Leczenie nadciśnienia a leki

Leczenie nadciśnienia tętniczego to nie tylko odpowiednio dobrana farmakoterapia, ale także zmiana stylu życia – zwiększenie aktywności fizycznej, modyfikacja diety, rezygnacja z używek. Konieczne jest także leczenie chorób współtowarzyszących – otyłości, cukrzycy, hiperlipidemii.

Leczenie nadciśnienia tętniczego - metody farmakologiczne

Decyzję co do sposobu leczenia nadciśnienia tętniczego podejmuje lekarz. Przy wyborze metody leczenia sugeruje się on nie tylko wartościami ciśnienia tętniczego, ale także bierze pod uwagę całkowite ryzyko sercowo-naczyniowe, wynikające z obecności innych czynników ryzyka chorób układu krążenia, obecnych uszkodzeń narządowych i aktualnych, współistniejących schorzeń.

Do czynników ryzyka istotnych dla określenia zagrożenia epizodami sercowo-wieńcowymi należą:

 • palenie tytoniu,
 • hiperlipidemia,
 • cukrzyca,
 • otyłość brzuszna,
 • płeć męska oraz płeć żeńska po menopauzie,
 • rodzinne obciążenie przedwczesnym wystąpieniem chorób sercowo-naczyniowych,
 • wiek - powyżej 65 roku życia u kobiet i powyżej 55 roku życia u mężczyzn.

Warto podkreślić, że wśród najważniejszych czynników ryzyka wymieniany jest właśnie wiek powyżej 60 lat. W związku z tym starsza osoba będzie traktowana jako należąca do grupy chorych o podwyższonym ryzyku sercowo-naczyniowym.

Do istotnych schorzeń współistniejących oraz zmian narządowych, które decydują o ryzyko sercowo-naczyniowym zaliczamy:

 • przerost mięśnia lewej komory serca,
 • chorobę wieńcową,
 • zastoinową niewydolność krążenia,
 • choroby naczyń mózgowych,
 • nefropatię,
 • choroby naczyń obwodowych,
 • retinopatię.

Nietrudno zauważyć więc, że wiedza lekarza o innych schorzeniach pacjenta jest równie ważna jak ta dotycząca wartości ciśnienia tętniczego. Pozwala bowiem dostosować metody leczenia nadciśnienia tętniczego w taki sposób, aby były one optymalne dla konkretnej osoby.

Leczenia nadciśnienia tętniczego - metody

Podstawowym elementem leczenia nadciśnienia tętniczego jest modyfikacja stylu życia, czyli tzw. niefarmakologiczne metody leczenia nadciśnienia tętniczego. Metody te są skuteczną formą terapii nadciśnienia tętniczego, a stosowane w przypadkach ciśnienia prawidłowego wysokiego oraz nadciśnienia 1 stopnia często stanowią samodzielne i wystarczające leczenie.

Zdarza się jednak, że metody niefarmakologiczne nie pozwalają na satysfakcjonujące obniżenie ciśnienia tętniczego. Nierzadko także chory zgłasza się z bardzo wysokimi wartościami ciśnienia tętniczego i wymaga natychmiastowego obniżenia jego wartości. W takich sytuacjach lekarz decyduje o włączeniu farmakologicznych metod leczenia nadciśnienia tętniczego. Decyzję o rozpoczęciu farmakoterapii może on także podjąć biorąc pod uwagę powyższe czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Najczęściej ma to miejsce w stosunku do osób starszych, u których leczenie farmakologiczne, w związku z wiekiem powyżej 60 lat, włącza się wcześniej niż u osób o podobnych wartościach ciśnienia i tej samej liczbie obciążających czynników ryzyka ale młodszych.

Leczenie w nadciśnieniu tętniczym - znaczenie

Leczenie farmakologiczne jest bardzo istotnym elementem leczenia nadciśnienia tętniczego zwłaszcza u osób w starszym wieku, u których pozwala uzyskać zmniejszenie liczby powikłań sercowo-naczyniowych większe niż w przypadku osób młodszych. Farmakoterapia pozwala zmniejszyć liczbę udarów o 34 %, choroby niedokrwiennej serca o 19 %, demencji naczyniowej o 50 % oraz zgonów z przyczyn naczyniowych o 23 %.

W farmakoterapii nadciśnienia tętniczego lekarz może się posłużyć lekami z następujących grup:

 • diuretykami,
 • 2ß-blokerami,
 • blokerami kanałów wapniowych,
 • inhibitorami konwertazy angiotensyny,
 • blokerami receptora angiotensynowego.

Preparaty z powyższych grup mogą być stosowane pojedynczo lub wspólnie w kombinacj w zależności od ciężkości nadciśnienia tętniczego. Wybór konkretnego leku zależy od współistniejących schorzeń oraz obecności przeciwwskazań.

Dodatkowe leki hipotensyjne

Do dodatkowych leków stosowanych w wyjątkowych sytuacjach zaliczamy:

 • inhibitory reniny,
 • α1-blokery,
 • leki działające ośrodkowo,
 • leki bezpośrednio zmniejszające napięcie ściany tętniczek.

Są to leki stosunkowo rzadko stosowane, zazwyczaj w leczeniu skojarzonym a więc wspólnie z innym lekiem hipotensyjnym, po które lekarz sięga w szczególnych, ściśle określonych sytuacjach.

Jak stosować leki na nadciśnienie?

Obecnie preferuje się stosowanie tzw. leczenia skojarzonego. Polega ono na podawaniu leków w małych dawkach ale w odpowiednio dobranej, optymalnej kombinacji. Zasadą jest łączenie leków z różnych grup. Oczywiście nie może ono być zupełnie dowolne i niektóre połączenia są uznane za korzystne, podczas gdy inne wręcz za przeciwwskazane.

Leczenie skojarzone przy nadciśnieniu tętniczym jest o wiele bardziej skuteczne niż podawanie jednego leku w dużej dawce. Umożliwia ono bowiem wykorzystanie różnych mechanizmów działania poszczególnych leków, a przez to jest efektywniejsze w obniżaniu ciśnienia krwi. Dodatkowo zastosowanie każdego leku w małej dawce zmniejsza ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, które zależy od wielkości dawki. Ponadto właściwe łączenie składników preparatu pozwala dzięki konkretnym właściwościom jednego leku „neutralizować” niepożądane skutki przyjmowania drugiego leku.

Leczenie nadciśnienia tętniczego - zasady

Oczywiście w leczeniu nadciśnienia tętniczego najważniejsze jest właściwe, trafne dobranie odpowiednich leków, które pozwolą na osiągnięcie prawidłowych wartości ciśnienia tętniczego, a przy okazji przyniosą dodatkowe korzyści. Aby było to możliwe lekarz prowadzący farmakoterapię musi być dokładnie poinformowany o schorzeniach współistniejących. Jest to o tyle ważne, że wszystkie leki hipotensyjne wywierają określone działanie nie tylko na wysokość ciśnienia krwi, ale również w zakresie innych ważnych obszarów prawidłowego funkcjonowania organizmu. Mogą one wpływać na pracę serca, czynność nerek, na gospodarkę węglowodanową, tłuszczową oraz na poziomy sodu, potasu i wapnia w surowicy. Oznacza to, że przy współistnieniu danego schorzenia towarzyszącego należy korzystać z konkretnego leku, który może być przeciwwskazany w innym stanie chorobowym.

Opublikowano: ; aktualizacja: 16.03.2015

Oceń:
4.6


Może cię

Nadciśnienie a nowotwory

Jedną z przyczyn nadciśnienia tętniczego może być guz chromochłonny. Guz ten wytwarza miejscowo hormony – ...

Nadciśnienie tętnicze

Ciśnienie tętnicze jest to siła, z jaką krew oddziałuje na ścianki naczyń. Przez nadciśnienie tętnicze ...

Skoki ciśnienia – przyczyny, badania, leczenie, skutki

Nadciśnienie tętnicze zwiększa ryzyko udaru czy zawału. Niebezpieczne są także wahania i skoki ciśnienia tętniczego. ...

Niedobór potasu w organizmie – hipokaliemia

Hipokaliemia, czyli niewystarczająca podaż potasu, może skutkować wystąpieniem arytmii, zaburzeń kurczliwości mięśni, objawami gastrycznymi, uczuciem ...

Nadciśnienie tętnicze - jak sobie radzić

Nadciśnienie tętnicze (hipertensja) jest to występowanie u pacjenta przewlekłego stanu podwyższonego ciśnienia tętniczego powyżej 140/90 ...

Wideo – Nadciśnienie pierwotne i wtórne

Nadciśnienie tętnicze może mieć charakter pierwotny, jest wówczas uwarunkowane genetycznie i zwykle rozwija się powoli ...

Wysokie i podwyższone ciśnienie u dziecka

Nadciśnienie tętnicze u maluchów diagnozowane jest znacznie rzadziej niż u osób dorosłych. Wysokie ciśnienie występuje ...

Zespół metaboliczny – przyczyny, objawy, leczenie, zapobieganie, skutki

Zespół metaboliczny rozpoznawany jest u coraz młodszych ludzi. Przyczyną zespołu X jest m.in. wysokoenergetyczna dieta ...

Jak mierzyć ciśnienie tętnicze?

Pomiar ciśnienia tętniczego pozwala ustalić wartości ciśnienia skurczowego i rozkurczowego. Może być on wykonany w ...

Objawy nadciśnienia tętniczego – czy i kiedy nadciśnienie daje objawy?

O nadciśnieniu tętniczym mówi się, że jest to choroba podstępna. Czy objawy nadciśnienia są odczuwalne ...

Leki na nadciśnienie

Nadciśnienie tętnicze leczy się lekami należącymi do pięciu głównych grup, które różnią się mechanizmem działania. ...

DASH – jakie są wskazania i zasady, co można jeść, a czego unikać w diecie DASH?

Nadciśnienie tętnicze to choroba przewlekła dotykająca co czwartą dorosłą osobę na świecie. Nieleczona prowadzi do ...

Komentarze (0)