Lasery w kosmetologii

Lasery kosmetyczne są wykorzystywane od ponad 20 lat i stanowią jedną z najbardziej efektywnych metod służących do poprawy wyglądu. Należą do nich m.in. lasery diodowe, które usuwają owłosienie w sposób trwały czy lasery frakcyjne, które stosowane są chociażby do usuwania zmarszczek.

Lasery kosmetyczne - rodzaje

Laser jest urządzeniem generującym wiązkę promieniowania elektromagnetycznego, z zakresu światła widzialnego, podczerwieni i ultrafioletu, wzmocnioną poprzez wykorzystanie zjawiska emisji wymuszonej. Wiązka światła laserowego charakteryzuje się przede wszystkim:

 • spójnością w czasie i przestrzeni,
 • monochromatycznością (składa się tylko z jednej długości fali),
 • równoległością,
 • intensywnością mocy i gęstości.

Cechy te nadają światłu lasera niezrównaną moc świetlną, poprzez koncentrację fotonów w bardzo wąskiej przestrzeni. Stan skupienia ciał pełniących funkcję ośrodków aktywnych lasera jest podstawowym kryterium klasyfikacji laserów. Zgodnie z tym wyróżnia się:

 • lasery z ciałem stałym, w których wykorzystuje się matrycę krystaliczną, posiadającą ingrediencję jonów metali, pochłaniających i ponownie emitujących fotony. Należą do nich:
 • laser neodymowo-YAGowy (Nd-YAG), laser erbowo-YAGowy (Er-YAG), laser rubinowy, laser aleksandrytowy;
 • lasery z ciałem gazowym, w których kryształ został zastąpiony gazem, należą do nich:
 • laser argonowy, laser CO2, laser helowo-neonowy;
 • lasery płynne (barwnikowe), wykorzystują roztwory niektórych barwników ulegających fluorescencji albo też roztwory barwników nieulegających temu zjawisku, które są wzbudzane przez laser z ciałem stałym lub lampę błyskową. Należą do nich: laser barwnikowy ciągły i laser barwnikowy impulsowy;
 • lasery półprzewodnikowe (diodowe), są to diody o dużej wydajności, oparte na półprzewodniku.

Innym sposobem klasyfikacji laserów jest ich sposób działania. Pod tym względem wyróżnia się lasery działające w sposób ciągły (emitują one promieniowanie o stałej mocy lub natężeniu w czasie) oraz lasery impulsowe (emitują powtarzalne impulsy światła). Działanie światła laserowego na tkankę w sposób ciągły jest łagodniejsze, natomiast bodźce impulsowe działają bardziej drażniąco.

Pod względem mocy emitowanego promieniowania i długości fali, wyróżnia się natomiast:

 • lasery o dużej mocy > 500 mW,
 • lasery o średniej mocy do 500 mW,
 • lasery o małej mocy 1-6 mW.

Wskazania do zabiegów laserowych

Lasery dużej mocy (lasery twarde), zwane także laserowymi skalpelami, wykorzystywane są do przeprowadzania zabiegów inwazyjnych, wykonywanych głównie przez lekarzy lub po odbyciu odpowiednich szkoleń przez kosmetologów, często przy ścisłej współpracy z lekarzem. Oddziaływanie tych laserów na tkanki polega na przerywaniu ich ciągłości, koagulacji, odparowaniu (ablacji) czy spalaniu. Zabiegi z tymi laserami przynoszą najlepsze efekty terapeutyczne i są z powodzeniem stosowane zarówno w medycynie tradycyjnej, jak i w dermatologii, medycynie estetycznej czy kosmetologii. Do laserów twardych zalicza się m.in: laser argonowy, rubinowy, aleksandrytowy, neodymowy, erbowy, CO2. Ich zastosowanie w zabiegach natury estetycznej to m.in. depilacja, usuwanie zmian skórnych, tatuaży, znamion, fotoodmładzanie.

Fotoodmładzanie jest zabiegiem,w którym wykorzystuje się silne światło o odpowiedniej długości fali. Efektem jego działania jest stymulacja fibroblastów do produkcji kolagenu oraz skracanie i przebudowa jego włókien, a także wzrost dotlenienia i odżywienia skóry. Skóra poddana temu zabiegowi staje się wyraźnie odmłodzona i zregenerowana, dzięki kompleksowej likwidacji objawów starzenia oraz różnego rodzaju zmian pigmentowych.

Lasery małej mocy (lasery miękkie) i średniej mocy, zwane laserami biostymulącymi, są stosowane w dermatologii, kosmetologii i rehabilitacji. Służą one do wykonywania bezinwazyjnych zabiegów (bez przerywania ciągłości tkanek), poprzez wykorzystanie terapeutycznego działania światła laserowego i efektu biostymulacji tkanki. Należą do nich lasery helowo-neonowe i półprzewodnikowe. Są one m.in. stosowane do usuwania plam i przebarwień skóry, zmarszczek, w leczeniu łysienia, trądziku pospolitego, owrzodzeń, ran, blizn i zaburzeń rogowacenia skóry.

Lasery diodowe wykorzystywane są w szczególności do trwałego usuwania owłosienia (tzw. epilacji) i zwalczania cellulitu. W przypadku epilacji wykorzystywane jest zjawisko wybiórczej fototermolizy. Konieczna w tej metodzie usuwania owłosienia jest obecność pigmentu we włosie będącym w stanie anagenu. Najlepsze efekty uzyskuje się u osób o jasnej karnacji i ciemnych włosach, ponieważ wiązka światła jest w mniejszym stopniu pochłaniana przez naskórek i rzadziej dochodzi do powstania zmian barwnikowych. U osób o wyższym fototypie, przed zabiegiem powinna zostać wykonana próba. W wyniku działania światła laserowego jedne włosy ulegają natychmiastowemu odparowaniu, inne, w wyniku cieplnego uszkodzenia, oddzielają się od skóry po kilku dniach. W leczeniu cellulitu wykorzystywane jest zjawisko fotoindukcji biologicznej, polegające na głębokiej penetracji tkanki, w wyniku czego stymulacji ulega proces oddychania i dotlenienie komórek, adsorpcja płynów i toksyn z tkanki łącznej, uzyskuje się działanie przeciwobrzękowe.

Nowością na rynku kosmetycznym stały się lasery frakcyjne oraz urządzenia IPL. Laser frakcyjny (Fraxel) jest to laser najnowszej generacji, który w porównaniu do laserów tradycyjnych, pozwala na przeprowadzenie zabiegu w sposób bezpieczniejszy, ze zminimalizowanym ryzykiem wystąpienia skutków ubocznych, skróconym czasem gojenia oraz krótszą terapią, a wszystko to z zachowaniem doskonałych rezultatów. Działanie tego lasera polega na tym, iż emitowane przez niego promieniowanie naświetla skórę wybiórczo, a nie jak w przypadku metod konwencjonalnych, całą jej powierzchnię. Jest to możliwie dzięki zastosowaniu głowicy skanującej, która rozrzuca równomiernie po skórze strumień impulsów mikroskopijnej średnicy. W ten sposób powstają na skórze mikrouszkodzenia termiczne w formie kanalików, poprzez które promieniowanie sięga głęboko i precyzyjnie penetruje komórki tkanki podskórnej jak również skóry właściwej. Impulsy wnikają w skórę we właściwej sekwencji (głębokości i odległości), tak aby skutecznie pobudzić ją do regeneracji, jednocześnie nie doprowadzając do poparzenia tkanki. Dzięki temu, że uszkodzenia te są otoczone przez zdrową skórę, znacząco zmniejsza się okres rekonwalescencji oraz zminimalizowane zostaje ryzyko wystąpienia powikłań. Lasery frakcyjne stosowane są przede wszystkim do:

 • redukcji zmarszczek,
 • redukcji drobnych naczynek,
 • redukcji plam i przebarwień,
 • usuwania różnego rodzaju blizn,
 • usuwania rozstępów,
 • w przypadku objawów fotostarzenia
 • w przypadku wiotkiej i cienkiej skóry.

IPL (intensywne pulsacyjne źródło światła) jest to urządzenie, które właściwie laserem nie jest, emituje bowiem szerokie spektrum niespójnych fal świetlnych, które w związku z ich różną długością są absorbowane przez poszczególne chromofory, występujące w tkankach, tj. melanina czy hemoglobina. W wyniku tego tkanki te ulegają uszkodzeniu (zjawisko fototermolizy) bez ryzyka uszkodzenia sąsiadujących struktur tkankowych. Jest to ponadto jedyne urządzenie pozwalające kosmetologom czy kosmetyczkom na przeprowadzanie zabiegów zamykania rozszerzonych naczynek, znajdujących się tuż pod powierzchnią skóry. Zabiegi IPL wykonywane są głównie w celu:

 • trwałego usuwania owłosienia,
 • usuwania naczynek i zaczerwienienia skóry,
 • zwężenia porów i ujść gruczołów łojowych,
 • odmładzania skóry twarzy, szyi, dekoltu i dłoni,
 • zwalczania pierwszych objawów starzenia.

Technika wykonywania zabiegów

Światło lasera oddziałuje na tkanki wywołując następujące efekty:

 • fotochemiczne - polegające na rozkładzie i usunięciu tkanki w miejscu oddziaływania krótkich impulsów o dużej gęstości mocy, jednocześnie nie doprowadzając do termicznego uszkodzenia tkanek sąsiadujących;
 • fototermiczne - promieniowanie zaabsorbowane przez tkankę prowadzi do jej nagrzania, denaturacji i odparowania;
 • fotojonizujące - w tkance poddawanej promieniowaniu dochodzi do jonizacji cząsteczek, na skutek tego powstaje plazma, silnie absorbująca promieniowanie. Plazma ulega rozprzestrzenianiu, powodując powstanie uderzeniowej fali akustycznej, w wyniku tego dochodzi do zniszczenia tkanki, zjawisko to ma charakter eksplozji;
 • biostymulacyjne - wywołane działaniem urządzeń małej mocy. Stymulacji ulega przepływ elektronów w łańcuchu oddechowym oraz dochodzi do nagromadzenia ATP. Towarzyszą temu następujące zjawiska: odbicie, rozproszenie, transmisja oraz częściowa lub całkowita absorpcja wiązki promieniowania.

W zależności od rodzaju zabiegu i pożądanych efektów terapeutycznych, należy dobrać odpowiednią długość fali promieniowania, gdyż poszczególne jej długości penetrują na różnych głębokościach tkanki, a co za tym idzie - oddziałują na odmienne jej struktury. Podobnie jest z mocą lasera, im jest ona większa, tym głębiej dojdzie wiązka promieniowania. Ponadto zastosowanie większej mocy skraca czas aplikacji dawki terapeutycznej promieniowania.

Technika wykonywania zabiegu z użyciem lasera może być bezkontaktowa (sonda nie dotyka powierzchni skóry) lub kontaktowa (sonda styka się z tkanką) oraz, w zależności od naświetlanego obszaru tkanki, punktowa lub powierzchniowa (tzw. skanowanie).

W przypadku techniki bezkontaktowej naświetlanie tkanki odbywa się z pewnej odległości, co zapewnia warunki aseptyczne podczas zabiegu i uniemożliwia przenoszenie chorobotwórczych drobnoustrojów. Jest to szczególnie ważne w przypadku zabiegów wykonywanych na zakażonych ranach, odleżynach czy owrzodzeniach. Minusem tej metody jest jednak fakt, iż blisko połowa promieniowania ulega odbiciu od powierzchni tkanki i rozproszeniu. Wymaga to odpowiedniego zwiększenia dawki leczniczej promieniowania.

Technika kontaktowa natomiast wymaga dezynfekcji powierzchni sondy, jak i obszaru tkanki poddawanemu naświetlaniu i zapewnia całkowite wniknięcie promieniowania w jej głąb.

Skuteczność laseroterapii głównie zależy od tego czy wielkości energii dostarczanej, absorbowanej i transmitowanej jest na tyle duża, by wywołać zamierzony efekt terapeutyczny. Dawka energii powinna być dobrana odpowiednio do wieku, fototypu, rodzaju schorzenia, głębokości położenia tkanek naświetlanych, rodzaju i stopnia ich uszkodzenia, przebiegu schorzenia oraz jego objawów. Naświetlanie odbywa się na ściśle określonym obszarze tkanki, w wybranych punktach. Laseroterapia może być również wykorzystana w terapii skojarzonej, w połączeniu z innymi zabiegami lub farmakoterapią.

W wyniku naświetlania skóry mogą pojawić się:

 • obrzęk, zaczerwienienie i uczucie pieczenia skóry poddawanej zabiegowi, objawy te ustępują w ciągu doby;
 • niewielkie strupki, w miejscach występowania naczyń powierzchownych, objawy te ustępują po ok. 4 dniach;
 • odbarwienia, w przypadku poddania zabiegowi skóry ze świeżą opalenizną, utrzymują się one do kilkunastu tygodni.

Po zabiegach laseroterapii należy unikać promieniowania UV (słońce, solarium), stosowania kosmetyków i makijażu. Zaleca się jedynie stosowanie kremów i maści polecanych po tego typu zabiegach.

Przeciwwskazania do laseroterapii to m.in.:

 • choroby nowotworowe,
 • stosowanie leków światłouczulających,
 • zakaźne zmiany skórne,
 • ciąża,
 • menstruacja,
 • nadwrażliwość na światło,
 • świeża opalenizna.

Ostateczny efekt zabiegów z wykorzystaniem laserów zależy także od postępowania pozabiegowego, na które składają się m.in.: stosowanie odpowiednich preparatów, zrezygnowanie z używek, tj. alkohol, papierosy, zwiększenie aktywności, zwłaszcza na świeżym powietrzu, unikanie nadmiernej mimiki.

Opublikowano: ; aktualizacja: 16.03.2015

Oceń:
4.6


Może cię

Podrażnienia po depilacji – sposoby na podrażnienia po goleniu

Podrażnienia po goleniu występują na skutek nieprawidłowo przeprowadzonej depilacji bądź błędów w pielęgnacji skóry przed ...

Medycyna estetyczna

Medycyna estetyczna to prężnie rozwijająca się interdyscyplina medyczna, zajmująca się poprawą wyglądu, a więc jakości ...

Rogowacenie skóry (keratynizacja) – na czym polega złuszczanie naskórka?

Rogowacenie skóry (keratynizacja) zmusza do regularnego złuszczania naskórka. Właściwa pielęgnacja skóry jest istotna, ponieważ pełni ...

Pielęgnacja męskiej skóry

Współcześni panowie coraz bardziej dbają o siebie. Śmielej wkraczają w świat kosmetyków. Jednak nie wszystkie ...

Hammam

Hammam oznacza publiczną łaźnię parową, której tradycja wywodzi się ze starożytności i jest silnie zakorzeniona ...

Wideo – Sucha i wrażliwa skóra - jak o nią dbać?

Pacjenci często zgłaszają się z problemem suchej i wrażliwej skóry. Skóra taka reaguje podrażnieniem, zaczerwieniem, ...

Wzmacnianie włosów, skóry i paznokci

Zdrowe włosy, piękna skóra i paznokcie to oznaka zdrowia. Niestety, wiele czynników środowiskowych, takich jak ...

DermaFrac

Zabieg z wykorzystaniem DermaFrac to nic innego jak mikrodermabrazja korundowa, terapia światłem LED oraz system ...

Jak dbać o skórę w okresie menopauzy?

Skóra w okresie menopauzy wymaga wielopłaszczyznowego i skoncentrowanego działania. Zmiany hormonalne zachodzące w organizmie kobiety, ...

Kolagen – sposób na zmarszczki i regenerację skóry

Kolagen jest białkiem z grupy prostych protein, które ma wpływ między innymi na wygląd skóry. ...

Koenzym Q10 a zdrowa skóra

Koenzym Q10 to naturalny składniki warunkujący prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Najbardziej znany jest jako antyoksydant niezbędny ...

Pielęgnacja skóry – jak ujędrnić skórę?

Jędrność i elastyczność skóry to cechy warunkujące jej piękny wygląd oraz wskazujące na zdrową kondycję. ...

Komentarze i opinie (1)


Rzeczywiście zabiegi tego rodzaju stają się coraz bardziej dostępne i popularne.
Drogi Użytkowniku!
Zależy nam, aby dostarczane przez nas serwisy w pełni spełniały Twoje oczekiwania. Dlatego prosimy — wyraź zgodę na przetwarzanie danych, które trafiają do nas, gdy korzystasz ze stron i aplikacji HF Media sp z o.o. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę.

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

Dowiedz się więcej o zasadach przetwarzania Twoich danych, które weszły w życie 25 maja 2018. Zebraliśmy dla Ciebie najważniejsze informacje, które z pewnością rozwieją wszystkie Twoje wątpliwości. Jeżeli masz więcej pytań — skontaktuj się z nami.

Dane — jak je zbieramy?

Twoje dane zbieramy w momencie, gdy korzystasz z naszych usług (np. serwisów internetowych). Dane mogą być zapisywane np. w plikach cookies, które instalujemy lub instalują nasi zaufani partnerzy na naszych stronach oraz urządzeniach, które wykorzystujesz do korzystania z naszej oferty.

Administrator danych — kto nim będzie

HF Media sp z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Łąkowa 7a, ale także inne podmioty z którymi stale współpracujemy (przede wszystkim w zakresie dostosowywania naszych treści oraz reklam do Twoich potrzeb oraz zainteresowań), ale które nie należą do HF Media sp z o.o. . Oczywiście możesz sprawdzić listę naszych zaufanych partnerów - znajduje się w zakładce Zauwani partnerzy

Przetwarzanie Twoich danych — w jakim celu?

Zależy nam na tym, by przetwarzać Twoje dane w kilku celach:
 • by świadczone przez nas usługi były odpowiedzią na to, co Cię interesuje
 • by treści ukazujące się w naszych serwisach były dopasowane do Twoich zainteresowań
 • również by publikowane przez nas reklamy odpowiadały Twoim potrzebom i upodobaniom
 • by świadczone przez nas usługi nie były polem do nadużyć i oszustw — bezpieczeństwo Twoich danych jest nas najważniejsze

Możliwość przekazywania Twoich danych — komu?

W większości dane dotyczące ruchu naszych użytkowników gromadzone są przez naszych zaufanych partnerów. Prawo daje nam także możliwość przekazania danych podmiotom, które będą je przetwarzać na nasze zlecenie. Mogą to być na przykład podwykonawcy naszych usług, agencje marketingowe oraz oczywiście organy typu sądy czy policja, które mogą żądać danych na podstawie obowiązującego prawa.

Twoje prawa w stosunku do danych

Pamiętaj, że w każdej chwili masz prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych przez HF Media sp z o.o. i jego zaufanych partnerów. Możesz również zażądać dostępu do swoich danych — w dowolnym momencie możesz je usunąć, sprostować, ograniczyć ich przetwarzanie, przenieść czy wnieść skargę do organu nadzorczego — GIODO.

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych

Nie zapominaj, że w każdym przypadku przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na podstawie prawnej na bazie obowiązujących przepisów. Jedną z nich może być konieczność przetwarzania danych do wykonania lub zawarcia umowy, której jesteś stroną. Taką umowę może stanowić regulamin jednego z naszych serwisów www, który odwiedzasz. W przypadku marketingu, w tym profilowania podstawą prawną jest Twoja dobrowolna zgoda. W przypadku pozostałych celów, takich jak analityka ruchu lub zapobieganie nadużyciom, podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora danych.

Wyraź zgodę na przechowywanie 25 maja 2018 roku, w Twoim urządzeniu plików cookies, jak też na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym profilowania, Twoich danych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania oferowanych przez nas i naszych zaufanych partnerów usług. Wyraź zgodę na przetwarzanie danych po 25 maja 2018 roku w ramach korzystania z oferowanych przez nas i naszych zaufanych partnerów usług. Dzięki temu będziemy trafiać jeszcze lepiej w Twoje preferencje poprzez nasze treści i reklamy. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Jeszcze więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych znajduje się w Polityce Prywatności serwisów HF Media.
Oktawave
FreshMail Sp. z o.o.
Google
Cloudflare
Facebook
Criteo
HotJar
Disqus
TVN
Wirtualna Polska
Quarticon