duże zagrożenie dla życia pacjenta. Najważniejszym elementem ...

Udar niedokrwienny mózgu – diagnostyka i leczenie

Udar mózgu stanowi trzecią pod względem częstości przyczynę zgonów krajów rozwiniętych. U każdego chorego udar ...

Udar niedokrwienny a komórki macierzyste

Najnowsze osiągnięcia w badaniach nad komórkami macierzystymi potwierdzają ich ogromny potencjał w różnych dziedzinach nauki. ...

Dlaczego dochodzi do udaru?

Udar mózgu nazywa się także wylewem lub zawałem mózgu (w przypadku udaru niedokrwiennego). Około 80% ...

Wideo – Badanie EEG

Badanie EEG wykonuje się celem oceny czynności bioelektrycznej mózgu, która ulega zaburzeniu w różnych chorobach. ...

Udar mózgu – skutki, powikłania, rokowanie, konsekwencje

Udar niedokrwienny stanowi aż 80 % przypadków wszystkich udarów. Udar niedokrwienny niesie ze sobą w ...

Zapalenie móżdżku – przyczyny, objawy, leczenie, rokowanie

Ostre zapalenie móżdżku jest chorobą wieku dziecięcego, która może pojawić się w trakcie lub kilka ...

Udar niedokrwienny mózgu – przyczyny i objawy

Przyczyną udaru niedokrwiennego jest zatkanie naczynia zaopatrującego w krew tkanki mózgu, na skutek czego dochodzi ...

Seks a choroby neurologiczne

Choroby neurologiczne a sprawność seksualna to zagadnienia bardzo ściśle ze sobą powiązane. To właśnie mózg ...

Jak zapobiegać bólom głowy?

Bóle głowy to wbrew pozorom bardzo szerokie spektrum zaburzeń o niezwykle zróżnicowanej etiologii. Bólu głowy ...

Jakie są objawy udaru mózgu?

Udar mózgu to nagłe wystąpienie ogniskowych lub uogólnionych zaburzeń czynności mózgu, które trwają dłużej niż ...

Komentarze i opinie (0)

Drogi Użytkowniku!
Zależy nam, aby dostarczane przez nas serwisy w pełni spełniały Twoje oczekiwania. Dlatego prosimy — wyraź zgodę na przetwarzanie danych, które trafiają do nas, gdy korzystasz ze stron i aplikacji HF Media sp z o.o. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę.

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

Dowiedz się więcej o zasadach przetwarzania Twoich danych, które weszły w życie 25 maja 2018. Zebraliśmy dla Ciebie najważniejsze informacje, które z pewnością rozwieją wszystkie Twoje wątpliwości. Jeżeli masz więcej pytań — skontaktuj się z nami.

Dane — jak je zbieramy?

Twoje dane zbieramy w momencie, gdy korzystasz z naszych usług (np. serwisów internetowych). Dane mogą być zapisywane np. w plikach cookies, które instalujemy lub instalują nasi zaufani partnerzy na naszych stronach oraz urządzeniach, które wykorzystujesz do korzystania z naszej oferty.

Administrator danych — kto nim będzie

HF Media sp z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Łąkowa 7a, ale także inne podmioty z którymi stale współpracujemy (przede wszystkim w zakresie dostosowywania naszych treści oraz reklam do Twoich potrzeb oraz zainteresowań), ale które nie należą do HF Media sp z o.o. . Oczywiście możesz sprawdzić listę naszych zaufanych partnerów - znajduje się w zakładce Zauwani partnerzy

Przetwarzanie Twoich danych — w jakim celu?

Zależy nam na tym, by przetwarzać Twoje dane w kilku celach:
 • by świadczone przez nas usługi były odpowiedzią na to, co Cię interesuje
 • by treści ukazujące się w naszych serwisach były dopasowane do Twoich zainteresowań
 • również by publikowane przez nas reklamy odpowiadały Twoim potrzebom i upodobaniom
 • by świadczone przez nas usługi nie były polem do nadużyć i oszustw — bezpieczeństwo Twoich danych jest nas najważniejsze

Możliwość przekazywania Twoich danych — komu?

W większości dane dotyczące ruchu naszych użytkowników gromadzone są przez naszych zaufanych partnerów. Prawo daje nam także możliwość przekazania danych podmiotom, które będą je przetwarzać na nasze zlecenie. Mogą to być na przykład podwykonawcy naszych usług, agencje marketingowe oraz oczywiście organy typu sądy czy policja, które mogą żądać danych na podstawie obowiązującego prawa.

Twoje prawa w stosunku do danych

Pamiętaj, że w każdej chwili masz prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych przez HF Media sp z o.o. i jego zaufanych partnerów. Możesz również zażądać dostępu do swoich danych — w dowolnym momencie możesz je usunąć, sprostować, ograniczyć ich przetwarzanie, przenieść czy wnieść skargę do organu nadzorczego — GIODO.

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych

Nie zapominaj, że w każdym przypadku przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na podstawie prawnej na bazie obowiązujących przepisów. Jedną z nich może być konieczność przetwarzania danych do wykonania lub zawarcia umowy, której jesteś stroną. Taką umowę może stanowić regulamin jednego z naszych serwisów www, który odwiedzasz. W przypadku marketingu, w tym profilowania podstawą prawną jest Twoja dobrowolna zgoda. W przypadku pozostałych celów, takich jak analityka ruchu lub zapobieganie nadużyciom, podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora danych.

Wyraź zgodę na przechowywanie 25 maja 2018 roku, w Twoim urządzeniu plików cookies, jak też na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym profilowania, Twoich danych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania oferowanych przez nas i naszych zaufanych partnerów usług. Wyraź zgodę na przetwarzanie danych po 25 maja 2018 roku w ramach korzystania z oferowanych przez nas i naszych zaufanych partnerów usług. Dzięki temu będziemy trafiać jeszcze lepiej w Twoje preferencje poprzez nasze treści i reklamy. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Jeszcze więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych znajduje się w Polityce Prywatności serwisów HF Media.
Oktawave
FreshMail Sp. z o.o.
Google
Cloudflare
Facebook
Criteo
HotJar
Disqus
TVN
Wirtualna Polska
Quarticon