1. Postanowienia wstępne
 1. Niniejszy regulamin ( dalej „Regulamin Forum”) określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z forum Serwisu internetowego Wylecz.to znajdującego się pod adresem internetowym www.wylecz.to (dalej „Forum”).
 2. Postanowienia Regulaminu Forum oraz Regulaminu Serwisu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności podmiotów posiadających prawa do prowadzenia i administrowania usługami udostępnianymi za pośrednictwem Serwisu .
 3. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Forum, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu Forum oraz Regulaminu Serwisu.
 4. Przedmiotem usługi jest udostępnienie Użytkownikowi umieszczania komentarzy na Forum celem wyrażenia indywidualnych opinii i wymianie poglądów zgodnie z Regulaminem Forum.
 5. Korzystanie z Forum Serwisu wymaga dokonania rejestracji.
 1. Warunki rejestracji
 1. Rejestracja w serwisie jest dobrowolna i bezpłatna. Dotyczy jedynie korzystania z Forum.
 2. Rejestracja Użytkownika w Serwisie następuje przez:

a. wyrażenie przez Użytkownika zgody na związanie się postanowieniami niniejszego Regulaminu Forum oraz Regulaminu Serwisu,

b. wprowadzenie następujących danych Użytkownika do formularza rejestracyjnego, który będzie umieszczony na Forum:

 • login Użytkownika,
 • adres poczty elektronicznej,
 • hasło.

c. udzielenie Administratorowi zgody na przetwarzanie danych osobowych:

d. aktywację konta Użytkownika bez zbędnej zwłoki po wyrażeniu zgód i przekazaniu wymaganych danych. Aktywacja następuje poprzez akceptację linku aktywacyjnego na adres mailowy podany przez Użytkownika.

 1. Usługi świadczone są nieodpłatnie na rzecz zarejestrowanego Użytkownika, który dokonał aktywacji konta.
 1. Warunki techniczne

Warunki techniczne jakie muszą być spełnione do korzystania z Serwisu i dostępnych Usług to:

a. sprawnie działająca przeglądarka internetowa Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome lub Opera;

b. zainstalowanie wtyczki do odtwarzania plików multimedialnych Flash 8 lub nowsza.

 1. Prawa oraz obowiązki Administratora i Użytkownika
 1. Administrator nie będzie świadczył Usług przechowywania i publikowania wpisu na Forum, którego treść będzie niezgodna z wymogami Regulaminu Serwisu lub Regulaminu Forum.
 2. Administrator będzie wyświetlał wpis wyłącznie w czasie nie dłuższym niż wyświetlany wątek na Forum, którego konkretny wpis dotyczy.
 3. Administrator może dokonać automatycznej publikacji obok wpisu części adresu IP, z którego nastąpiło połączenie z serwerem Administratora w chwil zamieszczania wpisu.
 4. Jeżeli wpis stanowi utwór w rozumieniu ustawy z z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2018 r., poz. 1191), Użytkownik udziela Administratorowi nieodpłatnej licencji na korzystanie z tego utworu. Licencja zostaje udzielona z chwilą dokonania wpisu. Administrator jest uprawniony do udzielenia sublicencji na korzystanie z wpisu.
 1. Treści niedopuszczalne
 1. Użytkownik zamieszcza wpis na Forum wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zastosowanie się Użytkowników do treści porad innych Użytkowników Forum. Użytkownik czyni to wyłącznie na własną odpowiedzialność. Przed zastosowaniem się do porad z zakresu wiedzy specjalistycznej, w szczególności medycznej, zawartych na Forum należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem. Administrator nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych na Forum. Udzielane przez Użytkowników informacje i/lub porady z uwagi na ich świadczenie przez internet nie mogą zastąpić wizyty lekarskiej, podczas której prowadzona jest dokumentacja lekarska, przeprowadzane jest badanie lekarskie, szczegółowy wywiad z pacjentem i dokonywana pełna diagnostyka.
 3. Każdy Użytkownik, który poweźmie informację, że treści zamieszczone na Forum przez innego Użytkownika są niezgodne z prawem, postanowieniami Regulaminu Serwisu lub Regulaminu Forum, powinien poinformować Administratora o tym fakcie. Wszelkie uwagi należy kierować na adres [email protected].
 4. Administrator nie ma obowiązku monitorowania treści wpisów publikowanych przez Użytkownika. W przypadku wpisów niezgodnych z niniejszym Regulaminem Administratorowi przysługuje prawo ich usuwania.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za merytoryczną wartość i treść materiałów (w tym wypowiedzi na forum poprzez umieszczenie wpisów oraz zdjęć i ich opisów zamieszczonych przez Użytkowników Serwisu i dodanych przez nich linków). Administrator zastrzega sobie prawo blokowania dostępu do określonych materiałów i ich usuwania, jeżeli treść lub charakter wypowiedzi jest niezgodny z prawem, Regulaminem Serwisu lub Regulaminem Forum.
 6. Administrator powiadomi Użytkownika Serwisu o usunięciu zamieszczonych przez niego materiałów.
 7. Administrator ma prawo do usunięcia wpisu, jeżeli uważa, że zachodzi uzasadniona potrzeba. Dotyczy to szczególnie wpisów, których treść jest niezgodna z prawem, postanowieniami Regulaminu Serwisu lub Regulaminu Forum.
 8. Zabronione jest podszywanie się pod inne osoby i wykorzystywanie wizerunku innej osoby.
 9. Niedozwolone jest publikowanie w szczególności wpisów, które zawierają:

a. treści nawołujące do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, propagujące przemoc lub totalitarny ustrój państwa

b. wulgaryzmy,

c. reklamy,

d. treści, które mają charakter utworu i pochodzą od osoby trzeciej innej niż Użytkownik,

e. treści niezgodne z prawem,

f. treści naruszające dobra osobiste osób trzecich,

g. treści stanowiące formę czynu karalnego przestępstwem lub wykroczeniem przeciwko porządkowi publicznemu, albo naruszające prywatność,

h. treści promujące działania nielegalne,

i. treści pornograficzne,

j. działania promocyjne i komercyjne Użytkownika,

k. treści propagujące przemoc,

l. treści obraźliwych, zniesławiających i kompromitujących osoby trzecie lub innych Użytkowników,

m. promowanie wizerunku osoby prowadzącej działalność zarobkową w związku z taką działalnością oraz prowadzenie działalności zarobkowej,

n. treści zawierające oprogramowanie lub informacje, które mogą naruszać szkodliwe lub niszczące, elementy dla serwisów informatycznych,

o. treści zawierające poradę lekarską lub medyczną.

 1. Przetwarzanie danych osobowych
 1. Administratorem danych Użytkownika jest HF Media Sp z o. o., z siedzibą w Łodzi (90-562) przy ul. Łąkowej 7A.
 2. Rejestrując się w celu korzystania z Forum, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie wymaganym przez Serwis.
 3. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.
 1. Postanowienia końcowe
 1. Administrator zastrzega możliwość czasowego lub trwałego zawieszenia funkcjonowania Forum.
 2. Wszelkie postanowienia Regulaminu Forum mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu Forum na łamach Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu.
 3. Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Serwisie informacji o zmianach w Regulaminie Forum, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż korzystanie z Forum po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu Forum przez Użytkownika.

Drogi Użytkowniku!
Zależy nam, aby dostarczane przez nas serwisy w pełni spełniały Twoje oczekiwania. Dlatego prosimy — wyraź zgodę na przetwarzanie danych, które trafiają do nas, gdy korzystasz ze stron i aplikacji HF Media sp z o.o. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę.

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

Dowiedz się więcej o zasadach przetwarzania Twoich danych, które weszły w życie 25 maja 2018. Zebraliśmy dla Ciebie najważniejsze informacje, które z pewnością rozwieją wszystkie Twoje wątpliwości. Jeżeli masz więcej pytań — skontaktuj się z nami.

Dane — jak je zbieramy?

Twoje dane zbieramy w momencie, gdy korzystasz z naszych usług (np. serwisów internetowych). Dane mogą być zapisywane np. w plikach cookies, które instalujemy lub instalują nasi zaufani partnerzy na naszych stronach oraz urządzeniach, które wykorzystujesz do korzystania z naszej oferty.

Administrator danych — kto nim będzie

HF Media sp z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Łąkowa 7a, ale także inne podmioty z którymi stale współpracujemy (przede wszystkim w zakresie dostosowywania naszych treści oraz reklam do Twoich potrzeb oraz zainteresowań), ale które nie należą do HF Media sp z o.o. . Oczywiście możesz sprawdzić listę naszych zaufanych partnerów - znajduje się w zakładce Zauwani partnerzy

Przetwarzanie Twoich danych — w jakim celu?

Zależy nam na tym, by przetwarzać Twoje dane w kilku celach:
 • by świadczone przez nas usługi były odpowiedzią na to, co Cię interesuje
 • by treści ukazujące się w naszych serwisach były dopasowane do Twoich zainteresowań
 • również by publikowane przez nas reklamy odpowiadały Twoim potrzebom i upodobaniom
 • by świadczone przez nas usługi nie były polem do nadużyć i oszustw — bezpieczeństwo Twoich danych jest nas najważniejsze

Możliwość przekazywania Twoich danych — komu?

W większości dane dotyczące ruchu naszych użytkowników gromadzone są przez naszych zaufanych partnerów. Prawo daje nam także możliwość przekazania danych podmiotom, które będą je przetwarzać na nasze zlecenie. Mogą to być na przykład podwykonawcy naszych usług, agencje marketingowe oraz oczywiście organy typu sądy czy policja, które mogą żądać danych na podstawie obowiązującego prawa.

Twoje prawa w stosunku do danych

Pamiętaj, że w każdej chwili masz prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych przez HF Media sp z o.o. i jego zaufanych partnerów. Możesz również zażądać dostępu do swoich danych — w dowolnym momencie możesz je usunąć, sprostować, ograniczyć ich przetwarzanie, przenieść czy wnieść skargę do organu nadzorczego — GIODO.

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych

Nie zapominaj, że w każdym przypadku przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na podstawie prawnej na bazie obowiązujących przepisów. Jedną z nich może być konieczność przetwarzania danych do wykonania lub zawarcia umowy, której jesteś stroną. Taką umowę może stanowić regulamin jednego z naszych serwisów www, który odwiedzasz. W przypadku marketingu, w tym profilowania podstawą prawną jest Twoja dobrowolna zgoda. W przypadku pozostałych celów, takich jak analityka ruchu lub zapobieganie nadużyciom, podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora danych.

Wyraź zgodę na przechowywanie 25 maja 2018 roku, w Twoim urządzeniu plików cookies, jak też na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym profilowania, Twoich danych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania oferowanych przez nas i naszych zaufanych partnerów usług. Wyraź zgodę na przetwarzanie danych po 25 maja 2018 roku w ramach korzystania z oferowanych przez nas i naszych zaufanych partnerów usług. Dzięki temu będziemy trafiać jeszcze lepiej w Twoje preferencje poprzez nasze treści i reklamy. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Jeszcze więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych znajduje się w Polityce Prywatności serwisów HF Media.
Oktawave
FreshMail Sp. z o.o.
Google
Cloudflare
Facebook
Criteo
HotJar
Disqus
TVN
Wirtualna Polska
Quarticon