Nadciśnienie tętnicze - skutki

Nadciśnienie tętnicze jest powszechnym schorzeniem, które latami może przebiegać bezobjawowo. Jedynymi dolegliwościami, które mogą mu towarzyszyć są: łatwe męczenie się, zaburzenia snu oraz bóle głowy, jednak objawy mogą być różne u poszczególnych osób. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że jest to podstępna choroba, mogąca być konsekwencją innych dolegliwości.

Konsekwencje nieleczonego nadciśnienia tętniczego

Nadciśnienie tętnicze jest powszechnym schorzeniem, którego częstość występowania wzrasta wraz z wiekiem. Może być ono zarówno pierwotne, a więc wynikać z zaburzenia prawidłowej regulacji ciśnienia tętniczego (ponad 90 % wszystkich przypadków) jak i wtórne – współistniejące z innymi schorzeniami, będące ich następstwem. Szacuje się, że o ile problem nadciśnienia tętniczego dotyka około 5 % osób w wieku 18-30 lat, to w grupie wiekowej 45-65 lat dotyczy aż 45 % populacji.

Jest to o tyle istotne, że lekceważone, a tym samym nie leczo ne nadciśnienie tętnicze, prowadzi do wielu poważnych, często nieodwracalnych powikłań.

Nieleczone nadciśnienie tętnicze prowadzi do :

  • przerostu mięśnia lewej komory serca,
  • przyspieszonego rozwoju miażdżycy w tętnicach szyjnych, wieńcowych, nerkowych oraz tętnicach kończyn dolnych,
  • tętniaka aorty,
  • rozwarstwienia aorty,
  • udaru mózgu,
  • upośledzenia czynności nerek oraz ich niewydolności,
  • zmian w naczyniach siatkówki oka.

Oczywiście trudno jest przewidzieć jaki będzie miało ono przebieg w przypadku poszczególnych osób. U niektórych chorych przez długi czas nadciśnienie tętnicze ma charakter chwiejny, tzn. raz występują podwyższone jego wartości, innym razem mieszczą się one w granicach normy. U takich osób konsekwencje choroby mogą jeszcze nie występować lub rozwijać się znacznie wolniej. Istnieje jednak grupa osób, u których nadciśnienie tętnicze już od samego początku ma charakter utrwalony i tym samym szybko prowadzi do powikłań narządowych.

Objawy nadciśnienia tętniczego

Niepowikłane nadciśnienie tętnicze może latami przebiegać bezobjawowo. Jedynymi dolegliwościami, które mogą mu towarzyszyć są:

  • łatwe męczenie się,
  • zaburzenia snu
  • bóle głowy.

Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że jest to podstępna choroba. Mimo, iż w większości przypadków nie powoduje uciążliwych, nieprzyjemnych dolegliwości, nie powinno to usprawiedliwiać jej lekceważenia. Co więc można robić, by nie dać zaskoczyć się chorobie?

Rozpoznanie nadciśnienia tętniczego

Jedyną dostępną metodą rozpoznania nadciśnienia tętniczego jest tradycyjny pomiar ciśnienia tętniczego, wykonany samodzielnie za pomocą automatycznych aparatów do mierzenia ciśnienia bądź przez lekarza, podczas wizyty w gabinecie. Za prawidłowe wartości ciśnienia tętniczego uznaje się ciśnienie skurczowe poniżej 140 mmHg oraz ciśnienie rozkurczowe poniżej 90 mmHg. Wartości wyższe świadczą o nadciśnieniu tętniczym. Regularne pomiary ciśnienia tętniczego powinny być dobrym nawykiem każdego z nas. Zmniejszają one bowiem ryzyko przeoczenia już toczącego się procesu chorobowego i w rezultacie pozwalają na wczesne wdrożenie odpowiedniego leczenia, które jest kluczowe w prewencji powikłań nadciśnienia tętniczego.

Opublikowano: ; aktualizacja: 16.03.2015

Oceń:
4.8


Może cię

Nadciśnienie naczynionerkowe

Chorzy z nadciśnieniem naczynionerkowym stanowią 1-2% całej populacji chorych z nadciśnieniem tętniczym. Występuje zwykle po ...

Co wpływa na rozwój nadciśnienia tętniczego?

Zmiana stylu życia, jaka nastąpiła wraz z migracją do miast, spowodowała typowy, głównie dla krajów ...

Nadciśnienie tętnicze wtórne

Około 10 % przypadków nadciśnienia tętniczego stanowią przypadki podwyższonego poziomu ciśnienia w przebiegu innych chorób. ...

Seks a nadciśnienie

Nadciśnienie tętnicze może być przyczyną zaburzeń erekcji, a przez to wpływać na mniejsze zadowolenie z ...

Nadciśnienie tętnicze - groźne mity

Fałszywe poglądy na temat nadciśnienia tętniczego, które zakorzeniły się w świadomości społeczeństwa mogą wywierać niekorzystny ...

Nadciśnienie i stan przedrzucawkowy w ciąży

Niewystarczające ukrwienie bądź przedwczesne oddzielenie łożyska mogą być efektem nadciśnienia tętniczego, które może poważnie zagrozić ...

Badanie tylnego odcinka oka

Badanie tylnego odcinka oka (dna oka) umożliwia nam ocenę siatkówki, tarczy nerwu wzrokowego, plamki oraz ...

Choroby nerek a nadciśnienie

Nadciśnienie nerkopochodne, czyli spowodowane chorobą nerek lub zwężeniem tętnicy nerkowej występuje u około 5% chorych ...

Nadciśnienie tętnicze

Ciśnienie tętnicze jest to siła, z jaką krew oddziałuje na ścianki naczyń. Przez nadciśnienie tętnicze ...

Urazy nerek – stłuczenie (odbicie), pęknięcie, rozerwanie – jakie dają objawy i jek się leczy?

Gwałtowny rozwój motoryzacji, upadki z wysokości czy obrażenia fizyczne spowodowane chociażby uprawianiem sportu są przyczyną ...

Zasady leczenia nadciśnienia tętniczego

Leczenie nadciśnienia tętniczego nie oznacza wyłącznie przyjmowania leków. Podstawowym elementem leczenia nadciśnienia tętniczego jest modyfikacja ...

Nadciśnienie tętnicze - jak sobie radzić

Nadciśnienie tętnicze (hipertensja) jest to występowanie u pacjenta przewlekłego stanu podwyższonego ciśnienia tętniczego powyżej 140/90 ...

Komentarze (0)