Tag - uzależnienie od alkoholu

Badanie GGTP – normy i wyniki gammaglutamylotransferazy
Badanie GGTP (gammaglutamylotransferaza) wykonuje się w celu kontroli abstynencji alkoholowej oraz w diagnostyce chorób wątroby wywołanych alkoholizmem. Badanie GGTP krwi pozwala też diagnozować inne schorzenia (raka wątroby, toksyczne uszkodzenia miąższu narządu). Jeżeli oznacza się GGTP, normy są różne dla kobiet i mężczyzn. Wysokie lub podwyższone GGTP może świadczyć m.in. o cholestazie czy nowotworze trzustki.
 • 4.5
 • Liczba polubień 175
 • 0

Choroba alkoholowa
Choroba alkoholowa (czyli alkoholizm, uzależnienie od alkoholu, zespół zależności alkoholowej) to niezwykle istotny problem społeczny i ekonomiczny, gdyż dotyczy bardzo dużego odsetka populacji (10–15 %). O chorobie alkoholowej mówimy wtedy, gdy dana osoba traci kontrolę nad ilością spożywanego alkoholu oraz nad zachowaniami związanymi z piciem. Alkoholizm prowadzi do upośledzenia funkcjonowania osoby chorej w społeczeństwie.
 • 4.2
 • Liczba polubień 289
 • 0

Problem nadmiernego spożywania alkoholu jest powszechny wśród społeczeństwa. Dane statystyczne mówią o ponad 800 tysiącach dorosłych Polaków, którzy w różnym stopniu są uzależnieni od alkoholu, a dodatkowo prawie 3 miliony to osoby pijące w sposób ryzykowny bądź szkodliwy.
 • 4.5
 • Liczba polubień 136
 • 0

Dziecko a alkohol i narkotyki
Duża część młodych ludzi w okresie dorastania eksperymentuje z substancjami psychoaktywnymi. Narkotyki i dopalacze, a także alkohol w niektórych środowiskach stanowią nieodłączny element "dobrej zabawy". Od zażywania do rozwoju uzależnienia często droga jest niezwykle krótka.
Brak zdjęcia
 • 4.4
 • Liczba polubień 579
 • 0

Uzależnienie od alkoholu dotyczy całego życia uzależnionego człowieka. Można powiedzieć, że picie alkoholu dominuje nad wszystkimi innymi sprawami, dotyczy codziennego funkcjonowania, w którym różne, dotychczas ważne sprawy życiowe, są coraz bardziej zaniedbywane.
 • 4.7
 • Liczba polubień 994
 • 0

Wideo – Uzależnienie od alkoholu
Najczęstszym uzależnieniem jest uzależnienie od alkoholu. Jest to substancja łatwo i powszechnie dostępna. Znaczenie mają tu także czynnik kulturowe. Istnieje przyzwolenie na picie alkoholu. Nie jest tak, że wszyscy ludzie, którzy spróbowali alkoholu uzależnią się. Uzależnia się ok. 20% osób. Jest to w dużym stopniu zdeterminowane przez czynniki genetyczne, ale też np. wcześniejsze doświadczenie życiowe.
 • 4.3
 • Liczba polubień 195
 • 0

alkohol we krwi
Badanie alkoholu we krwi mierzone jest w celu ustalenia czy osoba poddana testowi na zawartość etanolu spożywała alkohol, a jeśli tak – w jakim stężeniu występuje on we krwi. Najczęściej pomiar alkoholu przeprowadza się gdy zachodzi podejrzenie prowadzenia pojazdu bądź pracę w stanie nietrzeźwości, a także w przypadku podejrzenia zatrucia etanolem.
Brak zdjęcia
 • 4.6
 • Liczba polubień 519
 • 0