Co wpływa na rozwój nadciśnienia tętniczego?

Zmiana stylu życia, jaka nastąpiła wraz z migracją do miast, spowodowała typowy, głównie dla krajów rozwiniętych, wzrost ciśnienia tętniczego wraz z upływem lat. Obserwuje się wówczas wzrost ciśnienia skurczowego i rozkurczowego. Wartości te rosną w różnym tempie u obu płci do około 60 roku życia. Na wiele czynników powodujących nadciśnienie człowiek ma duży wpływ.

Nadciśnienie tętnicze a starzenie się

Na rozwój nadciśnienia tętniczego z pewnością wpływają nieuniknione procesy starzenia się zachodzące w naszym organizmie. Wraz z wiekiem obserwuje się wzrost ciśnienia skurczowego i rozkurczowego. Wartości te rosną w różnym tempie u obu płci do około 60 roku życia. Z początku wyższe ciśnienia tętnicze charakteryzuje młodych mężczyzn, jednak późniejszy szybszy przyrost ciśnienia tętniczego u kobiet, sprawia, że w starszym wieku jest ono zwykle większe u tej płci.

Dla osób w podeszłym wieku charakterystyczna jest zmiana charakteru nadciśnienia z wyłącznie rozkurczowego bądź skurczowo-rozkurczowego na izolowane nadciśnienie skurczowe. Jest ono częściej rozpoznawane u kobiet. Wynika to z faktu, iż po 60 roku życia następuje spadek ciśnienia rozkurczowego przy jednoczesnym stałym wzroście ciśnienia skurczowego.

Niewątpliwie proces starzenia się jest jedną z głównych przyczyn rozwoju nadciśnienia tętniczego. Nie można jednak zapominać, że bardzo dużą rolę w rozwoju schorzenia można przypisać czynnikom środowiskowym.

Nadciśnienia tętniczego praktycznie nie stwierdza się wśród ludów pierwotnych, które charakteryzują się niskim spożyciem soli, prawidłową masą ciała i dużą aktywnością fizyczną. Zmiana stylu życia, jaka nastąpiła wraz z migracją do miast, spowodowała typowy, dla krajów rozwiniętych, wzrost ciśnienia tętniczego wraz z wiekiem. Wśród czynników na które mamy wpływ, a które prowadzą do rozwoju nadciśnienia tętniczego, można wymienić:

  • sól kuchenną,
  • otyłość,
  • aktywność fizyczną,
  • alkohol.

Nadciśnienie tętnicze a sól kuchenna

Nadmierne spożycie soli kuchennej oraz zawartego w niej sodu wiąże się ze zwiększeniem objętości płynów ustrojowych, a co za tym idzie, przepełnieniu naczyń krążenia. Z tego względu podniesieniu ulega ciśnienie tętnicze krwi. Sód zawarty w soli wpływa na czynność nerek oraz na reaktywność naczyń, powodując ich większą gotowość do skurczu. Wykazano związek pomiędzy ilością spożywanej soli a wysokością ciśnienia tętniczego, częstością występowania nadciśnienia tętniczego oraz ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych. Bardziej nasilony wzrost ciśnienia tętniczego wraz ze zwiększeniem spożycia sodu obserwowano w grupie osób, tzw. „sodowrażliwych”, do których należały m.in. osoby w starszym wieku czy chorujące na cukrzycę lub niewydolność nerek.

Nadciśnienie tętnicze a otyłość

Nadwaga i otyłość są jednym z najpowszechniej występujących czynników środowiskowych związanych z rozwojem nadciśnienia. Zaobserwowano zależność między wysokością ciśnienia skurczowego a masą ciała. Oszacowano, że na każde 5 kg nadwagi przypada wzrost ciśnienia skurczowego średnio o ok. 4,5 mmHg.

Nadciśnienie tętnicze a aktywność fizyczna

Mało aktywny lub siedzący tryb życia jest częściowo odpowiedzialny za nadciśnienie tętnicze, zwiększając prawie dwukrotnie ryzyko pojawienia się nadciśnienia tętniczego. Osoby z prawidłowym ciśnieniem, ale o niskiej wydolności fizycznej w porównaniu z osobami o lepszej kondycji, wykazują zwiększony o ponad połowę wzrost ryzyka rozwoju nadciśnienia tętniczego w ciągu najbliższych dwunastu lat. Regularny trening fizyczny powoduje spadek ciśnienia tętniczego zarówno u osób z prawidłowymi wartościami ciśnienia jak i u osób z granicznym bądź utrwalonym nadciśnieniem tętniczym.

Nadciśnienie tętnicze a alkohol

W odróżnieniu do natychmiastowego działania rozszerzającego naczynia, alkohol spożywany stale, nawet w umiarkowanych ilościach, podwyższa ciśnienie tętnicze, a jego nadużywanie jest odpowiedzialne za znaczną liczbę przypadków nadciśnienia. W badaniach udokumentowano, że spożycie 30 g etanolu dziennie powoduje wzrost ciśnienia skurczowego o 2,3 mmHg u mężczyzn i 3,2 mmHg u kobiet. Zgubny wpływ alkoholu okazał się większy w przypadku osób starszych, między 50 a 74 rokiem życia.

Biorąc pod uwagę powyższe fakty, łatwo zauważyć jak wiele zależy od nas samych. Mimo, że zmiana stylu życia, a nawet tylko niektórych, pojedynczych nawyków jest dla wielu osób sporym wyzwaniem, z pewnością warto je podjąć. Pozwoli to uniknąć powikłań sercowo-naczyniowych, a tym samym dłużej cieszyć się pełną sprawnością i dobrym stanem zdrowia.

Opublikowano: ; aktualizacja: 16.03.2015

Oceń:
4.6


Może cię

Nadciśnienie tętnicze - skutki

Nadciśnienie tętnicze jest powszechnym schorzeniem, które latami może przebiegać bezobjawowo. Jedynymi dolegliwościami, które mogą mu ...

Nadciśnienie tętnicze - jak sobie radzić

Nadciśnienie tętnicze (hipertensja) jest to występowanie u pacjenta przewlekłego stanu podwyższonego ciśnienia tętniczego powyżej 140/90 ...

Nadciśnienie tętnicze

Ciśnienie tętnicze jest to siła, z jaką krew oddziałuje na ścianki naczyń. Przez nadciśnienie tętnicze ...

Nadciśnienie tętnicze wtórne

Około 10 % przypadków nadciśnienia tętniczego stanowią przypadki podwyższonego poziomu ciśnienia w przebiegu innych chorób. ...

Urazy nerek

Gwałtowny rozwój motoryzacji, upadki z wysokości czy obrażenia fizyczne spowodowane chociażby uprawianiem sportu są przyczyną ...

Choroby nerek a nadciśnienie

Nadciśnienie nerkopochodne, czyli spowodowane chorobą nerek lub zwężeniem tętnicy nerkowej występuje u około 5% chorych ...

Nadciśnienie naczynionerkowe

Chorzy z nadciśnieniem naczynionerkowym stanowią 1-2% całej populacji chorych z nadciśnieniem tętniczym. Występuje zwykle po ...

Nadciśnienie i stan przedrzucawkowy w ciąży

Niewystarczające ukrwienie bądź przedwczesne oddzielenie łożyska mogą być efektem nadciśnienia tętniczego, które może poważnie zagrozić ...

Zasady leczenia nadciśnienia tętniczego

Leczenie nadciśnienia tętniczego nie oznacza wyłącznie przyjmowania leków. Podstawowym elementem leczenia nadciśnienia tętniczego jest modyfikacja ...

Nadciśnienie tętnicze - groźne mity

Fałszywe poglądy na temat nadciśnienia tętniczego, które zakorzeniły się w świadomości społeczeństwa mogą wywierać niekorzystny ...

Seks a nadciśnienie

Nadciśnienie tętnicze może być przyczyną zaburzeń erekcji, a przez to wpływać na mniejsze zadowolenie z ...

Badanie tylnego odcinka oka

Badanie tylnego odcinka oka (dna oka) umożliwia nam ocenę siatkówki, tarczy nerwu wzrokowego, plamki oraz ...

Komentarze (0)