Tag - udar mózgu

Mowa dyzartryczna – ćwiczenia, leczenie
Dyzartria to termin oznaczający zaburzenia artykulacyjne (wymowy). Jest to objaw, który może świadczyć o wielu różnych schorzeniach. Wśród przyczyn mowy dyzartrycznej wymienia się np. udar mózgu, urazy czaszkowo-mózgowe czy nowotwory ośrodkowego układu nerwowego. Objawy to z kolei: cicha, spowolniona, bełkotliwa mowa, „mówienie” przez nos, zaburzenia fonacji. Jakie ćwiczenia i terapię stosuje się w leczeniu dyzartrii?
Brak zdjęcia
 • 4.5
 • Liczba polubień 11
 • 0

Udar móżdżku – przyczyny, objawy, badania, leczenie, powikłania, rokowanie
Udar móżdżku (zawał, niedokrwienie móżdżku) niedokrwienny lub krwotoczny to schorzenie rzadko spotykane. Zwykle przyczyną są tu zakrzepy. Objawy tej choroby móżdżku są na tyle niespecyficzne, że znaczna ilość przypadków tego schorzenia w ogóle nie jest rozpoznawana. Jakie badania wykonywane są przy podejrzeniu tego problemu? Na czym polega leczenie udaru móżdżku, jakie są rokowania i czy może dojść do powikłań?
 • 4.3
 • Liczba polubień 12
 • 0

Przyczyny powstawania mikoudaru
Mikroudar w piśmiennictwie nazywany przemijającym napadem niedokrwiennym (skrót TIA – ang. transient ischemic attack) definiowany jest jako nagły, przejściowy epizod dysfunkcji układu nerwowego, wynikający z niedokrwienia struktur mózgu. Przyczyną mini udaru jego wystąpienia jest uniemożliwienie dopływu krwi do struktur ośrodkowego układu nerwowego. Objawy mikroudaru ustępują całkowicie w ciągu 24 godzin i nie pozostawiają żadnych zmian w badaniach takich jak tomografia komputerowa głowy, czy rezonans magnetyczny mózgu.
 • 4.5
 • Liczba polubień 31
 • 0

Przyczyna udaru niedokrwiennego
Przyczyną udaru niedokrwiennego jest zatkanie naczynia zaopatrującego w krew tkanki mózgu, na skutek czego dochodzi jego niedotlenienia. Objawy udaru niedokrwiennego lokalizują się po lewej stronie ciała w przypadku udaru prawostronnego lub po lewej w udarze prawostronnym. Zawał mózgu może poprzedzić wystąpienie tzw. objawów przepowiadających, np. w postaci drżenia ręki. Niedokrwienny udar powoduje m.in. niedowład połowiczy, parestezje.
Brak zdjęcia
 • 4.7
 • Liczba polubień 389
 • 0

Gęsta krew
Zlepianie się płytek krwi (trombocytów) to fizjologiczna reakcja organizmu prowadząca do powstania skrzepu. Ma to na celu ograniczenie krwawienia w miejscu urazu. Niekiedy jednak proces ten wymyka się spod kontroli i dochodzi do nadmiernego zlepiania się płytek krwi. Taka lepka, gęsta krew powstała w wyniku nadmiernej agregacji może się przyczynić do powstania groźnych zakrzepów i zatorów, prowadząc do zawału serca czy udaru mózgu.
 • 4.7
 • Liczba polubień 166
 • 0

Sztywność mięśni
Sztywność mięśniowa jest objawem zupełnie naturalnym jeżeli pojawia się po przebudzeniu lub dłuższym przebywaniu w jednej pozycji. Niestety, sztywność mięśni może być także skutkiem poważnych zaburzeń, takich jak choroby neurologiczne, dyskopatia lub fibromialgia. Widoczna jest w chorobie Parkinsona, w chorobach kręgosłupa, po udarze, stwardnieniu rozsianym.
 • 3.9
 • Liczba polubień 106
 • 0

Pierwsza pomoc przy udarze mózgu
Pierwsza pomoc przy udarze powinna w pierwszej kolejności obejmować wezwanie pogotowia ratunkowego. Czas w którym pacjent znajdzie się na oddziale udarowym decyduje o szansach na przeżycie i zmniejszenie prawdopodobieństwa poważnych powikłań. Pierwsze objawy udaru lub jego podejrzenia są wyraźnym wskazaniem do wezwania pomocy. Do czasu przyjazdu karetki, pacjent powinien znajdować się w pozycji bezpiecznej.
 • 4.7
 • Liczba polubień 287
 • 0

Zanik mięśni (atrofia mięśni) – przyczyny, objawy, leczenie
Osłabienie mięśniowe, skutkujące zanikiem mięśni najczęściej jest wynikiem poważnej choroby genetycznej lub ogólnoustrojowej, urazem kręgosłupa albo kontuzją, która na dłuższy czas unieruchamia pacjenta i ogranicza jego aktywność. Zaniki mięśni pojawiają się w przebiegu chorób neurologicznych, takich jak stwardnienie rozsiane, stwardnienie zanikowe boczne, a także po udarze mózgu.
 • 4.7
 • Liczba polubień 272
 • 1

Udar mózgu
Udar mózgu (udar krwotoczny mózgu) jest neurologicznym stanem zagrożenia życia, często prowadzącym do trwałej niepełnosprawności. W Polsce każdego roku stwierdza się około 10 000 nowych przypadków wylewu krwi do mózgu, ze śmiertelnością sięgającą 50 %. Z uwagi na znaczne skutki społeczne i ekonomiczne, niezwykle ważną rolę odgrywa profilaktyka udaru mózgu.  
 • 4.6
 • Liczba polubień 595
 • 0

Udar krwotoczny mózgu
Udar krwotoczny mózgu jest nagłym stanem zagrożenia życia. Udar mózgu występuje rzadziej niż udar niedokrwienny (stanowi ok 20 % udarów), a jego przyczyną jest pęknięcie jednego z naczyń krwionośnych zaopatrujących mózg w krew i jej wylew do otaczającej tkanki, co powoduje uszkodzenie struktur mózgu. Rokowanie wylewu krwi do mózgu jest bardzo poważne.
 • 4.2
 • Liczba polubień 129
 • 0