Kobiece libido

Wiele kobiet odczuwa mniejszą ochotę na seks. Zmniejszona ochota na seks i spadek libido powodowane są różnymi czynnikami. Na siłę popędu płciowego składa się aktualny stan zdrowia, wahania hormonalne, zmiany zachodzące w życiu kobiety, w tym w szczególności ciąża. Konflikty, brak więzi z partnerem, problemy zawodowe także wpływają na życie seksualne i libido.

Mniejsza ochota na seks

Kobiecą gotowość do oddaniu się miłości fizycznej determinuje wiele czynników. W przypadku mężczyzn symptomy wskazujące na chęć oddania się namiętności wydają się być bardziej zauważalne, a motywy mniej złożone. To już nie tak często zdarza się w przypadku kobiet. Na siłę popędu płciowego składa się bardzo wiele elementów. Spełnienie w miłości jest bowiem nie tylko wypadkową czynników czysto fizycznych, ale także emocjonalnych. Potrzeba oddaniu się miłości ma tak zmienny charakter, jak zmienną naturę zwykło się nam przypisywać.

Nie bez znaczenia dla jakości życia seksualnego są wszelkie poważne zmiany zachodzące w życiu każdej kobiety. Znaczący wpływ ma urodzenie i wychowanie dziecka, ale także okres przekwitania, ostre i przewlekłe stany chorobowe, stosowana farmakoterapia, czy w końcu siła więzi z partnerem. Wszystkie sfery życia mają bezpośredni wpływ na poziom libido. Kobiece pożądanie to interakcja wielu elementów wpływających na całe życie intymne. Na ten skomplikowany układ zależności składają się względy czysto fizyczne, dotychczasowe doświadczenia, przekonania, styl życia, wrażliwość, stopień relacji z partnerem.

Obniżenie popędu płciowego

Obniżenie popędu płciowego określane jest jako niskie libido (hipolibidemia). Z medycznego punktu widzenia, stwierdza się je, jeżeli wykazujemy zmniejszone zainteresowanie aktywnością seksualną, partnerem lub partnerką Efektem tego jest niższy poziom aktywności seksualnej w porównaniu z przeszłością, oczekiwaniami własnymi lub partnera. Brak myśli i pragnień dotyczących seksu staje się przyczyną osobistych rozterek i cierpień.

Nie ma jednoznacznych wskazań diagnostycznych, w jaki sposób można by potwierdzić że mamy do czynienia z zaburzeniami życia seksualnego. Jeżeli masz znacznie rzadziej ochotę na seks niż partner, mniej interesujesz się „tymi sprawami” niż reszta osób w Twoim wieku, a seks nie sprawia ci radości zapewne subiektywnie ocenisz, że masz do czynienia ze spadkiem własnego libido. Zaobserwowane zmiany i „odstępstwa” od normy mogą powodować niepokój, nie ma jednak konkretnego wyznacznika, który jednoznacznie i definitywnie określa zmniejszenie popędu seksualnego. Nie ma wątpliwości, że zmniejszone libido wpływa negatywnie na jakość życia seksualnego.

Tak jak subiektywna jest ocena własnego spadku libido, tak samo trudno określić moment w którym należy zasięgnąć opinii i pomocy ze strony specjalisty. Kluczem do rozwiązanie dużego problemu mogą okazać się drobne zmiany dokonane w stylu życia czy poprawie relacji z partnerem. Obniżone libido to zazwyczaj problem przejściowy, a sam stan w pełni odwracalny.

Oczywiście nie każdy przypadek zmniejszonego popędu płciowego wymaga konsultacji lekarskiej. Często zmiany w stylu życia, technikach seksualnych, relaks i zrewidowanie własnych postaw może przyczynić się do stopniowego rozwiązania problemu.

Przyczyny zmniejszonej ochoty na seks

Wiele schorzeń ogólnoustrojowych, fizycznych zmian dokonujących się w organizmie, a także stosowanie farmakoterapii może być przyczyną zmniejszenia popędu płciowego. Wyróżnić można szereg różnych przyczyn.

 • Problemy natury ginekologicznej mogą być przyczyną dolegliwości bólowych w czasie trwania stosunku płciowego. Tego typu schorzenia mogą mieć różne podłoże i różny przebieg, mogą być następstwem stanu zapalnego, infekcji intymnych, przebytego zabiegu czy urazu.
 • Zmiany dokonujące się w organizmie i psychice każdej z nas w okresie ciąży i tuż po niej w znacznym stopniu decydują o jakości życia seksualnego. Mogą one wpłynąć na zahamowanie popędu płciowego. Przyczyna tego stanu rzeczy nie tylko tkwi w hormonach, dokonujących się zmianach biochemicznych i czynnościowych organizmu, ale także w psychice. Zmieniają się nie tylko priorytety. Bywa, że mniej akceptujemy swoją cielesność, więcej czasu i uwagi poświęcamy dziecku, dokucza nam zmęczenie. Wszystko to przyczynia się do widocznych zmian w poziomie odczuwanego pożądania seksualnego.
 • Wahania hormonalne, w tym spadek poziomu estrogenów pojawiający się w okresie przekwitania może skutkować pojawieniem się suchości pochwy, co może utrudnić współżycie, być przyczyną dyskomfortu i bólu. W czasie menopauzy obniża się ponadto stężenie testosteronu, który występuje fizjologicznie w organizmie nie tylko mężczyzn, a także każdej kobiety i odpowiada za popęd płciowy. Choć większość kobiet prowadzi udane życie seksualne w okresie menopauzy, to część z nas wówczas zgłasza problem spadku libido.
 • Schorzenia ogólnoustrojowe również mogą mieć wpływ na spadek libido. Ostre i przewlekłe schorzenia, np. choroby zwyrodnieniowe i zapalne stawów, nowotwory, cukrzyca, nadciśnienie, schorzenia neurologiczne, choroba wieńcowa, nadczynność tarczycy czy niedokrwistość mogą negatywnie wpływać na popęd seksualny.
 • Przyjmowanie niektórych leków stosowanych na receptę, w szczególności preparatów przeciwdepresyjnych i stosowanych w leczeniu epilepsji może skutkować spadkiem libido.
 • Wszelkie używki - alkohol, substancje psychoaktywne i narkotyki w sposób znaczący wpływają na zaburzenia życia seksualnego. Przyjmowane często i nadużywane pogarszają jego jakość.
 • Zabiegi chirurgiczne, które są przyczyną oszpecenia, przyczyniające się do pogorszenia jakości życia, szczególnie te przeprowadzone w okolicach miejsc intymnych i piersi wpływają na spadek samoakceptacji, obniżają poczucie własnej atrakcyjności, mogą ponadto w sposób bezpośredni uniemożliwić odbycie aktu płciowego.

Przyczyny spadku libido

Ogromny, a wielokrotnie nawet decydujący wpływ na odczuwanie pożądanie ma stan naszego umysłu. Specjaliści nakazują zwrócić szczególną uwagę właśnie na aspekt psychiczny całego problemu. Bezpośredni i duży wpływ na libido mają dolegliwości nerwicowe, permanentny stres, odczucie ciągłego zmęczenie, depresja, stany lękowe, bezsenność. Wszystkie te przyczyny nie sprzyjają rozwijaniu udanego życia seksualnego. Poziom libido w znacznym stopniu warunkowany ponadto jest własną samooceną, doświadczeniami z przeszłości, a także brakiem akceptacji swojej fizyczności.

Dla większości z nas elementarnym zagadnieniem warunkującym udane życie seksualne jest więź emocjonalna z partnerem i poczucie bezpieczeństwa w związku. Pojawiające się problemy we wzajemnych relacjach skutkować mogą odczuciem niskiego zainteresowania seksem. W tym przypadku niewielki popęd seksualny może być następstwem:

 • braku poczucia silnej więzi z partnerem,
 • pojawiających się często i nierozwiązywanych konfliktów,
 • braku właściwej komunikacji o wzajemnych potrzebach i pragnieniach,
 • niewierności, nadużycia zaufania bądź seksoholizmu jednej ze stron,
 • mniejsza ochota na seks u mężczyzny.

Wizyta u specjalisty

Życie seksualne stanowi ważny element decydujący o trwałości związku. O konieczności zasięgnięcia porady specjalisty decyduje zazwyczaj subiektywna ocena. Z problemem warto udać się bezpośrednio do ginekologa, androloga lub seksuologa. Z racji złożoności problemu i możliwych przyczyn, konieczne staje się odbycie szczerej rozmowy z lekarzem. Pojawiające się przy tym uczucie zakłopotania jest czymś naturalnym i prawidłowym. Niemniej jednak komuś zaufać trzeba. Lekarze spotykają się z wieloma problemami, także tymi najbardziej intymnymi. Doskonale zdają sobie sprawę, że satysfakcja z życia seksualnego jest tak samo ważna dla pacjenta jak leczenie schorzeń organicznych.

Do rozmowy z seksuologiem należy dobrze się przygotować. Spisz wszystkie objawy, które cię niepokoją i okoliczności w których występują. Aby przygotować się do dyskusji z lekarzem, zrób listę przyjmowanych preparatów, w szczególności hormonalnych i psychotropowych, przebytych interwencji medycznych, zabiegów. Specjalista z pewnością będzie chciał znać objawy oraz ocenę zmiany zainteresowania seksem.

Oprócz wywiadu, który jest ważnym elementem każdego badania, lekarz dysponuje całym szeregiem narzędzi diagnostycznych i możliwych do zlecenia badań. Oprócz badania ginekologicznego może zlecić badanie krwi w kierunku oznaczenia poziomu hormonów, glukozy, cholesterolu. Stwierdzając brak schorzeń organicznych i nieprawidłowości w wynikach badań, lekarz prowadzący może podjąć decyzję o skierowaniu do psychoterapeuty, który określi wpływ czynników emocjonalnych i relacji z partnerem na poziom satysfakcji z życia seksualnego.

Terapia na niskie libido

Rozmowa i spotkania z terapeutą mogą okazać się pomocne w rozwiązaniu problemów obniżonego libido. Terapia często obejmuje edukację, poradnictwo, spotkania w obecności partnera. Rozmowa dotyczyć może skutecznych sposobów redukcji stresu, modyfikacji stosowanych technik seksualnych, większej samoakceptacji i poznania wzajemnych pragnień i oczekiwań. Dokonanie prostych zmian w stylu życia może przynieść nieoczekiwane efekty w zmianie zainteresowanie seksem i wzroście akceptacji siebie. Regularne stosowanie ćwiczeń aerobowych, treningu siłowego poprawia nie tylko wytrzymałość i nastrój, ale też pozwala zwiększyć libido.

Kluczową sprawą pozostaje umiejętność radzenia sobie ze stresem, zarówno tym spowodowanym przyczynami zawodowymi, jak i prywatnymi. Niezbędne jest nawiązanie pełnego porozumienia z partnerem. Pary, które posiadły umiejętność komunikowania się w sposób otwarty, szczery, umiejące mówić o swoich pragnieniach, zazwyczaj szybciej przezwyciężają wszelkie trudności. Oznajmianie swoich potrzeb jest niezwykle ważne. Rozmawiając o swoich upodobaniach, wpływamy pozytywnie na swoje życie intymne i bardziej je urozmaicamy.

Jak poprawić libido?

Jeżeli problem nie ma przeciwwskazań natury medycznej, do swojego życia seksualnego należy wnieść nieco odmienności, zaskoczenia, a może nawet pikanterii. To pozwoli obudzić żądze na nowo, zwiększy zainteresowanie seksem, urozmaici doznania. Innych pozycji seksualnych, zbliżenie o innej porze dnia i w innym miejscu niż dotychczas urozmaica seks. Eksperymentowanie, o ile nie napotyka sprzeciwu ze strony partnera, niesie ze sobą szansę na poprawę jakości życia seksualnego i co ważne zainteresowanie seksem.

Problem mniejszego zainteresowania seksem dotyczy zawsze obojga partnerów. Jest trudnością, którą należy przezwyciężyć wspólnie. Frustracja i poczucie bezsilności towarzyszące „tym sprawom” powoduję spadek poczucia własnej wartości i wiele innych problemów natury emocjonalnej. Pragniemy by „było lepiej” lub tak „jak kiedyś”. Mając problemy z niskim libido musisz pamiętać, że Twój partner może czuć się odrzucony, niedoceniony, może obwiniać siebie za zaistniałą sytuację, czuć, że jest niewystarczająco atrakcyjny, mało czuły lub że zainteresowanie jego osobą w Twoich oczach należy już tylko do przeszłości. Tego typu komplikacje mogą wystawić związek na jeszcze większą i trudniejsza próbę.

Wahania w sile odczuwania popędu płciowego są stałym elementem każdego związku i dotyczą każdego etapu naszego życia. Czas zwrócić uwagę na drobiazgi, które cementują i utrwalają wzajemne relacje i pielęgnują trwałość związku – spacer we dwoje, niezaplanowaną kolację, drobne czułości i gesty potwierdzające oddanie i emocjonalne zaangażowanie w dalsze budowanie więzi. Te zabiegi to najlepsza gra wstepna.

Opublikowano: ; aktualizacja: 02.07.2015

Oceń:
4.5


Może cię

Ochota na seks – co ją odbiera?

W każdym związku może pojawić się znudzenie, zniechęcenie, oddalenie od siebie. Nie ma reguły na ...

Życie seksualne

Życie seksualne uwarunkowane jest wiekiem, wychowaniem, zależy od stanu zdrowia i psychiki. By było udane, ...

Psychika a seks

Nie tylko rozwój ale i wczesne doświadczenia seksualne czy negatywny wpływ środowiska mogą rzutować na ...

Testosteron a libido

Niski poziom testosteronu (męskiego steroidowego hormonu płciowego) może być przyczyną mniejszego zainteresowania seksem i problemów ...

Choroby pochwy

Zdrowie narządów płciowych, w tym pochwy decyduje o udanym życiu seksualnym każdej kobiety. To ważny ...

Przyczyny niepłodności u mężczyzn

Wbrew powszechnie panującej opinii zaburzenia płodności mogą dotykać także mężczyzn. W około 40% przypadków za ...

Seks a wiek

Seksualność nie zanika wraz z wiekiem. Menopauza nie musi oznaczać rezygnacji z seksu. Choć seks ...

Przyczyny utraty libido

Zarówno kobiety jak i mężczyźni mają okresy w życiu, kiedy tracą zainteresowanie seksem. Dla większości ...

Udane życie seksualne

Seks stanowi źródło radości, spełnienia i satysfakcji dla wielu ludzi. Satysfakcja z seksu jest tym ...

Mniejsza ochota na seks u mężczyzn

Wielu mężczyzn odczuwa mniejsza ochotę na seks i poszukuje pomocy w gabinetach lekarskich. Kłopoty w ...

Sposób na wysokie libido

Od lat funkcjonuje stereotyp, że kobiety cechuje niższy popęd seksualny i częste spadki libido. Kolejny ...

Przyczyny zaburzeń erekcji

Mężczyźni cierpią na wiele różnych form dysfunkcji seksualnych. Skarżą się na niskie libido i problemy ...

Komentarze (0)